پیشنهاد میکنیم از "آیلتس IELTS، تافل TOEFL با تضمین کتبی" بازدید بفرمایید http://ielts2.blogfa.com

ساختار لیزر

یک سیستم لیزری عموما از سه بخش عمده تشکیل شده است:

·                      منبع انرژی ( که معمولا یک پمپ و یا یک منبع مشابه است)

·                      بستر تشدید کننده یا بستر لیزر

·                     آینه و یا مجموعه ای از آینه ها که یک افزایش دهنده ی نوری را تشکیل میدهند

 

یک منبع پمپی قسمتی است که انرژی لازم را برای سیستم لیزری فرآهم میکند. نمونه هایی از منابع پمپی شامل تخلیه کننده های الکتریکی، لامپهای درخشنده، لامپهای جرقه ای، نور لیزرهای دیگر، واکنشهای شیمیایی و حتی وسایل انفجاری میباشند. نوع منبع پمپ مورد استفاده اصولا بستگی به بستر تشدید کننده دارد و این بستر است که عموما تعیین میکند چه میزان انرژی بایستی به بستر منتقل شود. یک لیزر هلیوم- نئونی در مخلوط گاز هلیوم - نئون از تخلیه ی الکتریکی استفاده میکند و لیزر یاقوتی از نوری که از لامپ درخشنده ی زنونی ساطع شده متمرکز میشود و در آخر لیزرهای اگزایمر از یک واکنش شیمیایی استفاده میکنند.

بستر تشدید کننده عامل اصلی تعیین کننده ی طول موج در هنگام استفاده و خصوصیات دیگر لیزر میباشد. اگر  نگوییم هزاران بستر مختلف، قطعا صدها بستر تشدید ساز مختلف وجود دارد که در آن کارایی مورد نظر بدست میآید. بستر تشدید کننده توسط یک منبع پمپ انرژی تحریک شده تا فراوانی معکوسی تولید کند و  در ادامه بستر تشدید کننده بتواند انتشار خود به خود و تحریک شده ای از فوتونها را ایجاد کند که نهایتا باعث عمل تشدید نوری و یا ارتقاء نوری میشود.

نمونه هایی از بسترهای مختلف تشدید کننده شامل موارد زیر هستند:

·                     مایعات مثل لیزرهای رنگی. این مایعات عموما حلالهای شیمیایی آلی هستند. مواردی همچون متانول، اتانول، یا اتیل گلیکول که رنگهایی شیمیایی همچون کومارین یا رودامین و فلوئورسین  به آنها افزوده میگردد. ساختار شیمیایی واقعی ملکولهای رنگ تعیین کننده ی طول موج بدست آمده از لیزرهای نوریست.

·                     گازها مثل دی اکسید کربن، آرگون، کریپتون و مخلوطی از هلیوم و نئون. این لیزرها اغلب از تخلیه ی الکتریکی برای پمپ کردن استفاده میکنند. جامدات مثل کریستال ها یا شیشه ها. مواد جامد بکار گرفته شده معمولا با یک ناخالصی خاص مثل کروم، نئودیمیوم، اربیوم، یا یونها تیتانیوم ترکیب میگردند. مواد جامد بکار گرفته شده عموما یاقوتYAG، YLF، و یا یاقوت کبود و شیشه های سیلیکونی هستند. نمونه هایی از بسترهای لیزری جامد شامل Nd:YAG, Ti:sapphire,Cr:sapphire, Cr:LiSAF (chromium-doped lithium strontiumaluminium fluoride), Er:YLF and Nd:glass میباشند. لیزرهای جامد عموما توسط لامپهای درخشان و یا نور لیزرهای دیگر پمپ میشوند.

·                     نیمه هادی ها، نوعی از جامدات هستند که در آنها حرکت الکترونها بین ماده با سطوح مختلف ناخالص ساز ها میتواند منجر به ایجاد عملکرد لیزر شود. لیزرهای نیمه هادی عموما بسیار کوچک هستند و میتوانند با یک جریان ساده ی الکتریکی پمپ شوند که این خصوصیت آنها، باعث ایجاد توانایی طراحی  و ساخت ابزارهایی فراوان و همه جا در دسترسی همچون دستگاههای نمایش سی دی شده است.

تشدید کننده های نوری و یا حفره های نوری در ساده ترین شکل خود دو آینه ی موازی هستند  که در اطراف بستر تشدید کننده قرار میگیرند. نور ساطع شده از بستر توسط انتشار خود به خود تولید شده و توسط آینه هایی که آنرا به بستر باز میگردانند بازتابیده میشود. در اینجاست که این پرتو میتواند بازتابیده و یا تشدید شود. نور ممکن است از آینه ها بازتابیده شده و یا از بستر تشدید کننده بگذرد که در این حالت صدها بار بیشتر از زمانی که در حفره نوری بود میباشد. در لیزرهای پیچیده تر، تنظیم توسط 4 و یا تعداد بیشتری آینه باعث ایجاد حفره های مورد نظر میشود. طراحی و تنظیم آینه ها با توجه به بستر برای تعیین طول موج مورد نیاز  و دیگر خصوصیات سیستم لیزری انجام میگیرد.

دیگر ابزارهای نوری همچون آینه های گردان، تعدیل کننده ها، فیلتر ها و جاذب ها ممکن است در تشدید کننده ی نوری لحاظ شوند تا بتوانند اثرات مختلف و کاملا اختصاصی ای بر روی تولید امواج نور لیزری بگذارند.

اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون

اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون ابزاری مفید برای بازسازی سه بعدی و بدست آوردن تصاویر سه بعدی با کیفیت بالاست. خصوصیت کلیدی میکروسکوپی هم کانون  توانایی آن در ایجاد تصاویر بدون کدورت از نمونه ها ی ضخیم در عمقهای مختلف است. اصول این نوع خاص از میکروسکوپی توسط ماروین مینسکی در سال1953 کامل شد اما هنوز سی سال دیگر زمان لازم بود تا لیزر بتواند بعنوان یک منبع نور نقطه ای برای میکروسکوپی هم کانون و بعنوان روشی استاندارد در اواخر دهه ی 1980 مورد استفاده قرار بگیرد.

 

تشکیل تصویر

در اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون یک پرتو لیزری از روزنه ی منبع نوری گذشته و سپس توسط عدسی های شیئی به حجم کانونی کوچکی بر روی یک  نمونه ی فلورسانت متمرکز میشود. سپس مخلوطی از نور فلورسانت تابیده شده و لیزر بازتابیده شده از نقطه ی مورد تابش قرار گرفته توسط عدسی های شیئی جمع آوری میشود. یک جدا کننده ی طیفی مخلوط نور را با گذر انتخابی نور لیزری و بازتاباندن نور فلورسانت به دستگاه جداساز از هم مجزا میکند. پس از گذر این نور، نور فلورسانت توسط یک وسیله ی جدا کننده ی نور( لوله ی تشدید کننده ی نور و یا دیود بهمن نوری) باعث تغییر سیگنال نوری به یک سیگنال الکترونیکی شده که در مرحله ی بعد این سیگنال الکتریکی توسط رایانه قرائت میشود.

همانطور که در شکل میبینید روزنه ی جداساز از ورود نور به اصطلاح تنظیم نشده یعنی نور فلورسانسی که از سطح کانونی عدسی های شیئی منشاء گرفته  ممانعت به عمل می آورد. پرتوهای نوری  از زیرسطح کانونی قبل از رسیدن به جداساز متمرکز میگردند و بخش عمده ای از آنها بواسطه ی متمرکز نبودن بر روزنه ی جداساز حذف میگردند و بقیه ی پرتو ها به جداساز میرسند. در این روش بخش خارج از کانون قسمت بالا و پایین به میزان زیادی کاهش میابد که نهایتا باعث تشکیل تصویری واضح تر نسبت به روش های میکروسکپی سنتی میگردد. نور جداسازی شده ای که از بخش نورانی نمونه منشاء گرفته در تصویر حاصله بشکل یک نقطه نمایش داده میشود. بنابراین تصویر نهایی ردیف به ردیف و نقطه به نقطه تشکیل میگردد و درخشش نهایی تصویر حاصله با شدت نور جداسازی شده ی فلورسانت مطابقت خواهد داشت. پرتو سرتاسر نمونه را بشکل صفحه های افقی و با استفاده از آینه های نوسانگر خود مهار شونده اسکن میکند. این روش اسکن( پویش) کردن معمولا امکان ایجاد واکنشهای نهفته ی کمتری دارد و با کم شدن سرعت آن نسبت قابل قبول تری از سیگنال به خطا را نتیجه میدهد و نهایتا تباین و کیفیت بالاتری نتیجه میدهد. اطلاعات لازم را میتوان با صفحه های کانونی متعدد و با تغییر سطح میکروسکوپ به سمت بالا و پایین بدست آورد. رایانه میتواند یک تصویر سه بعدی از نمونه را بوسیله ی سری ردن تعداد زیادی از تصاویر دو بعدی متوالی ایجاد کند.

 

بعلاوه میکروسکوپی کانونی پیشرفت زیادی را در کیفیت نهایی و ظرفیت برش نوری سری مناسب فراهم کرده که این امر حتی در نمونه های زنده ی با  حداقل آماده سازی قابل مشاهده است. با توجه به اینکه این روش وابسته به فلورسانس است، نمونه ها معمولا بایستی با رنگهای فلورسانس رنگ آمیزی شوند. با اینحال بایستی توجه کرد که غلظت مواد خارجی به حدی کم باشد که بر روی ساز و کار طبیعی زیستی تاثیر منفی نگذارد. برخی ابزار ها حتی قادر به ردیابی یک ملکول خاص فلورسانس نیز میباشند. همچنین روشهای ترنس ژنیک میتوانند ارگانیسمهایی را بوجود بیاورند که خودشان ملکول فلورسانس تولید کنند.(مثل پرونئینهای سبز فلورسانت)

 

ارتقاء کیفیت با بکارگیری اصول هم کانونی

وقتی روش مورد استفاده ی ما روش میکروسکوپی لیزری هم کانون باشد روشی که برای توصیف تفکیک پذیری مورد استفاده قرار میگیرد بسادگی قابل مقایسه با دیگر روشهای اسکن همچون اسکن میکروسکوپی تونلی میباشد. این روش با اسکن نوک اتمی بر روی سطح هادی انجام میشود و همراه با تونلهای مجزاییست که هر جزء سطح را پایش میکند. اگر نوک اتمی کند شود، یعنی اگر شامل جند اتم شود کیفیت تصویر حاصله کاهش میابد.

در روش LSCM یک نمونه  یفلورسانت توسط یک منبع نقطه ای لیزر مورد تابش قرار گرفته و کیفیت تصویر هر کدام از اجزا با شدت تابش فلورسانت حاصله متناسب خواهد بود. در اینجا اندازه ی نوک اسکن کننده که برای کیفیت پایانی بسیار حیاتی است توسط حد انکسار سیستم نوری تعیین میگردد. این حالت موید این حقیقت است که تصویر منبع نقطه ای لیزر اسکن کننده یک نقطه ی بی نهایت کوچک نیست بلکه از یک الگوی سه بعدی انکساری تبعیت میکند. اندازه ی الگوی انکسار و اندازه ی کانونی توسط اندازه ی  روزنه ی  عدسی های شیئی سیستم و طول موج لیزر مورد استفاده تعیین میگردد. این حالت را میتوان بسادگی در حد تفکیک میکروسکوپهای نوری قدیمی مشاهده کرد که به اصطلاح به آن تابندگی گسترده میگویند. با اینهمه این مشکل با تکنیکهای تابندگی نور به اندازه ی کوچکی که در هر زمان جداسازی میشود قابل بر طرف کردن است. با اینهمه این بسیار مهم است که حجم موثر نور تولیدی معمولا کمتر از حجم تابندگیست یعنی الگوی انکسار تولید نور قابل جداسازی دقیق تر و البته کوچکتر از الگوی انکسار تابندگیست. این به آن معناست که حد تفکیک میکروسکوپهای هم کانون نه تنها به احتمال تابندگی بستگی دارد بلکه به احتمال ایجاد فوتونهای قابل جداسازی نیز وابسته اند. بسته به خصوصیات فلوئورسانس رنگهای بکار رفته پیشرفتهای محدودی میتواند در کیفیت جانبی میکروسکوپهای سنتی بوجود آید.  با اینهمه با استفاده از فرایند تولید نور با احتمال کمتر وقوع ایجاد اثرات ثانویه ، با تمرکز بر نقطه ی محدود با بالاترین کیفیت ممکن میتوان به ارتقاء کیفیت جانبی به اندازه ای قابل توجه امید وار بود. متاسفانه احتمال تولید فوفتونهای قابل جداسازی اثر نامطلوبی بر نسبت سیگنال به خطا دارد. این مشکل را میتوان بوسیله ی استفاده از فوتو دیتکتورهای بیشتر و یا با افزایش شدت منبع نقطه ای لیزر تابیده شده جبران کرد. افزایش شدت  این خطرات باعث بی رنگ شدن و یا آسیب به نمونه ی مورد نظر میشود خصوصا اگر آزمایشاتی برای مقایسه ی درخشش فلورسانس مورد نیاز باشد.

 

 LASEK در مقابلLASIK

LASEK فرآیندیست که  در آن تغییرات دایمی قرنیه با استفاده از لیزر اگزایمر برای برداشتن مقدار کمی از بافت جلوی چشم، بافتی که درست زیر لایه ی خارجی اپیتلیوم قرار دارد  انجام میشود. بر خلاف لیزیک در این فرایند اپیتلیوم از پرده ی قرنیه برداشته نمیشود و  اپیتلیوم باعث حفاظت از چشم در طی انجام این فرآیند شده و بعدها بصورت یک بانداژ طبیعی برداشته میشود.

از آنجایی که بر خلاف لیزیک در این فرایند از چاقو/میکروکرماتور یا لیزر برنده استفاده نمیشود، پایداری قرنیه کاملا بدون تغییر باقی میماند اما درد بیشتر و بهبودی دید آهسته تر از فرآیند لیزیک خواهد بود. همانندPRK، در لیزک خطر جابجا شدن پرده های قرنیه که ممکن است به کرات در اثر ضربه حتی سالها بعد از فرآیند لیزیک رخ دهد وجود ندارد.

 

عوارض احتمالی

برخی عوارض PRK شامل موارد زیر هستند:

·                     دوره ی بهبودی طولانی

·                     درد

·                     تاری دید و نقصهای احتمالی مثلStarburst.

·                     تطبیق ناقص

·                     وقوع مجدد نزدیک بینی

·                     افزایش فشار داخل چشم

·                     کدورت قرنیه

·                     باقی ماندن جای زخم

·                     کاهش تیزبینی گذشته ی شخص

·                     کاهش تیزبینی در نور کم

 

PRK ممکن است برای دستیابی به نتایج فرایند و اطمینان از دید کافی در طی  روال بهبودی تنها بر روی یک چشم انجام پذیرد. ( سازمان نظارت بر دارو و غذا پیشنهاد میکند که جراحی ثانوی 3 ماه پس از جراحی اولی امجام پذیرد). فعالیتهای مورد نیاز برای رسیدن به یک دید دو چشمی مناسب ممکن است در زمان بین دو جراحی بحال تعلیق درآید.

برخی از بیماران بعد از مرحله ی PRK ممکن است از علایمی که در بالا اشاره شد شکایت داشته باشند که احتمالا در نتیجه  ی تاری قرنیه ی  پس از جراحی است و احتمالا در دوران نقاهت به چشم میخورد. با استفاده از لیزرهای مدرن سال2005 این علایم فقط تا شش ماه پس از عمل باقی میمانند و نادر است مواردی که پس از یک سال هنوز هم علایم باقی مانده باشند.

قابلیت پیشبینی نتایج تطبیق انکساری پس از بهبودی خصوصا در کسانی که نزدیکبینی شدید دارند کاملا دقیق نیست. این امر ممکن است به خطاهای انکساری تطابقی بالا و پایینی منجر شود. در مواردی پیرچشمی زودرس نیز محتمل است.

در 1 تا 3 درصد موارد از دست رفتن تیزبینی وابسته به تطابق دیده میشود که احتمالا  مربوط به عدم تطابق بخشهای لایه برداری شده یا دیگر عوارض جراحی باشد. از بین رفتن تیزبینی وابسته به تطابق احتمالا 5 تا 15 برابر PRK میباشد که در نتیجه ی استفاده از تماسهای پوششی ایجاد میشود. با بکار گیری لیزرهای پیرفته و مدرن امروزی و تعیین مرکزیت چشم و روشهای ردیابی این عوارض روز به روز کمتر و کمتر میگردند.

 

مطالبی در مورد بیمارانی که نیاز که تیزبینی در عرصه ی شغلی دارند

راندن هواپیماها عموما نیازمند فعایت در عرصه هاییست که عموما با سلامت همخوان نیست. این امر خصوصا زمانی که دید شما با وظیفه ی محوطه تطابق کامل نداشته باشد مشهود تر میشود. در حال حاضر بیش از 50 درصد جمعیت خلبانان غیر نظامی به اشکالی از تطابق دید مبتلا هستند. خلبانان بایستی در نظر داشته باشند که میزان موفقیتی که برای اعمال بالینی در نظر گرفته میشود بر مبنای معیار 40/20 یا بهتر از آن است نه معیار 20/20 که با دید تصحیح نشده هم قابل دستیابیست.

برخی بیماران PRK از دید خود در شرایط کم نور محیط خارج ابراز نارضایتی میکنند. خلبانانی که با این مشکلات مواجهند باید بدانند که با قرار گرفتن در محیطهای بیرون این عوارض را تشدید خواهند کرد. علاوه بر این تماس با پرتو فرابنفش با آغاز تاخیری تاری قرنیه در ارتباط بوده و احتمالا با وقوع مجدد نزدیک بینی رابطه دارد.

سازمان سرپرستی فدرال آمریکا تمامی عوارض مربوط به PRK را در نظر گرفته تا شرایطی  که تماما بهبود یافته و پایدار شده باشند حاصل شده باشد. خلبانان بایستی آگاه باشند که برخی از کارفرمایان محافظه کار و شرکتهای هوایی و شرکتهای خصوصی ممکن است از خط و مشیی پیروی کنند که طبق آن جراحی انکساری بعنوان یک وضعیت غیر قابل قبول در نشر گرفته شود. و علاوه بر این خلبانان غیر نظامی بایستی بدانند که اگر قصد پرواز با هواپیماهای نظامی را دارند، ارتش اجازه ی پرواز به خلبانانی که LASIK و یاRK داشته اند را نمیدهد. ناوگان بطور معمول بخشودگی اختصای ای برای دانشجویان خلبانی دریایی ای که PRK داشته اند ولی آزمایشات سلامت آنها را تایید کرده است را در نظر میگیرد.  در یک مطالعه مشخص شد که 967 نفر از 968 خلبان دریایی باPRK به وضعیت شغلی سابق خود همراه با پرواز بازگشته بودند.

در اکثریت بیماران PRK بعنوان یک روش ایمن و بی خطر برای تصحیح نزدیک بینی بشمار میرود. PRK هنوز هم در کشورهایی که در حال استفاده از شیوه های امنتر جانبی و فرآیندهای جایگزین هستند در حال تکامل و بهبود است. بسیاری از فرآیندهای تحت نظارت ایالات متحده نشان داده شده اند که PRK قابل بازگشت نیست. بیماری که از این فرآیند نگران است احتمالا بایستی با متخصص چشم برای اتخاذ تصمیم مناسب و اطلاع از مزایا و معایبی که شاید خاص وی باشد مشورت کرده و  اطمینان حاصل کند.

دوست گرامی
برای سفارش ترجمه کامل این مقاله یا ترجمه/ویرایش مقاله ها/تحقیق ها و پایان نامه های خودتون به زبان انگلیسی با من تماس بگیرید
persiatrans@gmail.com
0912-1355087
021-77292537


برچسب‌ها: لیزر یاقوتی, ساختار لیزر, بسترهای لیزری جامد, اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون, تحقیق
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۸۴ساعت 0 AM  توسط پویا  | 

بیماریهای منتقله از راه جنسی منجمله HIV/AIDS

اهداف هر فعالیت در زمینه ی بیماریهای مقاربتی همراه با ویروس نقص اکتسابی سیستم ایمنی یا ایدز بایسیتی بر مبنای پیشگیری و درمان بیماریهای مقاربتی، کاهش انتقال عفونت ایچ آی وی ، بیماریهای مقاربتی و کمک به درمان مبتلایان به ایدز  باشد.

پیشگفتار

بیماریهای منتقله از راه جنسی به همراه عفونت ایچ آی وی در زمان وجود فقر، ضعف و بی ثباتی جامعه سریعترین انتشار را دارد. فروپاشی جامعه و زندگی خانوادگی در وضعیت آوارگی و پناهندگی به از بین رفتن روابط پایدار و اختلال در هنجارهایی که بر رفتارهای جنسی حکمفرما هستند منجر میشود. زنان و کودکان بارها و بارها برای رفع نیازهای اولیه ی خود از قبیل سرپناه، امنیت، غذا و پول مجبور به داشتن رابطه ی جنسی میشوند.

در وضعیت آوارگی جمعیت هایی که ممکن است قبل از آواره شدن میزانهای متفاوتی از ابتلا به ایچ آی وی و ایدز را داشته اند با یکدیگر ترکیب شوند. همچنین برخی از وضعیتهای آوارگی شرایطی همانند شرایط شهرهای بزرگ ایجاد میکند که باعث بالا رفتن خطر انتقال ایچ آی وی میشود.

بیماریهای منتقله از راه جنسی که در بسیاری از نقاط جهان یک مشکل بهداشت عمومی محسوب میشوند، تا زمان ظهور ایچ آی وی و ایدز بشکل وسیعی نادیده گرفته میشوند. هم اکنون توجه بیشتری به بیماریهای مقاربتی سنتی مثل سوزاک، سیفیلیس، کلامیدیا و بیماریهای دیگر معطوف میشود. آنها در عین ناشناخته ماندن،  در میان معمول ترین علل بیماریهای جهان قرار داشته و عواقب اقتصادی و بهداشتی بسیار وسیعی دارند. بیماریهای مقاربتی بشکل بسیار زیادی خطر عفونت ایچ آی وی را افزایش مبدهند. 

 

 اکثریت قابل توجهی  از عفونتهای ایچ آی وی از طریق مقاربت منتقل میشوند. برآورد میشود که بین 5 تا 10 در صد از عفونتهای ایچ آی وی در سراسر جهان از طریق خون وفرآورده های خونی آلوده  منتقل میشود و البته این میزان با آزمونهای مداوم تشخیص ایچ آی وی در حال کاهش است. در وضعیت آوارگی اطمینان از اینکه تمامی خونهای آماده ی انتقال برای تشخیص ایچ آی وی مورد آزمون قرار گرفته اند و احتیاط های لازم مطابق معیارهای جهانی صورت میگیرد ضروری است.

انتقال ایچ آی وی  از مادر به کودک که به عنوان انتقال عمودی هم از آن یاد میکنند معمول ترین راه انتقال ایچ آی وی در کودکان بوده و بیش از 90 درصد جمعیت کودکان آلوده به این ویروس را تشکیل میدهد.

نوزادان عفونت ایچ آی وی را  از مادرشان در طی حاملگی، زایمان و یا خوردن شیر کسب میکنند. اگر هیچ مداخله ای برای کاهش آن صورت نگیرد میزان خطر ابتلای آن از 15 تا25 درصد در کشورهای صنعتی و از 25 تا 45 درصد در کشورهای درحال توسعه متغیر خواهد بود. انتقال توسط شماری از عوامل تحت تاثیر قرار میگیرد که تمامی آنها کاملا بررسی نشده اند. این عوامل شامل موارد زیرند:

سطح بالای بار ویروسی در خون مادر

کاهش سطح ایمنی در ترشحات رحم و واژن و در شیر

پارگی طولانی مدت غشاها

طرز زایمان و خونریزی های هنگام زایمان

 

مطالعات همچنین حاکی از افزایش 7 تا22 درصدی عفونت ایچ آی وی  از طریق خوردن شیر مادر میباشند. انتقال  پس از 6 ماه نیز در برخی مطالعات عنوان شده است.

 

تعامل بین آوارگان و جمعیت بومی نیز احتمالا اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ارتباط با کشورهای میزبان برای اطمینان از مناسب بودن تسهیلات ارائه شده در مقایسه با جمعیت محلی حیاتی است. هر گونه نقصی در انجام آن نه تنها منجر به اثرات نامطلوب در تلاشهای انجام شده در پیشگیری از گسترش بیماریهای مقاربتی و ایچ آی وی میشود بلکه همچنین میتواند منجر به بروز کشمکش میان دو گروه جمعیتی شود.

آزمون اجباری ایچ آی وی برای آوارگان و مهاجران گاهی به غلط و بر این اساس که انجام آن میتواند در پیشگیری از  بروز ایچ آی وی موثر باشد انجام میشود. تحت هیچ شرایطی نبایستی آزمون اجباری در دستور کار قرار گیرد. آزمون اجباری برای ایچ آی وی نقض  حقوق بشر قلمداد شده و هیچ توجیهی از نظر بهداشت عمومی ندارد.

 

استقرار برنامه های مربوط به بیماریهای مقاربتی و ایچ آی وی/ ایدز   

همانطور که قبلا هم اشاره شد قبل از هرگونه ارزیابی در  شرایط جدید  آوارگی (همینطور شرایط اورژانسی) ، سه فعالیت بایستی در دستور کار قرار گیرد:

تضمین در دسترس بودن کاندوم های رایگان

ایجاد یک جو محتاطانه جهانی در زمینه ی انتقال ایچ آی وی و ایدز در عرصه های ارائه خدمات بهداشتی

شناسایی افرادی که در این فعالیت ها همکاری میکنند.

 

پیشگیری جامع، خدمات مراقبت و درمان در زمینه بیماریهای مقاربتی، همچنین ایچ آی وی و ایدز  بایستی در اولین فرصت برای آوارگان فراهم شود. با پیمودن گامهای زیر میتوانید مطمئن باشید که خدماتی که فراهم کرده اید موثرند:

 

ارزیابی

برای کمک به تکمیل طرحی مناسب در زمینه خدمات جامع پیشگیری ودرمان  در کوتاهترین زمان یک ارزیابی تحلیلی از وضعیت موجود انجام دهید.

 

اطلاعات زیر بایستی جمع آوری شود:

شیوع بیماریهای مقاربتی  و ایچ آی وی در کشور میزبان و کشور مبداء، منطقه یا ناحیه خاص

 

محل مناطق پر خطری که جمعیت مهاجرین یا آوارگان در آن اسکان یافته اند.( برای مثال جایی که خدمات و وسایلی در رابطه با مسایل جنسی خرید و فروش میشود، مناطقی که مصرف الکل بالاست وهمچنین محل فروش و مصرف الکل) این مناطق بایستی بعنوان اولویت برنامه در اجرای فعالیت های خاص تعیین شوند.

 

 عقاید و باورهای مذهبی، نگرش ها و رفتارهای جنسی، بهداشت در مسایل جنسی ، بیماریهای مقاربتی و ایدز. این اطلاعات میتواند از طریق تحقیقات کیفی و با تمرکز بر گروهها، مصاحبه ها و در صورت امکان از طریق 4 اصل دانش، گرایش، رفتار و برخورد ها جمع آوری شود.

همچنین ضروریست که:

برای تعیین یک معاهده ی مدیریتی برای بیماریهای مقاربتی با متصدیان محلی بهداشت در ارتباط بود.

 

افرادی را که در جمعیت آوارگان یا مهاجران در زمینه  یپیشگیری از ایچ آی وی و بیماریهای مقاربتی آموزش دیده اند را شناسایی کرد.

 

اجرا

ارزیابی از وضعیت موجود مشخص خواهد کرد که چه مداخلاتی در زمینه  ی ایچ آی وی و ایدز لازم است و کدامیک عملی خواهند بود. موارد زیر بایستی به عنوان خطوط اصلی در برخورد با هر وضعیت آوارگی نگریسته شوند: مراقبت و توجه خاص در سطح جهانی به محیط های پزشکی، انتقال خون سالم، دسترسی به کاندوم، دسترسی به مراقبتهای مربوط به بیماریهای مقاربتی، اطلاعات، فعالیتهای آموزش و ارتباطات و درمان جامع برای مبتلایان به ایچ آی وی و ایدز.

 

مراقبتهای جهانی در عرصه های خدمات بهداشتی

مراقبتها و احتیاط ها در سطح بین المللی برای پیشگیری از انتقال ایچ آی وی از بیمار به بیمار، از کارکنان مراکز بهداشتی به بیماران و از بیماران به کارکنان مراکز بهداشتی ضروریست.این احتیاط ها به این دلیل است که افرادی که تحت فشار کار میکنند بیشتر احتمال دارد قربانی حوادث مربوط به کار شوند  و یا اینکه  بطور کامل و مو به مو  از روش های سترون سازی ، اقدامات مربوط به کنترل عفونت که در مواقع بحران باید اجرا شود تبعیت نکنند.

اصول راهنما برای کنترل آلودگی به ایچ آی وی و دیگر بیماریهایی که ممکن است از طریق خون، محصولات خونی و مایعات بدن منتقل شود همیشه و در همه حال بایستی مهم قلمداد شده و این عناصر بسیار عفونت زا تلقی گردند.

رهنمود هایی در زمینه ی اطلاعات در مورد حفاظت فردی در مقابل خطرات، اقدامات مناسب در هنگام پیشامدهای اتفاقی مثل فرو رفتن سوزن در دست، بریدگی ها و پاشیدن خون به مخاط های بدن بایستی تهیه شده  و در محدوده ی کاری در دسترس افراد قرار گیرد. همچنین تعیین اینکه چه مواردی شامل خطر نمیباشند هم به همین میزان اهمیت دارد. رهنمود ها باید به درستی توضیح دهند که در چه زمانی باید ازپوشش حفاظتی استفاده کرد و چرا. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی بایستی به درستی توجیه شوند که چرا باید از تزریقات غیر ضروری و دیگر اعمالی که در آن با وسایل تیز سر و کار دارند بپرهیزند.

 

دسترسی به کاندوم

اگر مداوم و بصورت صحیح مورد استفاده قرار بگیرد کاندوم میتواند سد موثری در مقابل بیماریهای مقاربتی و ایدز به شمار رود. از آنجایی که مهاجران یا آوارگان احتمالا پیش از این هم چنین پیامی را دریافت کرده اند احتمالا در همان مراحل اولیه به دنبال کاندوم میآیند. کاندوم ها بایستی بصورت رایگان برای کسانی که بدنبال آن هستند فراهم شوند. از هر موقعیتی برای برای آگاه کردن افراد در زمینه ی حفاظت در مقابل بیماریهای مقاربتی و عفونت ایچ آی وی بوسیله ی کاندوم استفاده کنید. کاندوم های زنانه هنوز به درستی شناخته شده نیستند، اما اگر در دسترس باشند بایستی بعنوان روش تکمیلی در حفاظت بشمار بیایند. 

 

فراهم کردن کاندومهای مرغوب

در بازار مارکهای گوناگونی از کاندوم ها موجودند. اگر مرکزی تجربه ای در زمینه ی فرآهم کردن کاندوم ندارد این امکان وجود دارد که بوسیله ی سازمان جهانی بهداشت و سازمانهای مشابه زیر شاخه  سازمان ملل متحد مقادیر عمده ای کاندوم را با قیمت پایین دریافت کند. کاندوم های با کیفیت بالا برای حفاظت مصرف کننده ها ضروری بوده و در باور پذیر بودن برنامه های در حال اجرا تاثیر دارند.

 

توزیع کاندوم ها

برای اطمینان از رسیدن کاندوم ها به آوارگان یا مهاجران یک نظام مناسب توزیع بایستی بوجود بیاید. این نظام بایستی شامل موترد زیر باشد:

کاندوم ها و دستور العمل های استفاده از آنها بایستی با توجه به نیاز در مراکز بهداشتی( خصوصا محل درمان بیماریهای مقاربتی) و مراکز توزیع( مثل مناطق توزیع اقلام غذایی و غیر غذایی) در دسترس باشد. کارکنان مراکز هم بایستی در زمینه ی تبلیغ، توزیع، و استفاده از کاندوم ها آموزش ببینند.

 

تبلیغ های بازرگانی در این زمینه بایستی درمسابقات فوتبال ، رالی های گروهی، جشن ها و مهمانی ها، تئاترها ، گروههای فعال در بحث و اظهار نظر و مواردی اینچنینی انجام شود. این تبلیغات بایستی به منظور آگاه ساختن افراد در بدست آوردن و استفاده از کاندوم ها باشد.

 

احتمالا تماسهایی بین آوارگان و یا پناهندگان و جمعیت محلی روی میدهد. بنابراین کاندوم ها بایستی در گستره  ی وسیعتری از جامعه ی میزبان فرآهم باشد. این امر نیازمند ارتباط با گروههای فعال در زمینه ی پیشگیری از ایدز و فعالیتهای مربوط به تنظیم خانواده میباشد.  

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

دوست گرامی
برای سفارش ترجمه کامل این مقاله یا ترجمه/ویرایش مقاله ها و پایان نامه های خودتون به زبان انگلیسی برای من بنویسید
persiatrans@gmail.com


برچسب‌ها: HIV, AIDS, بیماریهای منتقله از راه جنسی, کاندوم, آوارگان یا مهاجران
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۸۴ساعت 0 AM  توسط پویا  | 

بخش اول   What is dioxin Dioxins and furans are some of the most toxic chemicals known to science. A draft report released for public comment in September 1994 by the US Environmental Protection Agency clearly describes dioxin as a serious public health threat. The public health impact of dioxin may rival the impact that DDT had on public health in the 1960’s. According to the EPA report, not only does there appear to be no “safe” level of exposure to dioxin, but levels of dioxin and dioxin-like chemicals have been found in the general US population that are “at or near levels associated with adverse health effects.” . Dioxin is a general term that describes a group of hundreds of chemicals that are highly persistent in the environment. The most toxic compound is 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin or TCDD. The toxicity of other dioxins and chemicals like PCBs that act like dioxin are measured in relation to TCDD. Dioxin is formed as an unintentional by-product of many industrial processes involving chlorine such as waste incineration, chemical and pesticide manufacturing and pulp and paper bleaching. Dioxin was the primary toxic component of Agent Orange, was found at Love Canal in Niagara Falls, NY and was the basis for evacuations at Times Beach, MO and Seveso, Italy. Dioxin is formed by burning chlorine-based chemical compounds with hydrocarbons. The major source of dioxin in the environment comes from waste-burning incinerators of various sorts and also from backyard burn-barrels. Dioxin pollution is also affiliated with paper mills which use chlorine bleaching in their process and with the production of Polyvinyl Chloride (PVC) plastics and with the production of certain chlorinated chemicals (like many pesticides). Does dioxin cause cancer? Yes. The EPA report confirmed that dioxin is a cancer hazard to people. In 1997, the International Agency for Research on Cancer (IARC) – part of the World Health Organization – published their research into dioxins and furans and announced on February 14, 1997, that the most potent dioxin, 2,3,7,8-TCDD, is a now considered a Class 1 carcinogen, meaning a “known human carcinogen” (source: IARC Monographs, Volume 69). Also, in January 2001, the U.S. National Toxicology Program upgraded 2,3,7,8-TCDD from “Reasonably Anticipated to be a Human Carcinogen” to “Known to be a Human Carcinogen.” See their reports on dioxins and furans from their most recent 10th Report on Carcinogens. Finally, a 2003 re-analysis of the cancer risk from dioxin reaffirmed that there is no known “safe dose” or “threshold” below which dioxin will not cause cancer. A July 2002 study shows dioxin to be related to increased incidence of breast cancer. What other health problems are linked to dioxin exposure? In addition to cancer, exposure to dioxin can also cause severe reproductive and developmental problems (at levels 100 times lower than those associated with its cancer causing effects). Dioxin is well-known for its ability to damage the immune system and interfere with hormonal systems. Dioxin exposure has been linked to birth defects, inability to maintain pregnancy, decreased fertility, reduced sperm counts, endometriosis, diabetes, learning disabilities, immune system suppression, lung problems, skin disorders, lowered testosterone levels and much more. For an detailed list of health problems related to dioxin, read the People’s Report on Dioxin. How are we exposed to dioxin?   The major sources of dioxin are in our diet. Since dioxin is fat-soluble, it bioaccumulates – climbing up the food chain and it is mainly (97.5%) found in meat and dairy products (beef, dairy products, milk, chicken, pork, fish and eggs in that order… see chart below). In fish alone, these toxins bioaccumulate up the food chain so that dioxin levels in fish are 100,000 times that of the surrounding environment. The best way to avoid dioxin exposure is to reduce or eliminate your consumption of meat and dairy products by adopting a vegan diet. According to a May 2001 study of dioxin in foods, “The category with the lowest [dioxin] level was a simulated vegan diet, with 0.09 ppt…. Blood dioxin levels in pure vegans have also been found to be very low in comparison with the general population, indicating a lower contribution of these foods to human dioxin body burden.” In EPA’s dioxin report, they refer to dioxin as hydrophobic (water-fearing) and lipophilic (fat-loving). This means that dioxin, when it settles on water bodies, will rapidly accumulate in fish rather than remain in the water. The same goes for other wildlife. Dioxin works its way to the top of the food chain. Men have no ways to get rid of dioxin other than letting it break down according to its chemical half-lives. Women, on the other hand, have two ways which it can exit their bodies: It crosses the placenta… into the growing infant; It is present in the fatty breast milk, which is also a route of exposure which doses the infant, making breast-feeding for non-vegan/vegetarian mothers quite hazardous. From http://www.ejnet.org/dioxin/#links ........................................................................................................................... ترجمه بخش اول دیوکسین چیست؟ دیوکسین و فوران از سمی ترین موادی هستند که علم موفق به شناسایی آنها شده است. گزارشی که در سپتامبر1994 توسطEPA در اختیار عموم قرار گرفت دیوکسین را به عنوان یک یک خطر جدی برای سلامت عموم توصیف کرده بود. اثری که دوکسین بر روی سلامت عموم دارد شاید قابل مقایسه با DDT در دهه 60 باشد. بر طبق نظر کارشناسان  EPA  با اینکه هیچ مقداری از دیوکسین برای انسان بی خطر در نظر گرفته نمیشود ولی میزانی که در حال حاضر در شهروندان آمریکایی مشاهده میشود بسیار به میزان ظهور علایم و اثرات نامطلوب نزدیک است.   دیوکسین در نتیجه ی سوزاندن ترکیبات شیمیایی بر پایه ی کلرین در مجاورت هیدروکربن ها تشکیل میشود. اصلی ترین منبع تولید دیوکسین را میتوان انواع زباله سوز ها و یا بشکه های مخصوص سوزاندن مواد زاید در حیاط برخی منازل بر شمرد. آلودگی به دیوکسین همچنین با کارخانه های کاغذ سازی ای که در فرایند بیرنگ کردن خود از ترکیبت کلرینی استفاده میکنند و یا کارخانه های تولید پلاستیک پلی وینیل کلراید PVC  ویا کارخانه های تولید برخی مواد شیمیایی کلره مثل برخی آفتکش ها در ارتباط است.    آیا  دیوکسین توانایی ایجاد سرطان را دارد؟ بله. EPA با ارائه ی گزارشی سرطان زا بودن دیوکسین و فوران را تایید کرد. پیش از آن در سال1997 آژانس بین المللی تحقیق بر روی سرطان (IARC) که بخشی از سازمان جهانی بهداشت به شمار میایید  در14 فوریه1997 تحقیقی بر روی دیوکسین و فوران انجام داده و اعلام کرده بود که خطرناک ترین بخش دیوکسین یا 2,3,7,8-TCDD  بایستی بعنوان سرطان زاهای گروه اول در نظر گرفته شود که قرار گرفتن نام ماده ای در این گروه به معنای قطعی بودن سرطانزایی آن ماده محسوب میشود.   علاوه بر این در ژانویه ی سال2001 برنامه ی سم شناسی ملی ایالات متحده ماده ی مذکور را از گروه "احتمالا سرطانزا" به گروه "سرطانزای قطعی" ارتقاء داد. و در پایان با ارزیابی و تحلیل های تازه بر روی خطر سرطانزایی  دیوکسین، بار دیگر تایید شد که هیچ مقدار بی خطری از دیوکسین وجود ندارد و هیچ مرزی را نمیتوان برای تماس با دیوکسین قائل شد و این ماده حتی در مقادیر بی نهایت محدود هم سرطانزاست. مطائه ای در جولای 2003 رابطه ی بین دیوکسین و سرطان سینه در زنان را اثبات کرد.   دیگر مشکلات بهداشت و  سلامتی که بواسطه دیوکسین ایجاد میشوند کدامند؟ علاوه بر سرطان تماس با دوکسین در حدود 100 برابر کمتر از میزانی که سرطانزاست میتواند در ایجاد مشکلات شدید در رابطه با تولید مثل و رشد و نمو نقش داشته باشد.  دیوکسین بواسطه ی توانایی آسیب به سیستم ایمنی و تداخل با سیستم هورمونی نیز کاملا شناخته شده است. تماس با دیوکسین در ایجاد نقص زایمانی، ناتوانی در ادامه ی حاملگی، کاهش باروری، کاهش میزان اسپرم، اندومتروز، دیابت، اختلالات یادگیری، سرکوب سیستم ایمنی، مشکلات ریوی، اختلالات پوستی، کاهش دادن سطح تستوسترونو بسیاری موارد دیگر نقش دارد.     ما چگونه با دیوکسین تماس پیدا میکنیم؟ منبع اصلی دیوکسین در غذای ماست.از آهجایی که دیوکسین یک ترکیب محلول در چربی است، در بافت ها و سلول های موجودات زنده تجمع پیدا میکند. دیوکسین در چرخه غذایی ازدیاد پیدا میکند و بخصوص در گوشت، محصولات لبنی، شیر، مرغ، گوشت خوک، ماهی و تخم مرغ پدیدار میشود.  تنها در ماهی بالاترین میزان تجمع در چرخه غذایی را شاهد هستیم بطوری که میزان دیوکسین در ماهی 10000 برابر محیط اطراف ارزیابی شده است. بهترین راه اجتناب از تماس با دیوکسین کاهش یا قطع مصرف گوشت و محصولات لبنی با پیروی از یک رژیم گیاهی به نظر میرسد. مطالعه ای که در ماه می 2001 بر روی دیوکسین و رژیم غذایی انجام شد نشان داد که پایین ترین میزان دیوکسین در گروهی که از یک رزیم گیاهی پیروی میکردند وجود داشته که میزان آن0.09 ppt برآورد شد و مقدار دیوکسین در خون این گروه در مقایسه با جمعیت کلی بسیار پایین بود که نشان دهنده ی نقش غذاهای  یاد شده در تجمع دیوکسین در بدن میباشد. بر طبق تحقیقات EPA  دیوکسین یک ترکیب آب گریز و چربی دوست معرفی شده است. این به آن معناست که  وقتی دیوکسین در آبهای طبیعی وارد میشود سریعا در بدن ماهی ها تجمع میابد تا اینکه در آب بصورت آزاد باقی بماند. این موضوع در مورد بقیه جانداران نیز صادق است. مرد ها هیچ راهی برای رهایی از دیوکسین ندارند مگر اینکه منتظر تجزیه ی طبیعی آن در بدنشان بواسطه ی نیمه عمر بیولوژیکی این ماده بمانند. ولی در مقابل چنر راه وجود دارد که دیوکسین میتواند از بدن زنان خارج شود:       از جفت گذشته و وارد بدن جنین شود. در چربی شیر مادر وارد شود که این راه میتواند راهی برای تماس نوزاد با دیوکسین باشد. در نتیجه بجز مادرانی که از رژیم های غذایی گیاهی پیروی میکنند، شیر مادر برای نوزاد میتواند بسیار خطرناک باشد.   ...................................................................................................................................... بخش دوم WHAT IS DIOXIN? Dioxin is the name given to a group of persistent, very toxic chemicals. The most toxic form of dioxin is 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin or TCDD. TCDD was the toxic contaminant found in Agent Orange and at Times Beach, Missouri. A number of chemicals have toxicity similar to TCDD – but are less potent – and are called “dioxin-like.” Of the 75 possible chlorinated dibenzo-dioxins, seven have TCDD-like toxicity. Of the 135 chlorinated dibenzo-furans, ten have TCDD-like toxicity. A number of the 209 polychlorinated biphenyls (PCBs) are dioxin-like. Certain brominated dioxins, dibenzofurans and biphenyls also have dioxin-like toxicity. The toxicity of dioxin-like substances is generally measured against TCDD using “toxic equivalents.” In this system, compounds are assigned a fractional potency relative to TCDD. In most cases, TCDD contributes a small fraction of the total amount of toxic equivalents found in the environment. Health Effects Most of our information about the health effects of dioxin comes from studying laboratory animals. Some effects have also been observed in accidentally exposed people. With additional epidemiological studies, other effects may be demonstrated in humans. Scientists have identified a series of steps that lead up to most and possibly all of the observed effects of dioxin and related compounds. Once in the body, the molecules of dioxin “attach” to specific receptor molecules in cells, much like a key fitting into a lock. This leads to changes in the regulation of genes and alters cell function. Scientists are trying to figure out how this mechanism leads to toxic effects. Both animals and humans possess the receptor. Dioxin is a potent cancer-causing agent. The 1994 EPA draft reassessment for dioxin’s effects estimated that the levels of dioxin-like compounds found in the general population may cause a lifetime cancer risk between one in 10,000 to one in 1,000. This is 100 to 1000 times higher than the risk level of one in a million that is deemed acceptable in certain regulations. In 1997, the International Agency for Research on Cancer concluded that there was sufficient evidence from studies in people to classify dioxin as a known human carcinogen. Dioxin causes reproductive and developmental effects in animals at very low doses. Dioxin exposure damages the immune system, leading to increased susceptibility to infectious disease. It can disrupt the proper function of hormones – chemical messengers that the body uses for growth and regulation. The EPA reassessment found that non-cancer health effects of dioxin may be quite important for public health. According to the EPA, some adverse effects of dioxins may occur at levels just ten times higher than the amounts currently found in the general population. Hence, we are close to “full” when it comes to the amount of dioxin that is expected to cause adverse health effects. The prudent policy is to reduce exposure to dioxin and dioxin-like compounds. Exposure Every person has some amount of dioxin in their body. This is because dioxin, like DDT, does not readily break down in the environment. It also accumulates in the body. Continual low-level exposure leads to a “build up” in tissues. According to EPA, over 90 percent of human exposure occurs through diet, primarily foods derived from animals. Dioxin in air settles onto soil, water, and plant surfaces. It accumulates in grazing animals. People then ingest the dioxin contained in meat, dairy products, and eggs. Some exposure also comes from eating dioxin-contaminated fish. Dioxin-like compounds can travel long distances in the atmosphere. As a result, many individual sources may contribute to the dioxin levels depositing onto crops at any particular location. Dioxin exposure of the general population can be thought of as a problem of cumulative emissions from many sources. Sources Dioxins and furans are not intentionally manufactured except for research purposes. Instead, they are unwanted by-products of many chemical, manufacturing, and combustion processes. Dioxin is formed during industrial processes involving chlorine or when chlorine and organic (carbon-containing) matter are burned together. PCBs were produced in vast amounts until their manufacture was banned in the US. Garbage and medical waste incinerators are the largest sources of dioxin identified by EPA. PVC (polyvinyl chloride) plastic is a major source of chlorine in these wastes. Besides being emitted into the air, dioxins end up in the bottom ash and in the fly ash captured by pollution control equipment in incinerators. Other combustion sources of dioxin include cement kilns, hazardous waste incinerators, metal smelters, wood burning, and vehicles running on leaded gasoline. Another source of dioxin are chemical industry processes that use chlorine in the production of pesticides, plastics, solvents, and dyes. For instance, dioxin-like compounds are formed as by-products of the manufacture of pentachlorophenol (a wood preservative) and the common plastic PVC. A third source of dioxin emissions are industrial/municipal processes. Dioxin is formed in the pulp and paper industry when chlorine and (to a lesser degree) chlorine dioxide are used to bleach pulp and paper. Dioxin contamination can be found in paper products, paper mill sludge, and in waste water and air emissions from these plants. Waste water treatment plants are largely thought to be an indirect dioxin source. These facilities accumulate dioxin from many sources that discharge into the sewer system. ....................................................................................................................... ترجمه بخش دوم دیوکسین چیست؟   دیوکسین نامی است که به گروهی از مواد بسیار سمی و پایدار شیمیایی اطلاق میشود. سمی ترین شکل دیوکسین TCDD یا 2,3,7,8 تتراکلرو بنزو دیوکسین است. این ماده ی بسیار سمی در عامل پرتقالی رنگ موجود در علف کش ها و در Time Beach و Missouri  یافت میشود.   شماری از مواد شیمیایی که سمیتی مشابه TCCC دارند ولی کمتر حالت بالقوه دارند تحت عنوان "مواد مشابه دیوکسین" طبقه بندی میشوند و که حدود 75 دی بنزو دیوکسین کلرینه هستند که هفت تای آنها سمیتی مشابه TCCC دارند. از 135 دی بنزو فوران کلرینه،  ده مورد سمیتی مشابه TCCC دارند. برخی دیوکسین های برمینه مثل دی بنزو فوران ها و بی فنیل ها هم سمیتی مشابه مواد مشابه دیوکسین دارند.   سمیت مواد مشابه دیوکسین عموما در مقایسه با TCCC  و با کمک یک "معادل سمیت" سنجیده میشود. در این سیستم، ترکیبات مورد نظر بعنوان بخشی از سمیت TCCC   رتبه بندی میشوند. در اغلب موارد TCCC بخش کوچکی از مقدار کل سمیت موجود در محیط را تشکیل میدهد.   اثرات بهداشتی:   بیشتر آگاهی ما از اثرات وارد بر سلامت از ناحیه  دیوکسین از مطالعات آزمایشگاهی بر روی حیوانات بدست آمده است. برخی اثرات هم از افرادی که تصادفا در معرض این ماده قرار گرفته اند بدست آمده است. علاوه بر اینها مطالعات اپیدمیولوژیکی هم میتوانند اثرات احتمالی این ماده بر انسان  را مشخص کنند.    دانشمندان به کشف برخی مسیر ها که احتمالا میتوانند تمامی اثرات دیوکسین و مواد مشابه آن را بر سلامت انسان را مشخص کنند نائل آمده اند. بطور کلی در بدن انسان ملکول دیوکسین به گیرنده اختصاصی خود در سلول که به احتمال قوی یک ملکول چربی است متصل می شود.همانند  کلیدی که در قفل جای میگیرد. این اتصال به تغییراتی در دستوالعمل ژنها و تغییر عملکرد سلول منجر میشود. دانشمندان بدنبال شناخت  سازوکاری هستند که منجر به اثرات سمی میشود. وجود گیرنده های سلولی در انسانها و حیوانات مشترک است.   دیوکسین همچنین یک عامل قوی سرطانزاست. در سال1994،EPA  پیشنویس تازه ای از ارزیابی های به روز شده ی خود ارایه کرد که بر طبق آن سطح مواد مشابه دیوکسین در جامعه به حدی بود که خطر سرطانزایی  بین یک در 10000 تا یک در 1000 در طی عمر هر شخص وجود داشت. این میزان حدود 100 تا1000 برابر حدی بود که در برخی معیارهای سابق بر آن  بعنوان حد مجاز شناخته شده بود. در سال 1997 آژانس بین المللی تحقیق بر روی سرطان به این نتیجه رسید که شواهد کافی بدست آمده از مطالعات بر روی مردم عادی  دال بر اینکه دیوکسین بعنوان یک ماده سرطانزا شناخته شود وجود دارد.   دیوکسین در مقادیر بسیار کم در حیوانات منجر به ایجاد  اثراتی بر روی سیستم تولید مثل ونمو و تکامل میشود. تماس با دیوکسین به سیستم ایمنی آسیب میزند و موجبات حساسیت در برابر عفونت ها را فراهم میکند. دیوکسین همچنین عملکرد صحیح هرمونها را مختل میکند.   ارزیابی های مجدد EPA که پیشتر به آنها اشاره شد مشخص کرد که صدمات غیر سرطانی دیوکسین بر روی عموم مردم بسیار مهم است. بر طبق نظر EPA برخی از اثرات دیوکسین بر روی عموم مردم تنها در سطحی حدودا ده برابر سطح فعلی روی میدهند. بنابراین ما به سطح خطرناکی که در آن میتوانیم انتظار اثرات نامطلوب را داشته باشیم بسیار نزدیکیم. خط و مشی محافظه کارانه در این زمینه کاهش تماس با دیوکسین و مواد مشابه آن تا حد ممکن است.   تماس در بدن هر کس مقداری دیوکسین یافت میشود. این به این دلیل است که دیوکسین همانند ددت در طبیعت به آسانی تجزیه نمیشود. همچنین دیوکسین در بدن تجمع میابد. تماس مستمر با این ماده میتواند سبب بالا رفتن میزان آن در بدن شود.   بر طبق گزارشات EPA حدود 90 در صد تماس انسان با دیوکسین از طریق رژیم غذایی میباشد. خصوصا از منابع غذای حیوانی. دیوکسین موجود در هوا بر روی خاک، آب و گیاهان مینشیند و در بدن حیوانات علف خوار تجمع میابد. در این هنگام است که دیوکسین به گوشت، لبنیات و تخم مرغ راه میابد. برخی از تماس های دیگر هم شامل استفاده از آبزیان آلوده به دیوکسین میباشد.   ترکیبات مشابه دیوکسین قادرند در مسافت های طولانی در هوا حرکت کنند. در نتیجه رسوب ذرات حاوی دیوکسین در محصولات غذایی ممکن است تنها از منابع تولید خاصی ناشی شده باشد. در هر حال موضوع تجمع این ماده در بدن شهروندان عادی ممکن است مشکل انتشار تجمعی ذرات از هر منبعی بوده باشد.   منابع دیوکسین و فوران موادی هستند که جز برای مقاصد تحقیقی برای مقاصد دیگر بصورت آگاهانه و خود خواسته و تجاری تولید نمیشوند. بلکه این مواد محصولات جانبی ناخواسته ی برخی از فرایند های شیمیایی ، صنعتی و احتراقی بشمار میایند. در حالت کلی دیوکسین در فرایند های صنعتی زمانی شکل میگیرد که کلرین به تنهایی ویا به همراه مواد آلی سوزانده شود. PCBها تا زمان منع قانونی آن بشکل وسیعی در ایالات متحده تولید میشدند.     زباله ها و ضایعات بیمارستانی عمده ترین منابع تولید دیوکسین میباشند که توسط EPA معرفی شده است. PVC منبع اصلی کلرین در این زباله هاست. با بکار گیری امکانات جدید بجای رها شدن دیوکسین همراه با خاکستر فرار در هوا ، این ماده در زباله سوز ها مهار میشود. دیگر منابع احتراقی که تولید دیوکسین در آنها تایید شده شامل کوره های سیمان، زباله سوز های زباله های خطرناک ، تاسیسات ذوب فلز، سوزاندن چوب، و بنزین سرب دار سوزانده شده در وسایل نقلیه میباشد.   منبع دیگر دیوکسین فرآیند های شیمیایی صنعتی ای هستند که کلر در آنها برای تولید آفت کشها، پلاستیک ها، حلال ها و رنگها استفاده میشود. برای مثال ترکیبات مشابه دیوکسین بطور عمده بعنوان محصولات جانبی در تولید پنتاکلروفنل (یک نگهدارنده چوب) و پلاستیک معروف PVC تولید میشوند.   بعنوان سومین منبع انتشار دیوکسین میتوان به فرآیند های صنعتی-شهری اشاره کرد. زمانی که کلرین( و به مقدار کمتر) دیوکسید کلرین بعنوان رنگ بر برای رنگ بری از  سلولز و خمیر کاغذ استفاده میشود. آلودگی به دیوکسین را میتوان در محصولات کاغذی، لجن حاصل از آسیاب کاغذ و در فاضلاب و تهویه ی خروجی از این کارخانه ها و صنایع مشاهده کرد. تصفیه خانه های فاضلاب به احتمال بسیار قوی یکی از منابع غیر مستقیم دیوکسین میباشند. این تاسیسات دیوکسین را از منابع گوناگون به داخل فاضلاب وارد میکنند. ……………………………………………………………………………. بخش سوم Dioxin Dioxin is a highly toxic and persistent family of chemicals that is an unintentional byproduct of medical waste incineration and PVC plastic production. Other sources of dioxin include paper and pulp mills, municipal incinerators, cement kilns that burn chemical waste, and the manufacturing of some chlorinated pesticides. Dioxin is a known human carcinogen. According to the U.S. Environmental Protection Agency, current general population exposure to dioxin may cause a lifetime cancer risk that is 1,000 times higher than the EPA’s  “acceptable” risk level. Other health problems that may be associated with dioxin exposure include birth defects, learning disabilities, endometriosis, infertility, suppressed immune function, reduced IQ and hyperactive behavior in children.  In 1994, the US EPA estimated that medical waste incinerators were the leading source of dioxin air pollution. While no longer a leading source of dioxin pollution -- thanks to the closure of thousands of medical waste incinerators due to grassroots activism and new federal pollution standards -- medical waste incineration is still a source of dioxin pollution, due in part to the large amount of disposable PVC plastic products used by hospitals. HCWH continues to work toward eliminating the health care sector’s contribution to dioxin pollution by helping to close down medical waste incinerators and phase out the use of PVC plastic products. To learn more about non-incineration treatment options for the disposal of medical waste, see the Alternatives to Incineration page. From http://www.noharm.org ……………………………………………………………………………. ترجمه بخش سوم دیوکسین   دیوکسین خانواده ی پایدار و بسیار سمی از مواد شیمیایی است و یک محصول جانبی ناخواسته از زباله سوزهای زباله های بیمارستانی و تولید PVC بشمار میرود. دیگر منابع تولید دیوکسین شامل کارخانه های تولید کاغذ و سلولز، زباله سوز های شهری ، کوره های تولید سیمان هستند که زباله های شیمیایی را در فرایند های خود میسوزانند  و یا به تولید آفت کش های کلر دار مشغولند.   دیوکسین بعوان یک ماده ی سرطان زا شناخته شده است. بر طبق اسناد آژنس حفاظت محیط زیست آمریکا، تماس نسل حاضر با دیوکسین ممکن است خطر سرطانزایی حدود 1000 برابر مقداری که این آژانس بعنوان حد قابل قبول  توصیف کرده را در پی داشته باشد. دیگر مشکلات بهداشت و سلامتی که میتواند به تماس با  دیوکسین مربوط باشد شامل  نقص زایمانی، ناتوانی در یادگیری، اندومتروز، نازایی، سرکوب سیستم ایمنی، کاهش بهره هوشی و بیش فعالی در کودکان باشد.   در سال1994 سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا اعلام کرد که منبع عمده ی آلودگی هوای ناشی از دیوکسین از زباله سوز هاست. به دلیل اینکه منبع عمده ی دیگری در تولید دیوکسین شناخته نشده – با توقف فعالیت هزاران زباله سوز بیمارستانی بواسطه ی خواست و اراده ی مردم عادی و شهروندان و به تبع آن معیارهای جدید  آلودگی فدرال – زباله سوز های بیمارستانی هنوز هم  بعنوان منبع تولید آلودگی  دیوکسین بشمار میروند چرا که مقدار زیادی از PVC قابل دفع توسط منابع بیمارستانی تولید میشود. با توجه به از میان رفتن سهم بخش بهداشت و درمان در  تولید دیوکسین توسط کمک به از میان بردن زباله سوز های بیمارستانی و کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی PVC ، HCWH قادر به ادامه ی کار شد. .............................................................................................................................. بخش چهارم DIOXINS FACT SHEET (CONDENSED VERSION)    General information about dioxins  The term .dioxins. refers to a group of environmentally persistent chemicals that share similar chemical structures and mechanism of toxicity. These compounds belong to three closely related families . the polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, and certain polychlorinated biphenyls. Seventeen of the dioxins are thought to pose a health and environmental risk. Toxicity of the 17 varies; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, abbreviated as 2,3,7,8-TCDD or TCDD and commonly referred to as dioxin, is the most toxic. Some exposure to dioxins is inevitable since they persist in the environment. Dioxins in the environment are largely the result of formation as unintentional by-products of combustion and industrial processes. For most New Zealanders about 90 percent of dioxin exposure is through diet, mainly from foods that contain animal fats such as meat, dairy products, eggs and fish. Dioxins enter the food chain via atmospheric deposition onto soil and plant surfaces and subsequent ingestion by grazing animals. Plants take up only very small amounts of dioxins via their roots. Small amounts of exposure occur from inhalation, skin absorption, and ingestion of contaminated soil or dust. Advances in chemical and environmental management practices since the late 1980s have resulted in a reduction in dioxins emissions in New Zealand. Levels for the general population are at the low end of the range of levels reported internationally, and body burdens are declining e.g. from 1988 to 1998 dioxins in breast milk of New Zealand women decreased by about 70 percent. Levels are higher in older people. Once in the body dioxin accumulates in fat and persists for many years. It is eliminated mainly in faeces. The half-life of TCDD in humans is about 7 -11 years.   Dioxins and health  Dioxins bind to a cellular protein, the Ah receptor. Whether adverse effects occur or not depends on what biological responses follow. These responses differ among and within species, and among tissues in individual species. Because of the potential diversity of biological responses to dioxins in the body it is currently not possible to state how, or at what levels, exposed individuals will respond. How much dioxin the person is exposed to and for how long is important as well as individual susceptibility. Many studies have looked at how dioxins can affect health and much is still not completely understood. To assess health effects from dioxins, in general it is necessary to consider lifetime exposure rather than short-term (e.g. daily intake) exposure. Dioxins can affect the growth and development of cells in ways that have the potential to result in a broad range of adverse effects. The most well studied dioxin is TCDD. At high doses it can cause chloracne and cancer in some people. Animal studies show immune, reproductive and developmental effects. Although the evidence for these non-cancer effects in people is to date limited, these animal studies have been used internationally to establish health-based guidelines for exposure to dioxins in soil, air and food. In animal models TCDD appears to be a strong promoter and weak initiator of carcinogenesis. It is therefore plausible that a carcinogenic response to TCDD exposure in humans depends upon exposure to other initiators such as cigarette smoking. The first evidence that dioxin caused cancer was an animal study published in 1978. Dioxin was not classified as a human carcinogen until 1997 by the International Agency for Research on Cancer (IARC) and the US National Toxicology Program in 1999. In the 1980s three large cohort studies were set up . two (US National Institute for Occupational Safety and Health and IARC) involve chemical workers and workers involved in production or spraying of phenoxy herbicides and chlorophenols from many sites, and one involves people exposed to TCDD in Seveso, Italy following an explosion at a TCP plant in 1976. As a result of the (US) Agent Orange Act of 1991, the Institute of Medicine (IOM) of the National Academy of Sciences has carried out regular reviews of scientific evidence about health effects of exposure to dioxin and other chemical compounds in herbicides used in Vietnam. The reviews include toxicological studies (cellular and animal) and epidemiological studies of three types of population (Vietnam veterans, occupationally exposed, and environmentally exposed).  Those conditions that have been accepted in the sufficient evidence of health effects category by the IOM are Hodgkin.s disease, non-Hodgkin.s lymphoma, soft tissue sarcoma, chronic lymphocytic leukaemia and chloracne. There is limited or suggestive evidence that exposure to dioxins may cause respiratory cancers (lung, larynx and trachea), prostate cancer, multiple myeloma, acute and sub-acute transient peripheral neuropathy, porphyria cutanea tarda, Type II diabetes, and spina bifida in offspring. A number of other conditions have been suggested but there is insufficient or inadequate evidence to confirm these as being caused by exposure to dioxins. In 2002 the IOM rescinded an earlier conclusion that there was limited or suggestive evidence of an association between acute myeloid leukaemia (AML) in offspring and dioxin exposure and moved AML to the inadequate or insufficient evidence category. There is some evidence of a small increase in mortality of all cancers combined among occupationally exposed populations such as the IARC cohort, and among male residents of Seveso after a latency period of at least 20 years since exposure. New Zealand production workers and sprayers exposed to TCDD, higher chlorinated dioxins, and phenoxy herbicides were included in the IARC cohort study. A further 10 years of follow up to 2000 found a 24% non-significant excess cancer mortality among production workers. All cancer mortality was highest for synthesis workers (SMR=1.69; 95% CI 0.85-3.03). Lymphohaemopoietic cancer mortality was increased, particularly for multiple myeloma (SMR=5.51; 95% CI 1.14-16.1). All cancer mortality was reduced for workers handling the final products and sprayers.   Dioxins and breastfeeding  An infant absorbs at least 95% of the dioxins in breast milk. Models indicate that the level of dioxins in a breastfed New Zealand infant reaches the mother.s level after about six months of breastfeeding. In the United States by about 10 years of age the level of dioxins in breastfed children is similar to that of formula-fed children.   Other studies of blood TCDD (pg/g (ppt) lipid) levels  The Seveso incident resulted in exposure of about 45,000 people and the highest TCDD exposure known in a residential population. However the exposure (as measured by blood TCDD levels) was in the order of 10 to 25 times less than reported in the occupational cohort studies. The blood TCDD levels estimated at the last time of exposure from three occupational cohorts that have shown increased all cancer mortality are 2,000 pg/g (mean) up to 32,000 pg/g, 1,000 to 2,400 pg/g, and 345-3,890 pg/g. Following the Seveso incident three exposure zones were classified based on decreasing soil TCDD levels. In 1996 (i.e. 20 years later) the average TCDD results among randomly sampled exposed residents were 53.2 pg/g for those in the highest exposed zone and 11 pg/g in the mid-range exposed zone. This compares to 4.9 pg/g in the non-exposed zone. The mean serum TCDD result of 14.6 pg/g in 2004 (i.e.17 years after 2,4,5-T manufacture ceased) for those who lived in Paritutu at least 15 years from 1962 to 1987 is slightly higher than the mid-range exposed zone of Seveso 20 years after the incident. Paritutu soil study  A study of residential soil in Paritutu in 2002 by the Ministry for the Environment found TCDD at all sites investigated, but all but one result were below the most conservative residential guidelines set to protect people.s health that exist internationally.   Serum dioxin testing  Individual blood dioxin testing is not recommended. The results only indicate if the person has been exposed to dioxin and cannot be used to predict whether that person will develop health effects or not because of the exposure. Tests for measuring dioxin levels in people are not routinely available. There are only a few laboratories in the world that are accredited by the World Health Organisation as capable of achieving low enough detection levels to detect blood dioxin levels that occur in the general population. A blood dioxin test costs about $2,500 and depending on the detection limit a large volume of blood is required e.g. 200ml. Reducing dioxin exposure  There is no generally accepted treatment to get rid of dioxins now in people. Reduction in the amount of animal fat in the diet reduces dioxin exposure. It is not recommended that all fat is eliminated from the diet as a moderate amount is part of a healthy balanced diet. September 2004 Updated February 2005 ........................................................................................................ ترجمه بخش چهارم حقایقی در مورد دیوکسین   اطلاعات عمومی در مورد دیوکسین واژه ی دیوکسین به گروهی از مواد شیمیایی بسیار پایدار در محیط زیست اطلاق میشود که در ساختار شیمیایی و ساز و کار سمیتشان مشترکند. این مواد به سه خانواده ی بسیار نزدیک تعلق دارند- دی بنزو پی دیوکسین های پلی کارینه ، دیبنزو فوران های پلی کلرینه  و برخی بی فنیل های پلی کلرینه .   فرض بر این است که ۱۷ گونه از دیوکسین خطر زیست محیطی دارند و سمیت هر گونه با گونه دیگر تفاوت دارد.2,3,7,8 تترا دی بنزو پی دیوکسین که بصورت 2,3,7,8-TCDD یا TCDD نشان داده میشود معمولا بعنوان دیوکسین شناخته میشود که سمی ترین گونه است.   از آنجایی که دیوکسین در محیط زیست بصورت پایدارباقی میماند، بسیاری از تماس ها با این ماده اجتناب ناپذیر است. دیوکسین موجود در محیط زیست عموما در نتیجه ی تولید ناخواسته ی محصولات جانبی احتراق و فرآیند های صنعتی میباشد.   در اکثر نیوزلندی ها[و البته همه ی مردم جهان] حدود ۹۰ در صد تماس با دیوکسین از طریق رژِم غذایی بخصوص از طریق غذاهای چربی دار حیوانی مثل گوشت ، محصولات لبنی، تخم مرغ و ماهی میباشد.دیوکسین از طریق ته نشینی و رسوب اتمسفری بر روی خاک و سطح گیاهان وخورده شدن توسط حیوانات علف خوار وارد چرخه غذایی میشود.  گیاهان تنها توانایی جذب مقادیر بسیار ناچیزی  از دیوکسین را از طریق ریشه های خود دارند. تماس بسیار محدودی هم از طریق استنشاق، جذب پوستی و بلع [ناخود آگاه] خاک و گرد و غبار در نظر گرفته میشود.   پیشرفتهای صورت گرفته در عرصه های مدیریتی محیط زیست از اواخر دهه ۸۰ میلادی منجر به کاهش میزان دیوکسین در نیوزلند شد.سطوح دیوکسین در جمعیت عمومی در مرز کمترین حد معیار های اعلام شده ی بین المللی  قرار گرفت و مقادیر دیوکسین موجود در بدن شهروندان یک سیر نزولی را نشان دادند بطوری که از سال۱۹۸۸ تا سال ۱۹۹۸ میزان دیوکسین موجود درشیر زنان حدود ۷۰ در صد  کاهش نشان داد. البته سطح دیوکسین در افراد مسن بیشتر[ ازسطح عمومی] بود.   هرگاه دیوکسین در بدن وارد شود در بافت چربی تجمع پیدا کرده و برای سالها باقی میماند. دیوکسین عموما از طریق مدفوع دفع میشود. نیمه عمر[بیولوژیکی] دیوکسین در بدن چیزی حدود ۷ تا ۱۱ سال است.      دیوکسین و سلامت دیوکسین از طریق گیرنده ی Ah به پروتئین سلولی متصل میشود. اینکه اثر نامطلوبی ایجاد شود یا نه به پاسخ بیولوژیکی متعاقب بدن باز میگردد. این پاسخ ها در میان گونه ها و حتی در بین افراد یک گونه ی خاص نیز متفاوت است. بواسطه ی وجود تنوع پروتئینی بسیار وسیع ، در حال حاضر امکان اظهار نظر در مورد اینکه چگونه و یا در چه سطوحی[از تماس] افراد مواجهه یافته واکنش نشان خواهند داد وجود ندارد. پرسش های اصلی شاید اینها باشند: شخص با چه مقدار دیوکسین در تماس بوده و این تماس چه مدت طول کشیده وهمچنین حساسیت شخص به چه میزان بوده. نگاه بسیاری از مطالعات بر یک هدف اصلی که همانا مشخص کردن چگونگی تاثیر دیوکسین بر سلامت و موضوعات ناشناخنه ی دیگر در این زمینه است معطوف میباشد. برای ارزیابی اثرات بهداشتی دیوکسین بطور کلی در نظر گرفتن تماس مادام العمر بجای تماس کوتاه مدت( مثل تماس روزانه) ضروری است. 1 دیوکسین میتواند بر رشد و نمو سلول ها موثر باشد  بشکلی که اثر بالقوه ی در ایجاد بسیاری از اثرات نامطلوب  بدنبال آن بوجود بیاید.گونه ای از دیوکسین که بسیار مورد مطالعه قرار گرفتهTCDD میباشد. این ماده در مقادیر زیاد میتواند در بیشتر افراد ایجاد  Chlorance و سرطان کند.   مطالعه بر روی حیوانات آزمایشگاهی اثراتی را بر روی ایمنی، تولید مثل و رشد ونمو نشان دادند. اگرچه که شواهد اینگونه اثرات غیرسرطانی در جمعیت های انسانی تا به امروز محدود و ناقص هستند، ولی همین مطالعات آزمایشگاهی بر روی حیوانات بعنوان مبنایی برای تعیین رهنمود ها ومعیارهای بین المللی برای تماس با دیوکسین در خاک، هوا و غذا در نظر گرفته میشوند.   در الگوهای حیوانی، به نظر میرسدTCDD بعنوان یک عامل قوی پیشبرنده سرطان و یک عامل ضعیف در سرطان زایی عمل میکند. پس بنابراین محتمل است که اثر سرطانزایی مربوط به تماس با TCDD در انسان وابستگی کامل به یک عامل ایجاد کننده ی  سرطان مثل دود سیگار داشته باشد.   اولین شواهد حاکی از سرطانزا بودن دیوکسین بدنبال مطالعه ای بر روی حیوانات آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۸ بدست آمد. دیوکسین  توسط آژنس بین المللی تحقیق بر روی سرطان (IARC) تا سال ۱۹۹۷  و توسط برنامه سمشناسی ملی ایالات متحده  تا سال۱۹۹۹به عنوان یک ماده ی  سرطان زا در نظر گرفته نمیشد.   در حوالی سال 1980 سه مطالعه ی آینده نگر طراحی و انجام شدند. دو مطالعه (توسط موسسه ی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای  ایالات متحده و IARC ) درباره کارگرانی که با مواد شیمیایی سر و کار داشتند و یا در تولید و یااستفاده ازعلف کش های فنوکسی دار و کلروفنل ها در بسیاری جاها درگیر بودند انجام شد و مطالعه ی دیگر بر روی افرادی انجام شد  که در Seveso ایتالیا بدنبال انفجاری در یک کارخانه ی TCP در سال1976 در معرض تماس با TCDD قرار گرفته بودند.   بدنبال قانون ایالات متحده در مورد عامل پرتقالی رنگ موجود در علف کش ها در سال 1991 ، انجمن پزشکیIOM  آکادمی ملی علوم، بازبینی های منظم علمی را با توجه به شواهد علمی و در مورد اثرات بهداشتی تماس با دیوکسین و دیگر ترکیبات شیمیایی موجود در علف کش های مورد استفاده در ویتنام آغاز کرد. این بازبینی ها شامل مطالعات سم شناسی( سلولی و ملکولی) و مطالعات اپیدمیولوژیکی سه گونه از جمعیت (سربازان سابق ویتنامی، کارگران مواجه یافته و افراد مواجهه یافته از محیط زیست) بود.   بیماریهایی که با توجه به شواهد کافی در گروه اثرات بهداشتی IOM قرار گرفتند شامل بیماری هوجکین، لنفوم غیر هوجکینی، سارکوم بافت نرم ، لوسمی لنفوسیتیک مزمن و Chlorance  بودند. شواهد کم یا نسبتا کمی موجود بود که[ثابت کنند] تماس با دیوکسین میتواند ایجاد سرطانهای تنفسی( سرطان ریه، حنجره و نای)  و یا سرطان پروستات، میلوم چند گانه، نروپاتی محیطی گذرای تحت حاد، prophyria cutanea tarda ، دیابت نوع دوم و یا ایجاد spina bifida در نسل بعدی را سبب شود. بسیاری از وضعیت های خاص پزشکی دیگر هم پیشنهاد شدند اما شواهد برای اثبات ارتباط آنها با دیوکسین ناکافی بودند. [...]   دیوکسین و شیر مادر   نوزاد شیرخوار حدود 95 درصد از دیوکسین موجود درشیر مادر را جذب میکند. الگوهای موجود نشان میدهند که سطح دیوکسین در یک نوزاد نیوزلندی پس از شش ماه خوردن شیر مادر به سطح دیوکسین بدن مادر میرسد. در ایالات متحده افراد در سن 10 سالگی سطح  دیوکسینی مشابه دیوکسین موجود در بدن افرادی که در کودکی از شیر خشک تغذیه کرده اند خواهند داشت.[که این معنایی جز سطح بالای دیوکسین در محیط زندگی شهروندان ایالات متحده ندارد] [...]   مطالعه ی خاک منطقهPartito مطالعه بر روی خاک های مناطق مسکونی منطقه ی Paritutu در سال2002 توسط وزارت محیط زیست نشان داد که TCDD در تمامی مناطق مورد بررسی وجود داشته است اما تنها یکی از نتایج پاین تر از محافظه کارانه ترین  معیارها ی مربوط به مناطق مسکونی به منظور حفاظت از سلامت افراد در سطح بین المللی بود.   آزمون سرمی دیوکسین آزمون خونی در افراد برای اندازه گیری دیوکسین توصیه نمیشود.نتایج حاصله تنها نشان دهنده ی تماس شخص با دیوکسین میباشند و قدرت پیشگویی اینکه آیا شخص بواسطه ی تماس دچار مشکلات مربوط به سلامت خواهد شد یا نه را ندارند.    آزمون های آزمایشگاهی مربوط به اندازه گیری دیوکسین در افراد بطور معمول در دسترس نیستند. تنها چند آزمایشگاه محدود در جهان وجود دارند که توسط سازمان جهانی بهداشت بعنوان مرجع قابل جداسازی مقادیر بسیار اندک دیوکسین در خون که در بدن افراد جامعه وجود دارد صلاحیت دار اعلام شده اند. یک آزمون خونی دیوکسین حدود2500 دلار هزینه در بر دارد و علاوه بر آن بسته به محدودیت جداسازی  حجم زیادی حدود 200 میلی لیتر خون نیز برای این آزمایش مورد نیاز است.   کاهش تماس با دیوکسین  درمان قطعی پذیرفته شده ای برای خلاص شدن از دیوکسین موجود دربدن افراد  وجود ندارد. کاهش مقدار چربی جانوری در رژیم غذایی تماس با دیوکسین را کاهش میدهد. از آنجایی که مقدار معینی از چربی جزیی از یک رژیم متعادل برای سلامت انسان مد نظر است، حذف تمامی چربی موجود در رژیم غذایی توصیه نمیشود.   نوشته شده در سپتامبر2004 بازنگری در فوریه2005 ................................................................................................. اثرات ديوکسين ها بر سلامت عمومي   برگرفته از وبسایت: http://www.farsvet.ir/fa/article/research/5/index.html     مقدمه اثرات ديوکسين در بهداشت عمومي: بروز مشکلات ناشي از انواع باکتري ها و آلوده شدن مواد غذايي در سراسر دنيا ، روبه رو بودن انسان و حيوان با انواع مخاطرات بيولوژيک، مشکلات ناشي از انتشار ديو کسين ها و مايکوتوکسين ها در خوراک دام و طيور و مواد غذايي موجب بروز آثار ناگواري در بهداشت عمومي شده و علاوه بر مرگ انسانها ، خسارات اقتصادي سنگيني را از طريق حذف مواد غذايي آلوده به کشورها وارد نموده است.   ديوکسينها ترکيبات شيميايي پايداري هستند که در اثر فعاليت هاي بشر و آتش سوزي جنگل ها ايجاد شده و به علت سمي بودن مي توانند سلامتي مردم را به خطر اندازند. اين دسته از سموم شامل خانواده بزرگي مي شوند که 100 ترکيب شيميايي مختلف اعضاي آن را تشکيل مي دهند. مکانيسم توليد مسموميت اين ترکيبات با يکديگر شباهت داشته و ميزان مسموميت ايجاد شده توسط آنها متفاوت است به طوري که بعضي از آنها سمي تر از ساير اعضا  اين خانواده هستند.   به منظور تدوين مقررات و قوانين جهت کاهش ورود اين سموم  به محيط زيست تلاش هاي زيادي در سراسر جهان صورت پذيرفته است اما علي رغم کوششهاي زياد از دو منبع مهم شامل آتش سوزي هاي غير قابل کنترل و فعاليت کارخانجات صنعتي وارد طبيعت مي گردند و آلودگي محيط زيست را فراهم مي سازند. (5)  ديوکسين ها در حين توليد محصول در کارخانجات صنعتي و شيميايي نظير کار خانجات توليد سموم ، حشره کش ها، آفت کش ها، سازنده کلرين، کاغذ سازي، پلاستيک سازي، و همچنين در اثر سوزاندن ضايعات و آشغال ها ، آتش سوزي جنگل ها در طبيعت بوجود مي آيند. (4 )   ديوکسين نام عمومي است که به يک ماده شيميايي به نام 2، 3، 7، 8 تتراکلرودي بنزو-پي – ديوکسين (  2,37,8 TETRA CHLORO BENZO- P- DIOXIN)  اطلاق شده که مهمترين و سمي ترين ماده در بين اين ترکيبات بوده که از دو حلقه آروماتيک که توسط يک جفت اتم اکسيژن به هم وصل شده اند، تشکيل شده است. اين ملکول مسطح ميباشد و به هر يک ازحلقه ها چهار اتم کلر در موقعيت هاي 2،3، 7،8 متصل مي گردد.      بر اساس گزارش سازمان ايي پي آ (ENVIROMENT PROTECTION AGENCY ) اين مواد همانند سموم قارچي مثل ا فلاتوکسين ها مي توانند در انسان سرطان ايجاد کنند.(8،6،4) علاوه بر ديو کسين مواد ديگري مانند پلي کلرو دي بنزو ديوکسين (P C DD  )، پلي کلرو دي نيترو فوران(  PCDFs)، پلي کلرو باي فنيل( PCBs ) وجود دارند که عملکرد و ساختمان شيميايي آنها شبيه به ديو کسين مي باشد  و به آنها ترکيبات شبه ديوکسين مي گويند . طي بررسيهاي متعدد ميزان سميت اين ترکيبات توسط محققين اندازه گيري شده است . در جنگ آمريکا عليه ويتنام براي از بين بردن برگ درختان جنگلي و مشخص شدن دشمن از يک ماده شيميايي به نام علف کش نارنجي ( ORANGE HERBICIDE AGENT) استفاده شد که باعث توليد ديوکسين و آلودگي محيط زيست آن کشور گرديد. بعد از جنگ در خصوص اثرات اين ماده سمي بر روي سلامتي انسان مطالعه و تحقيقات زيادي صورت گرفت .  نتيجه بررسي ها نشان داد که علت مبتلا شدن سربازان به بيماري ديابت همين ماده بوده است. (6) عبارت پي وي سي وينيل (  PVC VENYLE)به کليه موادي که از پلي وينيل کلرايد ساخته مي شود، اطلاق مي گردد. پلي وينيل کلرايد پلاستيکي است که موارد استفاده آن نا محدود مي باشد و در حال حاضر يکي از محصولات با ارزش صنعت شيمي است. بيشتر از 50%  پي وي سي ساخت بشر در ساختمان سازي استفاده مي گردد . زيرا ارزان بوده و به سادگي سر هم بندي مي شود. در سال هاي اخير اين ماده جا یگزين مواد مصرفي در ساختمان سازي سنتي نظير چوب، سيمان و سفال شده است و از آن در ساخت صفحات گرامافون ،کانال ها، کيف هاي ارزان قيمت، پنجره هاي تاريک، پوسته کابل هاي الکتريکي، توپهاي بازي سبک وزن ،کف و سقف سالن ها، علامت مغناطيسي کارتها، برش عمودي پنجره ها و در اشکال نرم براي تهيه لباس و پرده استفاده گرديده است.همچنين ماده اي  است که به علت انعطاف پذيري و ارزان بودن در لوله کشي آب و فاضلاب کاربرد دارد. پي وي سي پلاستيک سختي است که در اثر اضافه کردن مواد روان کننده، انعطاف پذير و نرم مي گردد. پيش از قرن بيستم شيمي دان روسي ايوان استرا ميسلنسکي      ( IVAN MISLENSKY ) و فرتيز کليت (FERTIZE COLIT  ) از کمپاني گریشم (GRISHM) الکترون شيمي آلمان هر دو تلاش کردند تا پي وي سي را در محصولات تجاري به کار گيرند اما به دليل مشکلات ايجاد شده در فرآيند توليد وهمچنين سختي و شکنندگي پليمر مورد آزمايش، تلاش هاي آنها بي نتيجه ماند. (12)    تاريخچه: پلي ونيل کلرايد (POLY VENYLE CHLORIDE) در سال هاي 1872، 1835توسط هنري ويکتور رگنالت(HENRI VICTOR REGNALT) و اوگن بومان(OGEN BUMAN) کشف گرديد. آنها پس از مطالعات زياد نتيجه گرفتند که اين ماده شيميايي از بلورينگي نا چيزي بر خوردار است. و به علت زنجيره هاي حجيم داراي استحکام و سختي مي باشد. در مقابل حرارت و نور نسبتا پايدار بوده و از تجزيه آن ،کلريد ئيدروژن  حاصل مي گردد. در سال 1926 توسط والد سيمون (VALD SIMON) از شرکت بي اف گودريچ روشي براي نرم کردن پي وي سي بوسيله مخلوط کردن آن با افزودني هاي گوناگون ابداع شد.در نتيجه اين تلاش ها ماده اي انعطاف پذير به دست آمد که به سادگي در فرآيند شرکت مي کرد و در بازرگاني و تجارت رايج گردید. در اواخر سال 1960 دکتر جان گريچ (JOHN GRICH) و دکتر موريس جانسون (MORIS JHANSON) اولين کساني بودند که به وضوح سرطانزایي مو نو مر وينيل کلرايد را براي انسان مشخص نمودند. آنها اين نتايج را زماني کسب  نمودند که در مورد کارگران دايره پليمريزاسيون وينيل کلرايد در شرکت بي اف گودريچ مطالعه و آزمايش مي کردند.(12، 2) در سال 1988 به علت ورود تفاله مرکبات آلوده به ديو کسين از کشور برزيل مشکلات زيادي براي کارخانجات خوراک دام و طيور کشور هاي اروپايي ايجاد شد.در سپتامبر سال 1994 سازمان محيط زيست کشور آمريکا اعلام کرد ديو کسين ها تهديد کننده جدي براي سلامت عمومي به شمار مي روند. بر اساس اين گزارش ميزان ديو کسيني که از افراد تحت آزمايش جدا شده بود، مي توانست براي سلامتي مردم خطر آفرين باشد. (4) در سال 1979 به علت خروج ديو کسين از کارخانه توليد حشره کش در شهر سووسو ايتاليا، محيط زيست اين منطقه آلوده شد به طوري که برگ در ختان زرد، شد ، مرگ و مير حيوانات خانگي افزايش يافت و عوارض پوستي شامل جوش و لکه ها ي صورت در اطفال مشاهده گرديد. ( 11و8) در سال 1997 مرکز بين الملي تحقيقات سرطان که بخشی از سازمان بهداشت جهاني است، نتايج تحقيقات خود را در مورد اثرات ديو کسين  در انسان منتشر کرد و اعلام نمود که ماده 2 ،3 ،7 ، 8 تي سي دي دي مي تواند در انسان سرطان زا باشد.(4) در سال 1999 به علت استفاده از پودر چربي آلوده به ديو کسين در خوراک دام و ورود این سم در فراورده هاي دامي کشور بلژيک، به اقتصاد اين کشور 5/1 ميليارد پوند خسارت وارد گرديد. (1) در سال 2001 مرکز ملي سم شناسي آمريکا اعلام کرد که تي سي دي دي در انسان سرطان زا است و با شيوع سرطان هاي سينه ارتباط دارد. سر انجام در سال 2003 اين مرکز پس از تحقيقات زياد در خصوص ايمينت ماده سمي مورد نظر اظهار نمود که هيچ گونه دز ايمن براي آن وجود نداشته و حتي مقادير کم آن ميتواند بهداشت و سلامتي افراد جامعه را تهديد نمايد.(11) در سال 2001 بر اساس تحقيقات انجام شده اعلام گرديد که ميزان ديو کسين خون افرادي که از جيره هاي گياهي استفاده مي کرده اند نسبت به ساير افراد کمتر بوده است.  در سال 2002 در آمريکا تحقيقي انجام شد که طي آن نشان دادند که ماهيهاي آبهاي تازه که در جيره غذايي آنها از پودر گوشت استفاده شده است، داراي بالاترين ميزان ديوکسين در بدن خود هستند.(4)   در سال 2003 و 2006 کميسيون محصولات جانبي در کشور آمريکا و اتحاديه اروپا   ميزان ديوکسين در محصولات غذايي آمريکا در سال 1995   در سال 2003 و 2006 کمسیون محصولات جانبی در کشور آمریکا و اتحادیه اروپا استفاده از ترکيبات نرم کننده جهت ساخت اسباب بازي هاي کودکان را به علت جذب دهاني و به خطر افتادن سلامتي آنان ممنوع کرد. ( 12و2)   اثرات سم در انسان: محصولات پي وي سي به هنگام سوختن و يا دفن شدن  مقدار زيادي ديو کسين توليد مي کنند. چون اين ماده سمي قابل حل در چربي است بنابراين مي تواند به سادگي وارد زنجيره غذايي شود و از طريق غذا به انسان منتقل گردد. در آمريکاي شمالي  93% موارد ديوکسين منتقل شده  به انسان از طريق شير و گوشت و 23% از طريق محصولات لبني بوده است. مواد غذايي ديگري که باعث انتقال اين ماده شيميايي به بدن مي شود شامل گوشت خوک، ماهي،طيور و تخم مرغ مي گردد. ميزان ديوکسين موجود در ماهي صد هزار برابر آن در آب مي باشد زيرا بر اساس گزارشات ايي پي آ (ENVIROMENTAL PREVENTING AGENCY) ديوکسين آب گريز و چربي دوست است  بنابراين وقتي که وارد آب رودخانه و يا در يا ميشود از آب فرار کرده ، وارد بدن ماهي که داراي چربي زيادي است، ميشود. به طور کلي  مي توان اظهار نمود که مسير حرکت اين ماده به طرف قله هرم مواد غذايي است  و نهايتا به مواد خوراکي خواهد رسيد.(4) بر اساس پژوهشهاي انجام شده توسط اين سازمان ترکيبات مذکور در انسان ايجاد سرطان کرده و شيوع سرطان هاي سينه در ارتباط با اين مواد مي باشد. (11). اگرچه  ميزان ديوکسين در غذا کم است اما به دليل آنکه مردم به طور پيوسته آن را از طريق غذا و محيط اطراف در يافت مي نمايند خطر ساز است. بعضي از اين ترکيبات در بافت هاي چربي تجمع مي نمايند، در حالي که بعضي ديگر به آهستگي از بدن دفع مي گردند. ديوکسين در بدن همه افراد بخصوص در بدن افرادي که از گوشت قرمز استفاده مي کنند،  به مقدار کم وجود دارد و اگر در بدن ميزان آن زياد شود، مي تواند تاثيرات شيميايي خود را به صورت عوارضي همانند اختلالات توليد مثلي ، به تعويق افتادن رشد، تولد نوزادان کم وزن، آسيب به سيستم ايمني، اختلالات هورموني، ايجاد نو ا قص مادر زادي ، سقط جنين، کاهش ميزان تستسترون ((TESTESTERON و اسپرم ، التهاب بافت داخلي رحم، DIABET ، کاهش ميزان يادگيري، مشکلات تنفسي ، ريوي و بيماريهاي پوستي در انسان نمايان سازد.(7)   تحقيقات و مطالعات انجام شده نشان ميدهد ، در کارکنان کارخانجات شيميايي که در معرض دز زياد ديوکسين قرار مي گيرند، بيماري هايي نظير سرطان، اختلالات توليد مثلي، ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي مشاهده شده است.(6) به طور کلي اثرات ديوکسين در انسان وقتي قابل مشاهده مي باشد ، که افراد در  معرض دز زياد آن قرار گرفته باشند.  در خصوص اثرات ميزان هاي کم و طولاني مدت اين سموم بر روي جمعيتهاي انساني اطلاعات کاملي در دسترس نيست. دانشمندان پس از20 سال مطالعه در مراکز معتبر تحقيقاتي مانند موسسه ملي و تحقيقاتي بهداشت محيط به اين نتيجه رسيده اند که پس از آنکه ديوکسين وارد بدن شد، و به سلولها دسترسي پيدا کرد ، به گيرنده هاي اچ (H RECEPTOR)پروتئينهاي سلولي مي چسبد و از اين طريق به DNA وصل شده و باعث تغيير در ژنها مي گردد. اين امر سبب ميشود که ميزان پروتئينهاي اختصاصي و آنزيمهاي سلول تغيير يافته و مسموميت ايجاد گردد. روش عملکرد اين سموم مانند روش عملکرد هورمون استروژن در بدن است.(6) در خصوص بررسي اثرات سم بروي انسان دانش تکنولوژي مولکولي (MOLECULAR TECHNOLOGY) مورد استفاده قرار گرفته و اثرات ديوکسين با دزهاي مختلف بروي ژنهاي اختصاصي بررسي شده است . نتيجه اين مطالعات نشان مي دهد که افراد مختلف داراي واکنش هاي متفاوتي در بر خورد با دزهاي متغيير ديوکسين هستند و اين خود مبين آن است که بهداشت عمومي را خطري جدي تهديد مي کند. دانشمندان عقيده دارند که بيشتر محصولات وينيلي اگر به طور صحيح مصرف  شوند، عموما بي ضررند اماتعداي از مواد افزودني و نرم کننده که در فر آوري آنها به کار ميرود، مي توانند از آن محصولات نشت کرده و بهداشت جامعه را تهديد نمايند به عنوان مثال اين افزودني ها از اسباب بازيهاي نوزادان که از پي وي سي ساخته شده است ، خارج شده و هنگامي که اطفال اسباب بازي را وارد دهان خود مي کنند  به بدن آنها راه پيدا مي نمايند به همين علت بيشتر کارخانجات سازنده اسباب بازي در سراسر دنيا استفاده از پي وي سي را در ساخت اسباب بازي کودکان ممنوع کرده اند. با توجه به نيمه عمر اين سموم بعضي از اين ترکيبات در مردها تجزيه و به آرامي از بدن آنها دفع مي گردد اما در خانمها دو راه براي دفع آنها وجود دارد که شامل جفت و چربي شير مادر ميشود که سر انجام به جنين خواهد رسيد لذا تغذيه از شير مادراني که گياه خوار نيستند ، براي کودکان مخاطره آميز مي باشد (12و4) بهترين راهي که بشر بتواند از خطر ديوکسين مصون بماند آن است که مصرف گوشت و لبنيات را کاهش دهد و يا کاملا آنها را از جيره غذايي خود خذف کند و به جاي آن از گياهان تغذيه نمايد. مطالعات انجام گرفته نشان ميدهد که ديوکسين موجود در خون گياه خواران 9 0/0 پي پي تي (PART PER TERILLION) بوده که نسبت به ساير افراد که از جيره غذايي متفاوتي استفاده مي کرده اند ، کاهش قابل ملاحظه اي داشته است بنابراين از طريق غذاهاي گياهي اين ماده سمي خيلي کم به بدن        مي رسد(4)   اثرات ديوکسين در آبزيان و حيوانات آزمايشگاهي: مدتها است که متخصصين علوم تغذيه، غذاهاي دريايي را به عنوان منبع پروتئيني کم چربي و سر شار از اسيد چرب امگا 3 معرفي کرده اند اما در عين حال نگراني هاي زيادي درباره وجود آلاينده هايي مثل جيوه، ديوکسين، بي فنيل چند کلري(PCB) در ماهي ها و سخت پوستان آبزي وجود دارد. مصرف ماهي و انواع صدفها و سخت پوستان دريايي نه تنها به حفظ سلامت قلب و جلوگيري از بيماريهاي قلبي کمک    مي کند بلکه مصرف آن توسط زنان باردار و شيرده موجب تقويت بينايي و رشد بهتر جنين و نوزاد مي شود. جوانان و بزرگسالان مي توانند با مصرف غذاهاي دريايي از خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي بکاهند .  چنانچه در جيره غذايي هفتگي بيش از دو بار از غذا هاي در يايي استفاده مي شود، براي کاستن خطرات مواد آلاينده بهتر است از خوراک هاي دريايي متنوع استفاده گردد. ماهي هاي چرب مانند ماهي آزاد از نظر ميزان امگا3 بالاترين جايگاه را در بين ماهيان دارند اما در عين حال داراي مقدار بيشتري چربي اشباع شده ، کلسترول ، ديوکسين و يا پي سي بي مي باشند. انواع صدف و سخت پوستان ( خرچنگ و ميگو) داراي چربي اشباع شده کمتري هستند اما کلسترول آنها در حد متوسط است و در صورت مصرف شدن به صورت خام داراي بيشترين ميزان آلودگي ميکربي هستند . نتيجه بررسي ها نشان ميدهد که ميزان ديوکسين ، پي سي بي و ساير مواد آلاينده در مواد خوراکي در يايي در حدي نيست که خطرناک باشد و سلامتي عمومي را به مخاطره اندازد. (3) در حيوانات آزمايشگاهي ديوکسين بسيار سمي است و باعث ايجاد کاهش رشد، سرطان، بيماريهاي توليد مثل، کاهش فعاليت سيستم ايمني و در نتيجه کاهش مقاومت حيوانات در برابر عوامل عفوني مي گردد همچنين اين سم قادر است نواقص مادر زادي را در اين حيوانات ايجاد کند. مطالعات نشان مي دهد چنانچه ميمونها در معرض دز کم سم قرار گيرند به اندومتريت  مبتلا مي شوند به همين دليل در حال حاضر محققين موسسه علوم بهداشت محيط زيست ايتاليا در شهر سو و سو (SOVESO ) در مورد ابتلا  زناني که با مواد شيميايي سروکار دارند به این بیماری ، در حال تحقيق مي باشند .اين مواد اثرات زيان بار زيادي روي حيوانات وحشي بخصوص پرنده ماهيخوار و پستانداران دريايي دارند که شامل                          ایجاد  اختلال در فعا لیت دستگاههای مختلف بدن این حیوانات نظیر دستگاه  توليد مثل، ايمني ، عصبي و غدد تر شح داخلي  مي شو ند.     پيشگيري: کوره هاي زباله سوز شهرداريها . بيمارستانها. آزمايشگاه ها ، دانشکده هاي پزشکي همچنين کار خانجات کاغذ سازي و توليد پي وي سي(- POLY VENYLE CHLORIDE PLASTIC) از منابع مهم توليد ديوکسين در دنيا به شمار ميروند به عنوان مثال جهت سوزاندن ضايعات بيمارستاني در کشور آمريکا  6700 کوره زباله سوز وجود دارد. با وجود اين که اين کوره ها از فنآوري بالايي بر خوردار هستند اما مجموعا 5100 گرم ديوکسين در سال توليد مي نمايد.(10و9) هنگامي که محيط زيست به اين سم آلوده مي گردد بايستي بر اساس دانسته هاي علمي و فني ميزان TCCD را در خون انسان و حيوان، خاک منطقه آلوده و مواد غذايي نظير ميوه و سبزيجات اندازه گيري نمود. (8) در سال 1995 سازمان EPA به منظور حفاظت بهتر از محيط زيست طرح هواي تميز و سالم را ارئه کرد. بر اساس اين طرح کوره هاي زباله سوز بيمارستاني و شهرداريها به تجهيزات کنترل آلودگي نظير فيلتر ها مجهز شدند و روش هاي احتراق کامل گرديد. در حال حاضر در اين کوره ها ميزان حرارت داده شده به زباله ها و مدت زمان سوزاندن آنها افزايش يافته و از احتراق ناقص ضايعات جلوگيري مي شود. گازهاي ايجاد شده از سوختن زباله ها به خاکستر حاصله منتقل شده و بدين وسيله از وارد شدن آنها به محيط جلوگيري مي گردد. خاکستر توليدي درون ظروفي جداگانه در داخل کوره جمع آوري شده سپس در خاک مدفون مي شود . در اين روش پس از سوختن کامل زباله ها منواکسيد کربن کمتري وارد محيط مي گردد. ماده اصلي توليد ديوکسين در ضايعات پزشکي، پي سي وي است که در ساختن   کيسه ها،  لوله هاي پلاستيکي و دستکش ها مورد استفاده قرار مي گيرد .کشورهاي کانادا و آمريکا در صدد هستند که از مواد کلر دار و کلرينه به ميزان کمتري در ساخت لوازم بيمارستاني و آزمايشگاهي استفاده کنند و از اين طريق بتوانند بهداشت محيط زيست را بهتر حفظ نمايند. سازمانها و موسسات بهداشت عمومي و حرفه اي بيشترين مسئوليت را در قبال کاهش ميزان توليد ديوکسين بر عهده دارند. اين موسسات بايستي آموزش هاي لازم  در جهت کاهش استفاده از پي وي سي را به بخش صنعت ارائه دهند.(9) به طور خلاصه با رعايت موارد زير  مي توان از ورود ديوکسين به محيط زيست وآلودگي آن جلوگيري نمود. 1-   کوره هاي زباله سوز شهرداريها و مراکز پزشکي تجهيز شده بطوري که با افزايش درجه حرارت و مدت زمان احتراق از سوختن ناقص زباله ها جلوگيري به عمل آيد. در اين کوره ها ضايعات بطور کامل سوزانده شده و از خروج گاز هاي مضر به محيط زيست خوداري گردد. 2-   با برگزاري کلاسهاي آموزشي و ارائه آموزش هاي عمومي ترتيبي اتخاذ گردد تا سوزاندن زباله ها، آتش زدن چوب در محله هاي عمومي و مسکوني محدود شود. 3-      در کارخانجات کاغذ سازي جهت توليد کاغذ از مواد اوليه فاقد کلر استفاده گردد. 4-      در هنگام بازيافت زباله و يا تهيه کود از آن عمليات احتراق صورت نگيرد. 5-       از صيد ماهي در آبهاي آلوده پرهيز شود. 6-      ماهيهاي مصرفي از فروشگاه هاي معتبر تهيه گردد. 7-      در جيره هاي روزانه،حبوبات، ميوه ها و سبزيجات به ميزان بيشتري مصرف شود. 8-      از مواد غذايي پر چرب ،کره و چربي گوشت به ميزان کمتري استفاده شود. 9-      پوست مرغ و ماهي در هنگام طبخ جدا شده و مورد استفاده قرار نگيرد. (17)   با توجه به اينکه به دليل پيشرفت روز افزون صنعت نمي توان وجود اين ماده سمي را از محيط زيست به طور کامل حذف کرد لذا توسط موسسات بهداشتي بايستي حد مجاز آن (که براي انسان و حيوان خطر ساز نباشد) تعيين شده و مقدار ديوکسين موجود در محيط زيست دائما اندازه گيري و کنترل شود . پروسه توليد محصولات صنعتي هر از چند گاهي تغيير يابد و همزمان با اجراي برنامه هاي آموزش عمومي و اجباري نمودن رعايت مقررات و قوانين ترتيبي اتخاذ گردد تا از آلودگي محيط زيست جلوگيري گردد.   منابع و مأخذ: 1-                  مشفقي حميد رضا- اهميت و جايگاه خوراک دام در زنجيره غذايي – موسسه اطلاعات مرغداري-1384 2-                  منتظري آرمين – بيماري ويکتور يوشچنکو- 1385 3-                  خطراتي که فوايد غذا هاي در يايي را تحت شعاع قرار مي دهد – مجله اينترنتي فريا جمعه 9 آبان 1385 REFRENCES: 4- Dioxin home page . national academy of sciences                                                                         July    www.ejnet.org.2006   5- Dioxin in depth. national academy of sciences Enviromental protection agency .2006 6- Dioxin research at the national institute of Enviromental health  sciences (NIEHS) jerrold  heindel 2001 april 7- Dioxin prevention new MOA-P2RY topic hub- nor theast wast management official 's association (newmoa) 2006 8- fabrio pichieerri. Dioxin . Tokyo university 9-thornton, j.Mccally, m. ornis, p . weinberg, j. hospital and plastics dioxin prevetion and medical incinerators public health rep. 1996 jul- aug III (4) :298-313 10- thornton .J. and Weinberg,j.dioxin prevention . Illinois waste management and rsearch center at university of Illinois. Spring 1995 11-warner, M.B Eskenazi , P.Mocarelli ,P.M Gerthoux ,S.samuels and L. needham. Serum dioxin concentration and breast cancer risk in the seveso womens health study enviromental health perspectives .2007-110-625-628 12- venyle. http: fa. Wikipedia-org/wiki-2006                                                            تهيه تنظيم: دکتر عمادالدين ادريسي کارشناس بهداشت اداره کل دامپزشکي فارس                                                   بهمن ماه 1385  

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

دوست گرامی
برای سفارش ترجمه کامل این مقاله یا ترجمه/ویرایش مقاله ها/تحقیق ها و پایان نامه های خودتون به زبان انگلیسی با من تماس بگیرید
persiatrans@gmail.com
0912-1355087

021-77292537


برچسب‌ها: toxic equivalents, TCDD, Dioxin, PCBs, PVC
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۸۴ساعت 0 AM  توسط پویا  | 

  زندگی روزمره همراه با دیالیز کلیه ارتقای کیفی کلینیک ها وتجهیزات در حال انجام است   در هفت سال گذشته، تونی رابینسون 47 ساله، مجبور بوده بعداز ظهرهای روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه  را مستقیما از محل کار خود به مرکز همودیالیز اورلاندو برود. یک پرستار از وی بازرسی سرپایی بعمل می آورد و سپس در یکی از اتاقها بر روی صندلی متحرکی دراز میکشد. در این حالت بازوی چپش را به بالا میاورد و به متخصص اجازه میدهد که دو سوزن را  در عروق  نزدیک مچ وی قرار دهد. یکی از سوزن ها برای گرفتن خون و دیگری برای بازگرداندن آن است. این لوله ها به لوله هایی پلاستیکی منتهی میشوند که به دستگاه دیالیز متصل است. در مدت  سه ساعت بعد این وسیله که شبیه یک ماشین شمارنده ی خودکار باریک و بلند است، مایعات اضافی و مواد دفعی را از خون رابینسون حذف میکند. او این ساعتها را با خواندن، تماشای اخبار بعد از ظهر و گاهی اوقات با چرت زدن میگذارند. رابینسون تنها با یک کلیه به دنیا آمده است. این کلیه هم زمانی که او در حدود سی سال داشت همچون یک کلیه ی پیوندی از کار افتاد و در حال حاضر دیالیز وی را زنده نگه داشته است. او در حالی که میخندد اینگونه میگوید: بجز ورود اولیه ی سوزن باقی فرایند با آسیب همراه نیست. هیچوقت نمیتوان به فرو رفتن سوزن عادت کرد، شما فقط یاد میگیرید که چکونه با آن مدارا کنید. گاهی اوقات من در شکمم احساس ناراحتی میکنم و این حالت معمولا زمانی اتفاق میفتد که فشار خونم پایین میاید ولی باقی مواقع چندان ناگوار نیست. رابینسون یکی از حدودا 217000 آمریکایی ایست که دیالیز مداوم دریافت میکنند که هزینه ای بالغ بر 11.1 میلیارد دلار را نیز در سطح ملی در بر دارد. از اواخر دهه  ی 60 میلادی این فرایند بجای کلیه هایی که در اثر بیماری، نقایص زایمانی یا جراحت از بین میروند مورد استفاده قرار میگیرد. این روال میتواند موقتا تا زمانی که کلیه ها عملکرد طبیعی خود را باز یابند یا تا زمانی که بیمار یک کلیه ی اهدایی دریافت کند ادامه یابد یا میتواند سالهای سال و تا زمانی که گزینه های یاد شده فراهم نباشند بکار گرفته شود. همراه با دیالیز رابینسون و افراد زیاد دیگری همچون وی میتوانند یک زندگی  کامل و فعال داشته باشند. در واقع خود رابینسون بعنوان یک کارشناس تمام وقت  برای سازمان نظارت بر غذا و دارو در دفتر Orlando  کار میکند. شغلش وی را مجبور میکند مسافتهایی را جهت رسیدن به محلهای تولید محصول پیاده طی کند، از نردبان بالا رفته و جعبه ها را بمنظور بازبینی محصولات بلند کند. همچنین وی برای تکمیل نظارت خود حتی مجبور است به شهرهای اطراف فلوریدا نیز سفر کند. سفرهای بیش از یک روز اگر با برنامه ی زمان بندی شده ی دیالیز وی قبل از بازگشت تداخل پیدا نکند مشکلی در پی نخواهند داشت. رابینسون میگوید: اگر بیمار دیالیزی از جهات دیگر سلامت باشد بایستی برای وی امکان اشتغال را فراهم کرد. نباید به فرد گفت تو معلول هستی یا اینکه مثلا به ماندن مناطق خاصی محدود هستی. من مسافرت میکنم، آموزش میدهم و نظارتهایم را انجام میدهم و این کار را از سال 1990 بهمین ترتیب به انجام میرسانم. من توانسته ام همه ی کارهایم را با درمانم هماهنگ کنم. (2) مطالعات انجام شده از دهه ی 60 میلادی مداوما نشان دادند که بیماران دیالیزی آمریکایی به اندازه ی بیماران دیالیزی دیگر کشورها عمر نمیکنند. میزان مرگ و میر بیماران دیالیزی ایالات متحده حدود 23 درصد است که این میزان حدودا دو برابر اروپای غربی یا ژاپن است. به نظر میرسد شماری از عوامل در این بین دخیل باشند. بطور کلی کلینیکهای آمریکایی نسبت به دیگر کشورها زمان کمتری را به درمان اختصاص میدهند و این هم به دلیل عدم بازپرداخت به مراکز در مدت زمانهاهای بیشتر از حد عادی و هم به این دلیل است که بیماران تمایلی ندارند  شش ساعت تمام و یا مدت بیشتری را بر روی صندلی دراز بکشند. به گفته ی دکتر Garabed Eknoyyan، رئیس کل انجمن ملی کلیه و استاد دانشگاه پزشکی Baylor در هوستون تگزاس اگر شما در این مورد تلاش کنید، قطعا موارد کمی را خواهید یافت که بیمار حاضر باشد 5 ساعت تمام در این حالت بماند. بیماران معمولا دیر میایند و تمایل دارند که خیلی زود برگردند. علاوه بر این به گفته ی باربارا مک کول، پرستار دفتر ارزیابی وسایل و تجهیزات وابسته به سازمان نظارت بر غذا و دارو، ما نسبت به دیگر کشورهای افراد مسن تر و ناتوان تری را دیالیز میکنیم. همچنین کار ما شامل بیمارن مبتلا به ایدز هم میشود که معمولا به راحتی مشکلات و سختی های  دیالیز را تحمل نمیکنند. و همچنین بدلیل نیاز به کاهش هزینه ها، کلینیکهای دیالیز در آمریکا بیشتر تجهیزات دیالیز را بار دیگر مورد استفاده قرار میدهند و همچنین از کارکنان کمتر آموزش دیده استفاده میکنند که این خود منجر به ایجاد وضعیتی میشود که برخی از متخصصین آنرا وضعیت خطرناک در مراقبت بیمار تلقی میکنند. همچنین کیفیت از کلینیکی به کلینیک دیگر در ایالات متحده متغیر است. برخی از آنها برای سود و منفعت بیشتر کار میکنند ولی برخی دیگر اینچنین نیستند. برخی از این کلینیک ها در بیمارستانهای آموزشی واقعند در حالی که برخی دیگر در مناطق دور روستایی قرار گرفته اند. برخی همه روزه پزشک در اختیار دارند در حالی که در برخی پزشک تنها در صورت تماس تلفنی در دسترس قرار خواهد گرفت. این عوامل به دامنه ی گسترده ای از کیفیت درمانی منتهی خواهد شد. Eknoyan میگوید ممکن است که ما همگی کتابهایی مشابه خوانده باشیم و علمی مشابه را تحصیل کرده باشیم ولی از آن به روشهای گوناگون استفاده میکنیم. در پاسخ به این نگرانی ها تعدادی از گروههای پزشکی و علمی شامل بنیاد ملی کلیه و سازمان غذا و دارو برای ارتقاء کیفیت مراقبت  دیالیز ملی در تلاشند. FDA خود را در تدوین قوانین استفاده ی مجدد از تجهیزات دیالیز درگیر کرده است. البته آژانس مربوطه به کلینیکهای دیالیز نظارتی ندارد چرا که این وظیفه بر عهده ی بخش خدمات بهداشتی هر ایالت میباشد. FDA تجهیزات مورد استفاده در دیالیز مورد استفاده قرار میگیرد را تایید میکند و آژانس مناطق تحت نظر خود را ملزم به این امر میکند که صافی های همودیالیز کننده و لوله ها در شرایط واقعی کلینیک ها آزمون و تایید گردند. برای مثال در 80 درصد از درمانهای همودیالیز، تجهیزات برای کاهش هزینه های درمانی مجددا مورد استفاده قرار میگیرند، با اینکه این تجهیزات تنها برای یک بار  آزمون شده، برچسب زده  و تایید شده اند. امروزه سازمان نظارت بر غذا و دارو تولید کنندگان را ملزم به تایید این امر نموده که صافی ها و لوله هایشان برای استفاده ی مجدد امن و بی خطر هستند. همچنین این سازمان نظارت دقیق تری به تجهیزات تصفیه ی آب در دیالیز دارد. آب خالص برای دیالیز بسیار ضروریست چرا که ناخالصی ها میتوانند به مرگ بیمار بینجامند. اخیرا این سازمان قانونی را به اجرا در آورده که بموجب آن تولید کنندگان تصفیه گرهای آب تایید ایمن و موثر بودن محصولات خود هستند. سازمان نظارت بر غذا و دارو ویدئو ها و وسایل آموزشی دیگری فراهم نموده تا متصدیان دیالیز را در مورد اهمیت درست عمل کردن تجهیزات و همچنین برآورده کردن معیارهای این سازمان آگاه کند. همچنین آژانس با برخی تولید کنندگان لوازم و تجهیزات دیالیز دیدارهایی داشته تا به آنان در رساندن محصولات خود به معیارهای این سازمان کمک کرده تا این تولید کنندگان بتوانند تجهیزات خود را بسادگی در ایالات متحده به فروش برسانند. این سازمان همچنین از MedWatch  و راه اندازی یک خط تلفن 24 ساعته برای پیگیری مشکلات احتمالی تجهیزات پزشکی در جهت نیل به اهداف خود استفاده کرده است. Marie Reid که یک پرستار نفرولوژی در دفتر بررسی و زیست سنجی FDA است میگوید: ما امید داریم بتوانیم ارتباط خود را با تامین کنندگان و مشتریان دیالیز ارتقاء دهیم. هر زمانی که مشکلی وجود داشته باشد ما بدنبال شناخت مشکل و آگاهی از چگونگی پیشگیری از آن در صورت احتمال وقوع مجدد هستیم. بنیاد ملی کلیه هم مانند دیگران در جامعه ی درمان کلیوی در تلاش است تا کیفیت دیالیزهای کلینیکی را در سطح کشوری ارتقاء بخشد.   این بنیاد در صدد است تا پروژه ای دو ساله را بمنظور توسعه ی رهنمودهای کیفی در درمان دیالیز به انجام برساند. اگر متصدیان دیالیز بصورت داوطلبانه به رهنمودها عمل کنند، قطعا این بیماران هستند که منتفع خواهند شد چرا که حتی در دورترین و کوچکترین کلینیکهای دیالیز هم اطلاعات لازم در زمینه ی کیفیت درمان وجود دارد.   دیالیز چگونه عمل میکند؟ دیالیز همچون یک کلیه ی مصنوعی عمل میکند. دو نوع درمان وجود دارد: همودیالیز و دیالیز صفاقی. حدود 90 در صد از بیماران دیالیزی همودیالیز دریافت میکنند که در این حالت خون خارج از بدن به گردش در آمده  و قبل از بازگشت مجدد به بدن بیمار در داخل یک ماشین خاص تصفیه میگردد. قبل از اینکه دیالیز انجام شود، پزشک یک ورودی ایجاد میکند که به مدخل ورودی معروف است. این مدخل ورودی در عروق خونی بیمار ایجاد میگردد. این عمل توسط یک جراحی کوچک در پا، بازو و یا گاهی اوقات گردن صورت میگیرد. بهترین دسترسی به بیماران اغلب به  نام Fistula معروف است. جراحی کوچک بمنظور متصل ساختن یک شریان به یک ورید در زیر پوست و به منظور ایجاد یک رگ بزرگ انجام میشود. اگر رگ مناسبی یافت نشود پزشک از لوله ی پلاستیکی نرمی که پیوند عروقی نامیده میشود برای متصل کردن شریان و ورید در زیر پوست استفاده میکند. برای دیالیزهای موقت در بیمارستان بیمار ممکن است نیاز به یک کاتتر کار گذاشته شده در سیاهرگ بزرگ گردن داشته باشد. زمانی که دستیابی انجام میپذیرد و بهبود میابد دو سوزن در لوله یا پیوند ایجاد شده کار گذاشته میشود . یکی در طرف شریان و دیگری در طرف ورید. خون به منظور پاکسازی به ماشین دیالیز میریزد. این ماشین دو بخش دارد. یکی برای خون و دیگری برای مایعی که دیالیسات نامیده میشود. یک غشای نیمه تراوای نازک دو قسمت را از هم جدا میکند وقتی دیالیسات از یک طرف غشا در حال عبور است در طرف دیگر ذرات دفعی خون از حفره های میکروسکوپی غشا میگذرند و در دیالیسالت زدوده میشوند. سلولهای خونی بزرگتر از آنند که از حفروها عبور کنند و در نتیجه به بدن باز میگردند. مزیت  همودیالیز در این است که بیمار به آموزش خاصی نیاز نداشته و  وی دائما توسط شخص آموزش دیده ای در بخش دیالیز پایش میشود. نوع دیگر درمان یعنی دیالیز صفاقی از غشای صفاقی خود بیمار بعنوان صافی استفاده میکند. غشای صفاقی کیسه ایست که اطراف ارگانهای شکمی را فرا گرفته است. این غشا( همانند غشایی که در همودیالیز مورد استفاده قرار میگیرد) نیمه تراواست. ذرات دفعی ریز  میتوانند از آن بگذرند ولی گلبولهای خونی این توانایی را نخواهند داشت. بیمار در این روش لوله ای پلاستیکی دارد که کاتتر صفاقی نامیده شده و توسط عمل جراحی به شکم پیوند داده میشود. وقتی خون بیمار در غشای صفاقی با دیالیسات مواجه میشود، ناخالصی های خون از طریق این غشا به داخل دیالیسات کشیده میشوند. بیمار دیالیسات رابعد از سه تا چهار ساعت بیرون میریزد و مایع تازه را جایگزین آن میکند. تخلیه حدودا نیم ساعت طول میکشد و بایستی حدود 5 بار در روز تکرار شود. این عمل به نام دیالیز پیوسته ی و سرپایی صفاقی(CAPD) معروف است. مزیت اصلی این روش رهایی بیمار است. چرا که بیمار مجبور به  ساعتها انتظار کشیدن در روز و سه روز در هفته  در کلینیکهای دیالیز نیست. دیالیسات را میتوان در هر مکان تمیز و با نور مناسبی تعویض کرد و علاوه بر این روال انجامش دردناک نیست.  نقطه ی ضعف این درمان اینست که برخی از افراد در غشای صفاقی خود دچار عفونت میشوند و همچنین ممکن است این روش در افراد زیادی بدرستی عمل نکند. در مورد کودکان اغلب شکل مشابهی از دیالیز اعمال میشود که به دیالیز صفاقی پیوسته ی چرخشی(CCPD) مشهور است. این درمان را میتوان شب و هنگامی که کودک در خواب است انجام داد. ماشین خاصی دیالیسات را در طی 10 ساعت پیوسته و در داخل و خارج شکم کودک  گرم کرده و اندازه گیری میکند. بدین ترتیب آنها از درمان در طول روز آزادند. دانشجوی دانشکده ای به نام کریس رابینسون در سال1985 CAPD را وقتی تنها کلیه اش از کار افتاد انتخاب کرد( شایان ذکر است وی تنها با یک کلیه به دنیا آمده بود).(4) پزشکان به سرعت به این نتیجه رسیدن تا زمانی که پیوند کلیه ی مناسبی برای وی فراهم شود وی به دیالیز نیاز دارد. پدر رابینسون قادر و مشتاق به اهدای کلیه اش بود و چند ماه قبل از انجام این عمل جراحی او دیالیسات را 5 بار در روز از شکم خود تخلیه میکرد. وی به خالی کردن مایع مذکور در زیر دوش، وارد کردن مایع تازه درحین صبحانه  و در طول روز عادت کرده بود. رابینسون میگویدک من کاملا ازاد شدم. این روش به من اجازه داد که مسئول دیالیز خودم باشم. میدانستم که میتوانم انجامش دهم و میخواستم که مسئول مراقبت از خودم باشم. من علاقه ای به سه ساعت نشتن بر روی صندلی آنهم سه روز در هفته در کلینیک دیالیز نداشتم. همچنین علاقه ای نداشتم خون بدنم در دستگاه بازی همچون دستگاه دیالیز و روش باز مورد فرآیند قرار بگیرد. پیوند یاد شده موفقیت آمیز بود و رابینسون 32 ساله هنوز هم کلیه ی پیوندی خود را داشته و مدیر اجرایی سازمان آمریکایی بیماران کلیوی در تامپا میباشد. سازمانی ناسود خواهی(غیر انتفاعی) که به آموزش بیماران در امور دیالیز و بیماری کلیه اختصاص دارد. چیزی که تمامی بیماران دیالیزی بایستی از آن آگاه باشند توجه بسایر زیاد به رژیم غذاییست. آنها به مقادیر مناسبی از پروتئین و مقادیر کمتری از پتاسیم و فسفات نیاز دارند چون این موارد در خون تجمع یافته و امکان زدودن کامل آن در درمان وجود ندارد. سیب زمینی سرخ شده یک مورد مطلقا ممنوع بوده و برای مثال  بستنی و پنیر باستی با احتیاط مصرف شوند. بیماران دیالیزی همچنین در مرود مصرف مایعات بایستی توجه کافی داشته باشند چرا که درمان انجام شده برایب آنان تنها قادر به حذف مقادیر مشخصی از آب است. مصرف مقادیر زیاد آب میتواند باعث تورم بافتها شود.   دیالیز در اینده ساخت اولین کلیه بصورت موفقیت آمیز به به حوالی سال1940 باز میگردد که پزشکی آلمانی  به نام Willem j.Kolff  در گیر و دار جنگ جهانی دوم  و اشغال روستای سکونتش توسط ارتش نازی با سرهم کردن برخی مواد توانست کلیه ای مصنوعی ابداع کند. برای مثال وی از روکش سوسیس های بهم متصل[که احتمالا از روده ی گوسفند بوده است] بعنوان غشای نیمه تراوا استفاده کرد. از آنزمان به بعد فرایند دیالیز در طی سالهای متمادی تعدیل و تنظیم شد و غشای نیمه تراوا پیشرفت زیادی کرد. هنوز هم دیالیز یک درمان قطعی نیست. اگر کلیه ی بیمار بصورت موقت آسیب دیده باشد دیالیز میتواند به کلیه ها استراحت داده و شانس بهبود را افزایش دهد. اما در موارد مزمن یا در آخرین مراحل بیماری کلیه، تنها پیوند کلیه میتواند راه حلی طولانی مدت برای رهایی بخشیدن بیمار از دیالیز باشد. اگر کلیه ی بستگان زنده ی بیمار سالم باشد میتواند بعنوان اهدا مورد استفاده قرار بگیرد. حتی در مواردی که کلیه از بستگلن نزدیک شخص باشد هم به داروهایی برای سرکوب دستگاه ایمنی نیاز است تا کلیه ی پیوند شده پس زده نشود. حدودا سه برابر افرادی که در انتظار کلیه ی  اهدایی هستند کلیه وجود دارد. به گفته ی رابینسون از انجمن آمریکایی بیماران کلیوی، برخی بیماران دیالیزی برای تحمل سختی عمل جراحی و همچنین داروهایی که در آینده باید مصرف کنند به اندازه ی کافی  سلامت نیستند. در واقع 20 درصد بیماران دیالیزی بیش از 65 سال دارند. بیش از نیمی از آنها از بیماریهای دیگر هم رنج میبرند. بیماریهایی همچون دیابت و فشار خون بالا. برخی از بیمارانی که پیوند دریافت میکنند با دستگاه ایمنی خود مشکل پیدا میکنند. برخی بیماران پیوندهای اهدایی را قبول نمیکنند. به گفته ی رابینسون دیالیز برای آنها همچون یک پایگاه اجتماعی است و باعث میشود در کلینیکها توسط جمعی از مددکاران مورد توجه و مراقبت قرار گیرند که برای آنها در حکم دوست خواهند بود. بر طبق آمار مرکز ملی آمار بهداشتی  بقا از دیالیز در ایالات متحده پس از یک سال 77 درصد است. این رقم بعد از 5 سال به 28 درصد و بعد از 10 سال به 10 درصد میرسد. البته میزانهای بقای پیوند بیش از این میزان است بدین صورت که  77 درصد از بیماران 10 سال پس از اهدای یکی از بستگان در قید حیات زنده میمانند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که جای کافی برای ارتقای میزانهای بقا و همچنین کیفیت زندگی برای بیکاران دیالیزی آمریکایی وجود دارد. (5) Eknoyan از بنیاد ملی کلیه معتقد است که در آینده همه چیز به گونه ای دیگر خواهد بود. افرادی در حال تعدیل و تنظیم دیالیز هستند و فناوری دیالیز را ارتقاء خواهند داد. برای مثال آنها بدنبال تکمیل راههایی هستند تا در زمان تخلیه ی ناخالصی ها بتوانند مواد ضروری و مفید را به خون بیمار باز گردانند. وی ادامه میدهد: ممکن است کلیه های اهدایی پیوسته مورد نیاز و کمبود باشد ولی احتمالا در آینده این مشکل با کمک گرفتن از حیوانات اهدا کننده ای مثل خوک  حل خواهد شد. اما بهترین در مان در هر حالت سالم نگاه داشتن کلیه ها در محل خودشان است. دیابت و فشار خون بالا  مسئول بیش از نیمی از موارد بیماریهای کلیوی در مراحل پیشرفته هستند. هر دوی این مشکلات را میتوان با مراقبت های پزشکی مناسب مهار کرد. Eknoyan همچنین میگوید: پیشگیری احتمالا بخش بزرگی از پاسخ است.   از کلیه های خود مراقبت کنید   کلیه های سالم کارگران پاکیزه کننده ی بدن هستند. این اعضا در زیر قفسه ی سینه و بخش پشتی قرار گرفته اند. هر کدام از این اعضای لوبیایی شکل به اندازه ی یک مشت بسته میباشند و آب، مواد معدنی و سمومی که توسط اعضای مختلف بدن به خون ریخته شده را صاف میکنند     کلیه ها در هر ساعت حدودا 18 گالن خون را با فرآیند پیچیده ی ارتشاح، جذب و بازجذب فرایند میکنند که میتواند حدود 7 گالون ادرار تولید کند. کلیه ها قهوه ای رو به قرمز هستند و طرفین فرو رفته شان رو به هم قرار میگیرد. آنها با بالشی از چربی پوشیده شده اند وتنها بخش فوقانی انها توسط قفسه ی سینه محافظت میشود. در بالای هر کلیه یک غده ی آدرنال قرار دارد که هورمونهایی حیاتی را تولید میکند. کلیه ی راست کمی پایینتر از کلیه ی چپ است چرا که بواسطه ی وجود کبد، عضوی که بخش زیادی از حفره ی راست شکمی را اشغال کرده، کمی فشرده شده است. در بخش مقعر کلیه فرورفتگی ای وجود دارد  که حاوی عروق خونی، اعصاب و میزنای است. میزنای لوله ی کوچکیست که ادرار را از این عضو به مثانه منتقل میکند. واحدهای صافی کننده ی خون در کلیه لوله های میکروسکوپی ای بنام نفرونها هستند. بیشترین علل بیماریهای مخرب کلیه، فشارخون بالا و دیابت هستند. این دو وضعیت به عروق خونی خسارت زیادی میزنند و کلیه ها مملو از عروق خونی هستند. مهار این وضعیتها میتواند کمک شایانی به پیشگیری از آسیب رسیدن به کلیه ها و نیاز به دیالیز داشته باشد. (6) اگر کلیه های شما طبیعیست نیاز به مراقبت خاصی ندارد. یک رژیم متعادل و سلامت همراه با آب کافی برای فرونشاندن تشنگی برای سلامت نگهداشتن کلیه ها کفایت میکند. رژیمهای چرب مثل رژیمهایی که مملو از پروتئین هستند میتوانند به کلیه های شما آسیب برسانند.  نوشیدن مقاوید بسیار کم و یا بسیار زیاد اب نیز میتواند به این اعضا آسیب برساند. بجز بیماریها، داروها از قاتلین کلیه ها بشمار میآیند. آنها وارد کلیه شده تا از جریان خون زدوده شوند. برخی آنتی بیوتیکها(پادزیستها)، داروهای ضد جنون و داروهای بیهوشی میتوانند به کلیه ها آسیب برسانند. حتی مسکنهای بدون نسخه اگر در مقادیر زیاد مورد استفاده قرار بگیرند. ممکن است به از کار افتادن کلیه بینجامند. برخی مواد شیمیایی معمول خانگی هم میتوانند به کلیه های شما آسیب برسانند.  حلالهای شیمیایی، الکل چوب، تولوئن، تتراکارید کربن و اتیل گلیکول اگر بلعیده یا استنشاق شوند میتوانند به کلیه ها آسیب برسانند. در مورد جابجایی و سر و کار داشتن با مواد شیمیایی همچنین در مورد مصرف آنها مراقب باشید و مطابق دستورالعمل عمل کنید. یک سال در برنامه مان جلسه ی ثانویه ای برای پرستاران جدید و آنهایی که در جلسه ی قبل شرکت نداشتند ترتیب دادیم. جلسه ی مزبور یک کارگاه مداخله ای سه روزه در دو بخش تئوری و نمایش عملی بود. همچنین برای کار در بخش CAPD دو پرستار کمکی اختصاصی در نظر گرفتیم. ما ساعات کاری آنهخا را عوض کردیم. از 6 صبح تا 2 بعد از ظهر و از 2 بعد از ظهر تا 10 بعد از ظهر. در این حالت آمار بخش مزبور در 7 تا 8 و نسبت پرستاران کمکی به بیماران در حد معیار باقی ماند. آموزش پیوسته بصورت دیدارهای ماهانه از تسهیلات بیمارستانی بخش CAPD که Haym و Salomon به آن وابسته بودند و شرکت در شرکت در سمینارها و کارگاهها و شرکت در همایشهای ملی  بود.  گام هفتم: مدیریت پرستاری بیمارستانی و خانگی بایستی بشکلی تلفیقی خط و مشی ها و روالهای مربوطه را توسعه دهد. این شامل ایجاد روالهای غربالگری برای موارد ارجایی، تعیین معیارهای پذیرش،  برنامه ریزی برای درمانهای پیگیری عادی و اضطراری، و روالهای اختصاصی دیالیز میباشد. ما تصمیم گرفتیم که فلسفه مان برای واحدهای CAPD مشابه جمعیت عادی باشد. که آن بشکل زیر است: همه ی بیماران مقیم بایستی مشابه افراد عادی مورد درمان قرار بگیرند، همه بایستی تشویق شوند که استقلال و شان وجودی خود را باز یابند، و همه بایستی بدنبال کیفیتی از زندگی باشند که[بعنوان یک انسان] بدان محق هستند. ماموریت ما پدید آوردن محیطی گرم، مشابه منزل، راحت و حمایت کننده بود و البته هست.بطور کلی اهداف و آرمانهای واحد CAPD بایستی سازگار با اهداف مجموعه در حالت کلی باشد.   گام هشتم: احتمالا مهمترین  گام در این فرایند بازاریابی است. هر برنامه ی جدیدی بایستی بازاریابی گردد چرا که یک واحد فانتزی که هیچکسی آنرا نمیشناسد موارد ارجاعی قابل توجهی نخواهد داشت. اولین کاری که ما کردیم تکمیل یک فهرست پستی گسترده بود که شامل منزل پرستاران، بیمارستانها، مراکز دیالیز، مراکز خانه های بهداشت، متخصصان موارد پیر پزشکی ، شرکتهای مراقبتهای کنترل شده و دیگر سازمانهای وراقبتهای بهداشتی میباشد. ما اطلاعیه هایی به این آژانسها و اشخاص فرستادیم، آگهی هایی در روزنامه های محلی چاپ کردیم و بانی مراکز خیریه ای در این خصوص شدیم. با این حال بازاریابی یک واقعه ی منفرد نیست و بشکل پیوسته انجام میگیرد و مربوط به زمان حال، که در مورد آن صحبت کردیم، فروش و نمایش واحدهای PD ما میباشد.   گام نهم: این گام شامل فراهم نمودن تختهای مناسب است. کارکنان خدمات اجتماعی  ما در تغییر اتاقها به بیماران مقیم و خانواده هایشان کمک میکنند و زمانی که تختها برای دیگر مناطق فراهم شد، بیماران "غیر-CAPD" مقیم تغییر مکان میابند. متاسفانه ما مجبور بودیم با مشکل خالی بودن تختها در زمان آغاز بکار تختهای واحدCAPD کنار بیاییم. نهایتا در مارس 1992 حدود شش ماه پس از ظهور این رویه ما اولین بیماران مقیم CAPD را پذیرفتیم. پس از شش ماه به سقف ظرفیت یعنی شش بیمار مقیم رسیدیم. و پس از یک سال و نیم دو اتاق دو تخته ی دیگر اضافه کردیم و مجموع ظرفیت را به 10 رساندیم. با اینهمه تمامی این تخت ها حالت متغیر داشتند. به این معنی که اگر بیمار مقیمCAPD وجود نداشت آنها را با بیماران غیر CAPD پر میکردیم. سرشماری ما در واحد از شش تا نه بیمار مقیم و با میانگین هفت بیمار متغیر بود.   گام دهم: آخرین گام در فاز برنامه ریزی ایجاد روشهایی برای پیگیری و ارزیابی مراقبت از بیماران بود. برای انجام آن، مراقبت از طریق روشهای حصول اطمینان از نظر کیفی پایش میشد. همچنین ما آمارهایی برای روزهای اقامت هر بیمار، طول اقامتها، و میزانهای عفونت فراهم کردیم.  بعلاوه جلسات مداوم با پرستارن منازل و کارکنان CAPD بیمارستانها به اطمینان در مورد همسویی و کیفیت درمان کمک کرد. (5)   فاز اجرایی بحث قبلی روی این موضوع متمرکز بود که چگونه واحد CAPD در خانه ی پرستاری Haym Salomon بر پا شد. فرایندی که میتواند با موفقیت توسط دیگران تکرار شود. پیرو تکمیل فاز برنامه ریزی فرایند پذیرش آغاز میگردد. در زیر گروهی از مراحلی که برای پذیرش بالقوه واقع میشوند آورده شده است: 1.                   بیمارستان خصوصی موارد ارجایی را از بیمارستانها و یا خانواده ها و از طریق PRI(ابزار بازبینی بیمار) دریافت میکند. 2.                   پیش غربالگری ضروریست. کارکنان اجتماعی و پرستارانCAPD شخصا بیمار مقیم را در بیمارستان و یا در خانه ملاقات میکنند. تمامی اطلاعات ضروری از طراحان ترخیص بیمارستان و یا کارکنان اجتماعی بدست میاید. 3.                   اگر خانواده ای وجود دارد بایستی در همین نقطه یعنی در مرحله ی پیش غربالگری وارد عمل شوند و اهداف گسترده ای در مورد آنها تعیین گردد. برای مثال ممکن است آنها نگران ترخیص نهایی باشند. 4.                   خانه ی پرستاری یک رونوشت از PRI و دیگر اطلاعات موجود را برای تایید به مرکز دیالیز و واحدCAPD درون منزل میفرستد. 5.                   اگر مورد پذیرش قرار گیرد، بیمار مقیم برای ارزیابی و درمان اولیه مستقیما از بیمارستان به مرکز دیالیز فرستاده میشود. 6.                   مرکز دیالیز دستورات، تذکرات و مواردی اینچنینی را مینویسد و بیماران مقیم را به خانه پرستاری میفرستد.   معاهده های درحال اجرا: ·                                 با توجه به پوشش پزشک، خانه پرستاری پزشکانی به منظور فراهم کردن مراقبتهای اولیه و رویارویی با مشکلاتی نظیر بستری کردن  در موارد غیر کلیوی اعزام میکند. نفرولوژیست مرکز دیالیز انجام مراقبتها، نوشتن دستورات پزشکی و اتخاذ تصمیم در خصوص بستری کردن را برای تمامی موارد کلیوی بر عهده دارد. بیماران مقیم حداقل یکبار  در ماه در مرکز دیالیز برای بررسیهای معمول مثل بررسیهای فیزیکی، کارهای خونی و موارد دیگر پذیرش میشوند. ·                                 ارتباط تلفنی پیوسته و دائمی بین پرستاران خانگی CAPD و مراکز دیالیز حیاتی بوده و برای گزارش وضعیت بیمار مقیم بر یک مبنای معمول یا اضطراری بکار میرود. ·                                  بمنظور ارتقا و تداوم مراقبتها، روال ثبت در دفتر روزانه در طول مدت ملاقاتهای بیماران مقیم در بخش دیالیز بمنظور هماهنگی آنها انجام میشود. ·                                 اقلام مورد نیاز برای دیالیز بر مبنای نظر پرستاران خانگی  بصورت هفتگی سفارش داده شده و انبار میشود. این اقلام به شرکتهای تامین تجهیزات پزشکی سفارش داده شده و از آنها نیز تحویل گرفته میشود. مرکز دیالیز بعنوان فراهم کننده و فروشنده در بخش مراقبتهای پزشکی عمل میکند. بعلاوه مرکز دیالیز تمامی داروهای مربوط به دیالیز را برای خانه پرستاری فراهم میکند. ·                                 در مورد تمام بیماران مقیم، یک گروه چند منظوره در خصوص طرحهای مراقبتی تشکیل میشود و نیازهای اختصاصی این بیماران را در ارتباط با CAPD مورد توجه قرار میدهد. در این مورد خصوصا مواردی از قبیل عملکرد کلیوی، رژیم غذایی  و داروها مورد توجه است. ·                                 کارکنان بخش تفریحی بایستی خلاق بوده و برنامه هایی در ارتباط با افراد جوان تر تنظیم کنند. برای مثال فیلمهای ویدئویی فعلی و یا مهارتهای مختلف و موارد دیگر. ·                                 با توجه به خدمات اجتماعی، بیمارانCAPD اغلب جوانتر و از نظر اجتماعی محرومتر از بیماران دیگر هستند.(6) آنها ممکن است از سیستمهای حمایتی خانواده محروم بوده و یا حتی ممکن است بی خانمان باشند. همچنین ممکن است نیازمند درمانهای بیشتر و یا مداخله های روانی اجتماعی باشند. علاوه بر این میزانهای بالای گردش کار بطور مستقیم بر  روی کارکنان اجتماعی تاثیر میگذارد. بنابر این بخش خدمات اجتماعی ما از سه MSW تمام وقت ساخته شده و توسط خدمات ارائه شده توسط دو روانشناس منتفع میشود. ·                                 رژیم شناسان رژیم غذایی، میزان خوراک و وزن را پایش میکنند. با اینهمه در همودیالیز رژیم خاص غذایی  مورد نظر نیست. ·                                 به منظور ترخیص ایمن از بخش یک گروه چند منظوره برای ایجاد و تکمیل برنامه ها  به منظور آموزش به بیماران مقیم و خانواده های آنها در خصوص چگونگی بکار بردنPD در خانه ایجاد میشود.   داده های نهایی برنامه ی ما بمدت دو سال و نیم درحال تاثیر گذاری بود. در آن زمان همانطور که در جدول شماره 2 میبینید ما مجموعا 32 پذیرش داشتیم. از آن تعداد دو مورد در بخش پرستاران منازل فوت کردند و 20 مورد به بیمارستان ارجاع شدند که هرگز باز نگشتند و دو مورد به منزل بازگشتند و در نهایت یک مورد هم به خانه ی پرستاری دیگری ارجاع شد. از این 32 بیمار مقیم 12 مورد زن و 20 مورد مرد بودند. ما هم اکنون 7 مورد بیمار مقیم داریم. دامنه ی سن موارد مقیم از 32 تا92 سال متفاوت است که میانگین آن 71 سال است. در زمان نگارش این نوشته ما مجموعا 6401 بیمار- روز داشتیم که 5874 مورد در منزل و 527 مورد در تخت بستری بودند. مدت بستری شدن از یک روز تا 717 روز متغیر بود که متوسط آن را میتوان 200 روز در نظر گرفت. حدود 50 مورد پذیرش بیمارستانی وجود داشت و میزان پریتونیت ما یک مورد به ازای هر 15 بیمار ماه بود.    اهداف و مقاصد اهداف این برنامه چندگانه بود و البته هست: اولا برای تطمیع جامعه نیاز است که جایگزینی برای گروهی از بیماران که قبلا  قادر به جایگزین شدن نبوده اند انجام شود. دوما موضوع پر کردن تختهاست. در درجه ی سوم ما امیدواریم Haym Salomon را بشکل یک بخش پیشرو و پویا تعبیه کنیم. اهداف ثانویه ی ما تامین کیفیت درمان در محطی گرم و مشابه منزل است. ما از معیارهای زیر برای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف خود استفاده کردیم: موفقیت در تطمیع نیازهای جامعه برای پذیرش در موارد ارجایی آشکار است. ما دفتر ثبت روزانه ای تنظیم کردیم که بتوانیم داده هایی در مورد تمام موارد پذیرفته شده در آن وارد کنیم. اگر فردی پذیرفته شد  و حتی اگر پذیرفته نشد بایسستی دلایل ان دقیقا و بشکل جامع ذکر شود. ارتباط پیوسته و مداوم بین مدیرانHaym Salomon و گروه پذیرش و کارکنان بخش اجتماعی و بخش برنامه ریزی حیاتی بوده و در دستیابی به اهداف کاملا یاری کننده است. هدف پر کردن تختها توسط استفاده از فرمول میزان جاهای خالی اندازه گیری میشود و معیار روز- بیمار و معیار کیفیت مراقبت، داده های مربوط به مرگ/ ترخیص، تعداد پذیرش بیمارستان، و میزان عفونتها و پریتونیتها میباشد.    مزایا و اثرات نتایج کوشش ما از طرق مختلف موفقیت آمیز گزارش شد. ما دو سال قبل با یک بخش شش تخته شروع بکار کردیم و آنرا به 10 تخت رساندیم. واحر باعث ازدیاد خدمات ارائه شده توسط ما به جامعه شد و نیازهایی حیاتی را پوشش داد. جایگزینی برای همودیالیز فراهم شد و نیاز به بیماران مقیم را برای رفت و آمد بمدت سه بار در هفته به مرکز دیالیز مرتفع کرد. (7) بخش CAPD ما همچنین رضایت و انگیزه ی کارکنان را افزایش داد. کارکنان پیکار خود را برای درگیر شدن با  این جمعیت خاص افزایش دادند.  آنها از اینکه موقعیتی برا ی آموختن مفاهیم جدید، نظریه ها و مهارتهای فنی  دارند خوشحالند. حتی کارکنانی که در بخش کار نمیکنند در حقیقت مایلند به این برنامه بپیوندند. مزایای بازاریابی برنامه به پر کردن تختها و تغییر خانه ی پرستاری Haym Salomon به یک بخش پویا و پیشرو کمک شایانی کرد. این امر همچنین به ارتقاء مدت عضویت در جامعه و ارتباط با دیگر سازمانها کمک کرد. تاثیرات این امر بر بازپرداخت با اینهمه متغیر است. بیماران مقیم میتوانند از گروه سنی جوانتر، 30 تا 59 ساله با ADL های پایینتر (که خود این امر میتواند مانعی بر شاخص اختلاط موارد باشد) و یا مسن تر، 60 تا 90 ساله با پیچیدگیهای فنی بیشتر و ADL های بالاتر باشند. با اینهمه بخش CAPD ما به افزایش بازپرداخت کمک میکند و نه به کاهش آن. بطور خلاصه نیازها برای بخشهای مراقبت طولانی مدت تا تکمیل بخش مربوطه به واحدهای درمان اختصاصی پابرجا هستند. مراقبتهای نیمه حاد تنها مفهومی در مورد آینده نیستند بلکه هم اکنون نیز در کنار ما هستند. برای مواجه شدن با این نیاز ما بایستی فرصت و کمک خود را به ایجاد مراقبت  طولانی مدت بعنوان نمونه ای صحیح افزایش دهیم. بخشهایی که خدماتی برای درمانهای نیمه حاد ارائه میکنند تقریبا در هر نوعی از  اصلاحات خدمات بهداشتی  موفق هستند و جزئی مهم از شبکه ی ارائه ی مراقبتهای بهداشتی تلفیقی خواهند بود.

                      دوست گرامی

برای سفارش ترجمه کامل این مقاله یا ترجمه/ویرایش مقاله ها/تحقیق ها و پایان نامه های خودتون به زبان انگلیسی با من تماس بگیرید
persiatrans@gmail.com
0912-1355087
021-77292537 
 

برچسب‌ها: همو دیالیز, تحقیق, دیالیز صفاقی, CCPD, CAPD
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۸۴ساعت 0 AM  توسط پویا  | 

ذات الریه مرور کلی                                                                                                                  سالانه بیش از 60000 آمریکایی از سینه پهلو -التهاب و عفونت ریه ها- میمیرند . اگر چه که سینه پهلو نگرانی عمده ای در مورد بالغین مسن تر و مبتلایان به بیماری های مزمن است ولی این بیماری میتواند جوانان و اشخاص سالم را هم  مبتلا کند . بیش از 50 نوع  سینه پهلو که شدتشان از حالات خفیف تا مرگبار تغییر میکند موجودند .  در سینه پهلوی عفونی  باکتری ها ،  ویروس ها ، قارچ ها و دیگر سازواره ها((organism  به ریه های شما حمله میکنند که به التهابی میانجامد که تنفس را مشکل میکند.  سینه پهلو میتواند یک یا هر دو ریه ی شما را درگیر کند که در گیری هر دو ریه ، سینه پهلوی دوگانه نام دارد .   در بسیاری از موارد سینه پهلو به دنبال یک سرماخوردگی عادی یا آنفلوآنزا عارض میشود ولی در عین حال ممکن است بدنبال هر بیماری دیگری یا به خودی خود هم فرد را مبتلا کند . بهتر از همه آن است که شما هر آنچه در توان دارید را برای جلوگیری از ابتلا به کار ببرید ولی اگر مبتلا شدید ، تشخیص و درمان زود هنگام بیماری بهترین فرصت را برای بهبودی کامل فراهم میکند .     علایم و نشانه ها   سینه پهلو ممکن است موذیانه عمل کند  . ممکن است بسیار شبیه به سرماخوردگی عادی یا آنفلوآنزا به نظر برسد  . به همین خاطر ممکن است شما متوجه نشوید که وضعیت وخیم تری دارید . به علاوه علایم و نشانه های سینه پهلو بسته به شرایط خود شما و نوع عاملی که عفونت را ایجاد کرده است بسیار متنوعند  .   ·                          باکتری ها. بسیاری از انواع باکتری ها میتوانند باعث سینه پهلو شوند . سینه پهلوی باکتریایی میتواند به خودی خود یا بدنبال عفونت دستگاه فوقانی تنفس مثل سرماخوردگی یا آنفلوآنزا رخ دهد . نشانه ها و علایمی که معمولا ناگهانی هم عارض میشوند شامل لرزهای شدید ، تب شدید ، عرق ریختن ، درد قفسه سینه(پلورزی) و سرفه ای باشد که خلط غلیظ و سبز یا زردی تولید میکنند . اگر شما [کمی] مسن تر باشید یا مبتلا به شکل مزمن بیماری شده باشید ، ممکن است علایم خفیف تر یا محدود تری را نشان دهید . با اینهمه سینه پهلو را سرسری درمان نکنید . برای افراد 65 سال به بالا یا مبتلایان به شکل مزمن بیماری ، سینه پهلو میتواند به شدت وخیم باشد . ·                          ویروس ها. در حدود 12 گونه ی مختلف از ویروس ها –منجمله همان هایی که آنفلوآنزا را ایجاد میکنند – مسئول نیمی از تمامی موارد سینه پهلو هستند . سینه پهلوی ویروسی در ابتدا در پاییز و زمستان طغیان میکند و در افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی و ریوی گرایش به شدت بیشتری دارد . این حالت معمولا با سرفه ی خشک(بدون خلط) ، سردرد ، تب ، درد عضلات و خستگی  شروع میشود . زمانی که سینه پهلو پیشرفت میکند ، ممکن است دچار تنگی نفس شوید یا سرفه های خلط دار داشته باشید . وقتی مبتلا به سینه پهلوی ویروسی هستید خطر ابتلا به سینه پهلوی باکتریایی ثانویه در شما وجود دارد . ·                          مایکوپلاسما.  این سازواره های ریز علایمی شبیه به عفونتهای باکتریایی و ویروسی دارند . اگرچه که علایم تدریجی تر و اغلب ساده تر از دیگر اشکال سینه پهلو هستند . اگر به شما گفته شود که مبتلا به (سینه پهلوی خیابانی) هستید ، محتمل است که عاملش مایکوپلاسما باشد . ممکن است آنقدر بیمار نباشید که در بستر بمانید یا به دنبال مراقبت پزشکی باشید . در حقیقت ممکن است اصلا ندانید که مبتلا به سینه پهلو هستید . سینه پهلوی مایکوپلاسمایی در شرایطی که مردم کنار هم جمع هستند بخصوص در مراکز نگهداری کودکان و میان بچه ها و بالغین مدرسه ای  به آسانی منتقل میشود . با اینکه این عفونت باکتریایی نیست ولی به خوبی به درمان باکتریایی مناسب با پادزیست ها( آنتی بیوتیک ها) پاسخ میدهد . ·                          کلامیدیا. این باکتری منجر به علایمی شبیه به سینه پهلوی مایکوپلاسمایی میشود . اگرچه که همه در خطر ابتلای به این عامل بیماریزا هستند ولی سینه پهلوی کلامیدیایی در بچه های سنین مدرسه معمول است و احتمالا حدود نیمی از آمریکایی ها تا رسیدن به بیست سالگی به این آلوده میشوند . ·                          قارچ ها.انواع معینی از قارچ ها خصوصا    Histoplasma capsulatumکه در می سیسیپی و دره های رود Ohio شایع است میتوانند سینه پهلو ایجاد کنند . اغلب افراد در صورت استنشاق این قارچ علایمی نشان نمیدهند اما برخی مبتلا به اشکال حاد سینه پهلو شده و معدودی هم مبتلا به سینه پهلوی مزمنی میشوند که برای ماه ها باقی میماند . ·                          پنوموسیستیس کارینی.سینه پهلویی که توسط این عامل ایجاد میشود شایع ترین عفونتی است که آمریکایی های مبتلا به AIDS   را درگیر میکند . افرادی که دستگاه ایمنی آنها بواسطه ی درمان با کورتیکواستروئید ها ، دریافت عضو ، یا سرطان سرکوب شده هم در خطر ابتلا قرار دارند . علایم و نشانه های سینه پهلوی مربوط به پنوموسیس تیس کارینیPCP) ) شامل سرفه ی قطع نشدنی ، تب و تنفس مشکل است . در گذشته این عامل جزء انگل ها دسته بندی میشد ولی مطالعات اخیر نشان داده اند که این خرده سازواره شباهت های نزدیک تری به قارچ ها دارد . ·                              علل ریه های شما دو عضو اسفنجی شکل هستند که با یک لایه ی مرطوب احاطه شده اند . وقتی تنفس میکنید ، هوا به داخل لوله های هوایی واقع در ریه های شما در دو راه هوایی اصلی که برونش نامیده میشوند دمیده میشود . داخل ریه های شما ، برونش نزدیک به بیست بار منشعب میشود و به هزاران هزار راه هوایی کوچکتر(برونشیول) ختم میشود و نهایتا به دسته های ریزی از کیسه های هوایی که آلوئول نامیده میشوند ختم میشود . در هر مرحله از این فرایند ، ساز و کارهایی برای حفاظت از ریه هایتان در مقابل عفونت وجود دارد . در حقیقت شما به کرات در معرض باکتری ها و ویروس هایی که سینه پهلو ایجاد میکنند قرار میگیرید ولی بدنتان بطور عادی از ورود این عوامل به ریه هایتان و تولید مشکل ممانعت میکند . اما گاهی اوقات-به دلایلی که معمولا به درستی شناخته نمیشوند- این خرده سازواره ها میتوانند بر سد دفاعی بدن شما غلبه کنند . سینه پهلو ها گاهی بر اساس اینکه کجا و چطور در معرض بیماری قرار میگیرید دسته بندی میشوند : ·                                      سینه پهلوی برخاسته از جامعه. این مورد به سینه پهلویی بر میگردد که شما در زندگی روزمره آنرا کسب میکنید .برای مثال در مدرسه ، محل کار ، سالن ورزشی . ·                                      سینه پهلوی برخاسته از بیمارستان . اگر در بیمارستان بستری باشید بسیار محتمل تر است که به سینه پهلو مبتلا شوید. خصوصا اگر زیر تهویه مصنوعی باشید یا در قسمتهای مراقبتهای ویژه  یا اینکه دستگاه ایمنی ضعیف شده ای داشته باشید این نوع از سینه پهلو میتواند بسیار خطرناک باشد . خصوصا در مورد بالغین مسن تر ، بچه های خردسال و افرادی که به HIV/AIDS مبتلا هستند . بدبختانه علیرغم تمامی تلاش های صوررت گرفته برای مبارزه با این نوع بیماری ، هنوز هم به صورت یک مشکل شایع باقی مانده است . ·                                      سینه پهلوی مربوط به استفراغ . این نوع از سینه پهلو وقتی رخ میدهد که یک جسم خارجی به ریه های شما وارد شود  این حالت در مواقعی که محتوای شکم شما بعد از استفراغ وارد ریه هایتلن میشود معمول است . این مشکل اغلب زمانی روی میدهد که آسیب مغزی یا دیگر حالتهای اینچنینی واکنش طبیعی استفراغ شما را تحت تاثیر قرار دهند . ·                                      سینه پهلویی که توسط سازواره های فرصت طلب ایجاد میشوند . این نوع از سینه پهلو به افرادی که دستگاه ایمنی آنها لطمه دیده است حمله میکند . سازواره هایی که برای افراد سالم مضر نیستند برای افرادی که مبتلا بهAIDS ، یاخته های داسی شکل خون یا دیگر حالاتی که در آن دستگاه ایمنی  صدمه دیده است میتواند بسیار خطرناک باشد . برای مثال پنوموسیستیس کارینی تقریبا هرگز در افراد سالم تولید بیماری نمیکند . درمان هایی که به دستگاه ایمنی شما صدمه میزنند مثل کورتیکواستروئید ها یا درمان های دارویی برای سرطان هایی مثل سرطان خون(لوسمی) یا لنفوم هم میتوانند شما را در معرض ابتلا به سینه پهلوی فرصت طلب قرار دهند .   عوامل خطر ساز     اگر سن شما 65 سال یا بیشتر باشد خطر بیشتری برای ابتلا به سینه پهلو برای شما وجود دارد . کودکان خیلی خردسال و کسانی که دستگاه ایمنی آنها کاملا تکامل پیدا نکرده هم در معرض خطر ابتلا به سینه پهلو قرار دارند . اگر واجد شرایط زیر باشید محتمل تر است که به سینه پهلو مبتلا شوید :   ·                                                      داشتن بیماری های خاص . بیماری های  نقص دستگاه ایمنی مثلHIV/AIDS و بیماری های مزمنی مثل بیماری های قلبی عروقی ، هواگرفتگی(آمفیزم) یا دیابت . درشرایطی [خاص] مثل موقعی که طحال شما برداشته شده یا دستگاه ایمنی شما بواسطه ی درمان دارویی یا استفاده طولانی مدت ازداروهای تضعیف کننده ی دستگاه ایمنی ضعیف و ناکارآمد شده هم این خطر اضافی و جود دارد . ·                                                      کشیدن سیگار یا زیاده روی در مصرف داروها یا الکل . سیگار کشیدن به راه های  هوایی شما صدمه میزند و الکل با عملکرد یاخته های سفید خون که به عفونت حمله میکنند تداخل پیدا میکند . اگر داروهای غیر قانونی تزریق کنید ، احتمال این وجود دارد که به عفونت محل تزریق مبتلا شوید که میتواند جریان خونتان را طی کرده و در  ریه هایتان مستقر شود . ·                                                      تماس با آلوده کننده ها یا مواد شیمیایی معین . اگر در کشاورزی ، ساختمان سازی یا با مواد شیمیایی صنعتی مشغول به کار باشید در خطر ابتلا به انواع غیر معمول درگیری ریه قرار دارید . تماس با هوای آلوده ویا بخارات سمی هم میتواند به التهاب ریه کمک کند . ·                                                      زندگی کردن در قسمتهای مشخصی از کشور(ایالات متحده) . دو نوع قارچ که از خاک به انسان منتقل میشوند در قسمتهای معینی از ایالات متحده منجر به عفونت ریه و سینه پهلو میشوند.  برای مثال کوکسیدیوئیدومایکوزیس ، که در سرتاسر کالیفرنیای جنوبی و صحرای جنوب غرب پراکنده است . اکثر افرادی که با این قارچ تماس میابند بیمار نمیشوند اما معدودی هم به سینه پهلوی شدید مبتلا میشوند . هیستوپلاسموزیس هم عفونت شدید ریه است که توسط یک قارچ خاکزی ایجاد میشود و در دره ی رودهای اوهایو و میسیسیپی از همه جا شایع تر است . اطفال ، کودکان خردسال ، بالغین و افرادی که به بیماری های مزمن مبتلا هستند یا ازHIV/AIDS رنج میبرند در معرض خطر بیشتری برای آشکار شدن علایم شدید هستند . ·                                                          چه موقع به دنبال مشاوره پزشکی باشیم  اگر حدس میزنید ممکن است به سینه پهلو مبتلا باشید در استفاده از مراقبتهای پزشکی تردید نکنید . سینه پهلوی شدید میتواند کشنده باشد . اگر سرفه ی پایدار ، کوتاه شدن تنفس ، درد قفسه ی سینه ای که تنفستان را نامنظم میکند(التهاب جنب) یا تب بدون اندازه گیری- خصوصا 102 درجه ی فارنهایت(38.8 درجه ی صد قسمتی) یا بالاتر برای 2 روز یا بیشتر با لرز و تعریق- یا ناگهان حس کردید بعد از سرماخوردگی یا آنفلوآنزا بدتر شدید ، فورا به پزشک مراجعه کنید . خصوصا اگر سالمند تر هستید ، به ا لکل اعتیاد دارید ، جراحت دارید یا تحت درمان با دارو هستید یا از داروهای سرکوبگر ایمنی مثل prednisone استفاده میکنید باید خیلی فوری بدنبال مراقبت پزشکی باشید . در مورد بالغین   مسن تر مبتلا به نارسایی قلبی یا بیماری های ریوی ، سینه پهلو در کمتر از 24 ساعت میتواند کشنده شود . اگر تشخیص سینه پهلوی شما تایید شود ، پزشک شما احتمالا یک جدول زمان بندی برای دیدارهای پیگیری در شش هفته ی آینده بعد از تشخیص و شروع درمان تنظیم میکند . تا آن زمان عفونت شما بایستی ریشه کن شود . اگر چه که شما ممکن است احساس بهبودی کنید ولی برای پزشک شما پایش(زیر نظر گرفتن) ومراقبت از بیماری بااهمیت است. [قطعا] شما نمیخواهید سینه پهلو دوباره شما را مبتلا کند و همچنین مایلید اطمینان حاصل کنید که حقیقتا به سینه پهلوی عفونی مبتلا بوده اید . خصوصا اگر سیگاری هستید یا بوده اید ، اینکه مطمئن شوید سینه پهلو کاملا از بین رفته با اهمیت است . به این دلیل که درگیری ریه گاهی اوقات زمانی رخ میدهد که سرطان ریه یک یا هر دو لوله ی برونش شما را مسدود کرده است (سینه پهلوی انسدادی) . یک جسم خارجی که در ریه های شما جایگزین شده است هم میتواند درگیری ریه ی انسدادی ایجاد کند .  اگر احساس بهبودی نمیکنید ، دیدار های پیگیری موقعیتی را برای پزشکتان فراهم میکند که آزمونهایی برای تعیین اختصاصی تر عامل ایجاد کننده ی علایم شما ترتیب دهد .   غربالگری و تشخیص در ابتدا پزشک ممکن است بر پایه ی تاریخچه ی پزشکی و آزمون های فیزیکی به سینه پهلو مظنون شود . طی این آزمون ها پزشک ممکن است توسط گوشی به صدای ریه ی شما گوش کند تا صدای خس خس یا صدای لرزه و غرش که علامت حضور مایعات غلیظ است را وارسی کند . هر دوی این صداها میتواند نشان دهنده ی التهاب مربوط به عفونت باشد . همچنین ممکن است که تحت آزمون پرتوی مجهول(X) قفسه ی سینه قرار بگیرید تا حضور سینه پهلو و شدت و محل عفونت را تعیین کند . اگر دستگاه ایمنی شما ضعیف شده باشد یا تصویراشعه ی مجهول واضح نباشد ، ممکن است به آزمون های تصویری پیچیده تری نیاز داشته باشید که از آن جمله بررسی لایه ای رایانه ای( CT-scan ) شایان ذکر است که دسته ای پرتوهای مجهول هدایت شده توسط رایانه را در اختیار میگیرد . همچنین ممکن است برای شمارش گویچه های سفید خونتان یا جستجوی وجود ویروس ها ، باکتری ها یا دیگر  سازواره ها به انجام آزمون های خونی نیاز داشته باشید . گاهی اوقات پزشکتان ممکن است نمونه ای از خلط یا خون شما را بری کمک به تشخیص خرده سازواره هایی که بیماریتان را سبب شده اند مورد آزمون قرار دهد .   عوارض اینکه سینه پهلوی  شما تا چه انداره ای شدید است بستگی به سطح سلامت شما ، همچنین نوع و شدت سینه پهلویی که به آن مبتلا هستید دارد . اگر جوان و سلامت باشید بسیار محتمل است که سینه پهلویی که به آن مبتلا هستید به طرز موفقیت آمیزی  درمان شود .  اما اگر مبتلا به نارسایی قلبی یا بیماری ریوی باشید یا سن زیادی داشته باشید ، سینه پهلوی شما ممکن است به آسانی درمان نشود .  همچنین ممکن است به عوارضی مبتلا شوید که برخی از آنها کشنده باشد . سینه پهلو میتواند کشنده شود . برای مثال زمانی که التهاب ناشی از بیماری  فضای هوایی ریه های شما(آلوئول ها) را پر کرده  و با توانایی تنفستان تداخل میکند این حالت پیش می آید . در برخی موارد ممکن است عفونت وارد خونتان شود(باکتریمی) که بعد از آن میتواند به سرعت به دیگر اعضا وارد شود . گاهی اوقات ما یعی میان غشای نازک و شفافی که ریه ی شما را پوشانده(پرده جنب) و غشایی که سطح داخلی قفسه ی سینه ی شما را پوشانده جمع میشود-وضعیتی که به آن pleural effusion میگویند . بطور طبیعی پرده ی جنب نرم و یکدست است و به ریه های شما اجازه میدهد موقع تنفس براحتی روی دیواره ی قفسه ی سینه تان سر بخورند. اما وقتی ریه هایتان ملتهب میشوند(پلورزی)- که اغلب نتیجه ی سینه پهلوست- مایع میتواند تجمع پیدا کرده وعفونی شود(empyema).در این مورد ممکن است مجبور باشید لوله ی تخلیه ی مایع را از بین دنده هایتان عبور دهید .   درمان درمان سینه پهلو بسته به شدت علایم شما و نوع سینه پهلویی که به آن مبتلا هستید متفاوت است .   ·                     باکتریایی . پزشکان معمولا سینه پهلوی  باکتریایی را با پادزیست ها(آنتی بیوتیک ها) درمان میکنند. اگر چه ممکن است اندکی بعد از دریافت درمان احساس بهبودی کنید ولی باید از تکمیل دوره ی درمان اطمینان حاصل کنید . متوقف کردن درمان زودتر از موعد ممکن است منجر به عود مجدد سینه پهلو شود . این امر همچنین ممکن است منجر به بوجود آمدن شاخه هایی از باکتری ها بشود که به پادزیست ها مقاوم باشند که این امر در ایالات متحده یک مشکل شایان توجه و رو به گسترش است . در حقیقت در دهه های گذشته شمار شاخه های مقاوم به پادزیست ها به طرز چشمگیری رو به گسترش بوده است . در سال 1994 حدود 6 % باکتری هایی که منجر به سینه  پهلو شدند به پادزیست ها مقاوم بودند . درست شش سال بعد در سال2000 این عدد به 34 % صعود کرده بود . ·                     ویروسی . پادزیست ها بر ضد اشکال ویروسی سینه پهلو موثر نیستند . واگر چه که تعداد اندکی از سینه پهلو های ویروسی به درمان ضد ویروسی جواب  میدهند  ولی درمان  پیشنهادی برای این موارد مشابه درمان  آنفلو آنزا ست –استراحت و دریافت مایعات زیاد . با این همه زمان بیشتری برای بهبودی از سینه پهلوی ویروسی نسبت به موارد مشابه باکتریایی آن مورد نیاز است .   ·                     مایکوپلاسما . سینه پهلوهای مایکوپلاسمایی با پادزیست ها درمان میشوند اگر چه بهبودی ممکن است فوری نباشد .اگر سینه پهلوی شما شدید باشد بهبودی کامل 4 تا 6 هفته زمان نیاز دارد . در برخی موارد خستگی ممکن است تا پاک شدن خود بخودی عفونت تا یک مدت طولانی ادامه یابد . ·                     همراه این درمان ها ، ممکن است پزشک برای کاهش دادن تب و کوفتگی و درد و تخفیف سرفه های مرتبط با سینه پهلو به داروهای بدون نسخه متوسل شود . برای از بین بردن کامل سرفه ها تلاش نکنید . چرا که سرفه کردن  به  پاک شدن ریه های شما کمک میکند . در موقع لزوم هم از حداقل مقداری که تنها تسکین دهنده ی سرفه ها باشد استفاده کنید . ·                     اگر سینه پهلوی شدیدی داشته باشید - که برای مثال در آن تنفس بسیار مشکل شده -  ممکن است در بیمارستان بستری شوید و با پادزیست های درون وریدی مورد درمان قرار بگیرید و اکسیژن حمایت شوید . به نظر میرسد برخی مطالعات بیانگر این هستند که با این همه شما در خانه با پادزیست های خوراکی به همان سرعت بیمارستان سلامتی خود را باز خواهید یافت  خصوصا اگر به مراقبت های بهداشتی موجود در منزل به صورت حرفه ای دسترسی داشته باشید ؛ گاهی اوقات ممکن است 2 تا 4 روز را با دریافت پادزیست های درون وریدی در بیمارستان بگذرانید و سپس درمان را تا بهبودی کامل در خانه و با پادزیست های خوراکی ادامه دهید .   ·                     پیشگیری ·                     شما معمولا سینه پهلو را به تنهایی از یک نفر نمیگیرید . در عوض شما به بیماری مبتلا میشوید چون سطح ایمنی شما اغلب به دلیل نامشخص موقتا ضعیف شده است . پیشنهادات زیر میتوانند در ابقای سلامت فعلی شما نقش داشته باشند :     ·                     واکسن بزنید . چون سینه پهلو میتواند از عوارض آنفلو آنزا باشد ، دریافت سالانه ی واکسن آنفلوآنزا راه خوبی برای پیشگیری از سینه پهلوست . به علاوه حداقل یکبار بعد از 65 سالگی واکسن ضد پنوموکوکال را دریافت کنید . اگر بیماری مزمنی مثل بیماریهای قلبی ریوی یا دیابت یا کم خونی یاخته های داسی شکل دارید یا دستگاه ایمنی تان لطمه دیده یا طحال شما به هر علت برداشته شده با پزشکتان در مورد واکسن سینه پهلو صحبت کنید . واکسنی به اسمPrevnar میتواند در حفاظت کودکان خردسال بر ضد سینه پهلو موثر باشد . دریافت این واکسن برای کودکان زیر 2 سال یا کودکان بالای 2 سالی که خطر اختصاصی برای ابتلا به بیماری پنوموکوکال دارند مثل مبتلایان به نقص دستگاه ایمنی ، سرطان ، بیماری قلبی عروقی یا کم خونی یاخته های داسی شکل به خصوص توصیه میشود . اثرات جانبی این واکسن مجموعا خفیف و شامل زخم شدن و تورم ملایم محل تلقیح است . ·                     دستهایتان را بشویید . دستهای شما در تماس روزانه با ذره های آلوده ایست که میتوانند سینه پهلو ایجاد کنند . این ذره در زمانی که چشمانتان را میمالید یا بینیتان را میخارانید وارد بدنتان میشوند . شستن کامل دست ها اغلب به کاهش این خطر کمک میکند . ·                     سیگار نکشید . سیگار کشیدن به دفاع طبیعی ریه های شما در مقابل عفونت های تنفسی آسیب میرساند . ·                     از خودتان مراقبت کنید . استراحت کافی و انتخاب رژیم غذایی غنی از میوه ، سبزیجات و غلات  در کنار        ورزش های  سبک همه وهمه در قوی نگاه داشتن دستگاه ایمنی شما موثرند . ·                     دیگران را از عفونت حفظ کنید . در صورت ابتلا به سینه پهلو ، سعی کنید با افرادی که دستگاه ایمنی آنها ضعیف است تماس پیدا نکنید . در صورت لزوم رویارویی با چنین افرادی میتوانید با پوشاندن صورت یا سرفه کردن در دستمال دیگران را از ابتلا حفظ کنید .   ·                     مراقبت فردی ·                     اگر به سینه پهلو مبتلا هستید ، اقدامات زیر میتواند در بهبودی سریعتر شما و کاهش عوارض موثر باشد :   ·                     استراحت کامل . اگر در دوران نقاهت احساس بهبودی کردید در فعالیت زیاده روی نکنید . ·                     مقدار زیادی مایعات خصوصا آب بنوشید . مایعات ریه هایتان را از خشک شدن حفظ کرده و به نرم و لطیف شدن آنها کمک میکنند . ·                     دوره ی درمانی همه ی داروهای تجویز شده را کامل کنید . متوقف کردن پیش از موعد داروها منجر به بازگشت و کمک به ایجاد گونه های مقاوم میشود . ·                     تمام ملاقات های پیگیری خود را انجام دهید . اگر چه ممکن است احساس بهبودی کنید ولی ریه های شما احتمالا هنوز آلوده اند . مهم است که پزشک روند بهبودی شما را زیر نظر داشته باشد .   Pneumonia Overview Every year, more than 60,000 Americans die of pneumonia — an inflammation and infection of the lungs. Although pneumonia is a special concern for older adults and those with chronic illnesses, it can also strike young, healthy people as well. There are more than 50 kinds of pneumonia that range in seriousness from mild to life-threatening. In infectious pneumonia, bacteria, viruses, fungi or other organisms attack your lungs, leading to inflammation that makes it hard to breathe. Pneumonia can affect one or both lungs. Infection of both lungs is sometimes popularly referred to as double pneumonia. In many cases pneumonia follows a common cold or the flu, but it also can be associated with other illnesses or occur on its own. It's best to do everything you can to prevent pneumonia, but if you do get sick, recognizing and treating the disease early offers the best chance for a full recovery. Signs and symptoms Pneumonia can be tricky. It often mimics a cold or the flu, so you may not realize you have a more serious condition. In addition, signs and symptoms of pneumonia vary greatly, depending on any underlying conditions you may have and the type of organism causing the infection: Bacteria. Dozens of types of bacteria can cause pneumonia. Bacterial pneumonia can occur on its own, or you may develop it after you've had an upper respiratory infection such as a cold or the flu. Signs and symptoms, which are likely to come on suddenly, include shaking chills, a high fever, sweating, chest pain (pleurisy) and a cough that produces thick, greenish or yellow phlegm. If you're an older adult or have a chronic illness, you may have fewer or milder symptoms. Still, don't treat pneumonia lightly. For people age 65 and older, or those with a chronic illness, pneumonia can be extremely serious. Viruses. About a dozen different viruses — including the same viruses that cause influenza — are responsible for half of all cases of pneumonia. Viral pneumonia strikes primarily in the fall and winter and tends to be more serious in people with cardiovascular or lung disease. It usually starts with a dry (nonproductive) cough, headache, fever, muscle pain and fatigue. As the pneumonia progresses, you may become breathless and develop a cough that produces phlegm. When you have viral pneumonia you run the risk of also developing a secondary bacterial pneumonia. Mycoplasma. This tiny organism causes symptoms similar to those of both bacterial and viral infections, although the symptoms appear more gradually and are often milder than are those of other kinds of pneumonia. If you've been told you have "walking pneumonia," it's probably caused by mycoplasma. You may not be sick enough to stay in bed or to seek medical care. In fact, you may never know you've had pneumonia. Mycoplasma pneumonia spreads easily in situations where people congregate and is common in child-care centers and among school children and young adults. Although not bacterial, mycoplasma pneumonia responds well to treatment with the appropriate antibiotics. Chlamydia. This bacterium causes symptoms similar to those of mycoplasma pneumonia. Although everyone is at risk, chlamydia pneumonia is most common in school-age children, and as many as half of Americans are likely to have been infected by the time they turn 20. Fungi. Certain types of fungus also can cause pneumonia, especially Histoplasma capsulatum, which is common in the Mississippi and Ohio River valleys. Most people experience few if any symptoms after inhaling this fungus, but some develop symptoms of acute pneumonia, and still others may develop a chronic pneumonia that persists for months. Pneumocystis carinii. Pneumonia caused by P. carinii is the most common opportunistic infection affecting Americans with AIDS. People whose immune systems are compromised by treatment with corticosteroids, organ transplants or cancer also are at risk. The signs and symptoms of Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) include a cough that doesn't go away, fever and trouble breathing. In the past, P. carinii was considered a type of parasite, but more recent studies suggest that this microorganism is more closely related to fungi. Causes Your lungs are two spongy organs surrounded by a moist membrane (the pleura). When you inhale, air is carried through the windpipe (trachea) to your lungs in two major airways called bronchi. Inside your lungs, the bronchi subdivide nearly 20 times into a million smaller airways (bronchioles), which finally end in clusters of tiny air sacs called alveoli. At each stage of this process, there are mechanisms to protect your lungs from infection. In fact, you're frequently exposed to bacteria and viruses that can cause pneumonia, but your body normally keeps them from entering your lungs and causing a problem. But sometimes — for reasons that aren't always well understood — these microorganisms can get past your body's defenses. Pneumonia is sometimes classified according to where or how you're exposed to the disease: Community-acquired pneumonia. This refers to pneumonia you acquire in the course of your daily life — at school, work or the gym, for instance. Hospital-acquired (nosocomial) pneumonia. If you're hospitalized, you're much more likely to develop pneumonia, especially if you are on a mechanical ventilator, are in the intensive care unit or have a compromised immune system. This type of pneumonia can be extremely serious, especially for older adults, young children and people living with HIV/AIDS. Unfortunately, it remains a common problem in spite of stringent efforts to control it. Aspiration pneumonia. This type of pneumonia occurs when foreign matter is inhaled (aspirated) into your lungs — most commonly when the contents of your stomach enter your lungs after you vomit. This most often happens when a brain injury or other condition affects your normal gag reflex.                    Pneumonia caused by opportunistic organisms. This type of pneumonia strikes people with compromised immune systems. Organisms that aren't harmful for healthy people can be extremely dangerous for those with AIDS, sickle cell disease and other conditions that impair the immune system. For example,P. carinii pneumonia almost never occurs in otherwise healthy people. Medications that suppress your immune system, such as corticosteroids or chemotherapy for cancers such as leukemia and lymphoma, also can put you at risk of opportunistic pneumonia. Risk factors You're at increased risk of pneumonia if you're age 65 or older. Very young children, whose immune systems aren't fully developed, also are at risk of pneumonia. You're also more likely to develop pneumonia if you: Have certain diseases. These include immune deficiency diseases such as HIV/AIDS and chronic illnesses such as cardiovascular disease, emphysema or diabetes. You're also at increased risk if you've had your spleen removed, or your immune system has been impaired by chemotherapy or long-term use of immunosuppressant drugs. Smoke, or abuse alcohol or drugs. Smoking damages your airways, and alcohol interferes with the action of white blood cells that fight infection. If you inject illegal drugs, there's a chance you may develop injection-site infections that can travel through your bloodstream to your lungs. Are exposed to certain chemicals or pollutants. Your risk of developing some uncommon types of pneumonia increases if you work in agriculture, construction or around certain industrial chemicals. Exposure to air pollution or toxic fumes can also contribute to lung inflammation. Live in certain parts of the country. Two types of fungus that occur in the soil in certain parts of the United States can cause lung infections and pneumonia. Coccidioidomycosis, for example, is widespread throughout Southern California and the desert Southwest. The majority of people exposed to the fungus don't get sick, but a few develop severe pneumonia. Histoplasmosis is a serious lung infection caused by a soil-borne fungus that's most prevalent in the Ohio and Mississippi River valleys. Infants, young children, older adults and people with chronic lung disease or HIV/AIDS are at increased risk of severe symptoms. When to seek medical advice If you think you may have pneumonia, don't hesitate to get medical care. Serious pneumonia can be life-threatening. See your doctor right away if you have a persistent cough, shortness of breath, chest pain that fluctuates with your breathing (pleurisy), an unexplained fever — especially a fever of 102 F or higher for two or more days along with chills and sweats — or if you suddenly feel worse after a cold or the flu. Be especially prompt about seeking medical care if you're an older adult, or you're affected by alcoholism, injury, chemotherapy or the use of drugs such as prednisone that suppress the immune system. For some older adults and people with heart failure or lung ailments, pneumonia can prove fatal in as little as 24 hours. If you've received a diagnosis of pneumonia, your doctor will most likely schedule a follow-up visit four to six weeks after your initial diagnosis and treatment. By that time your infection should have cleared up, but it's important for your doctor to see you, even if you're feeling better. You don't want your pneumonia to come back. You also want to be sure that you really had infectious pneumonia. It's especially important to make sure pneumonia has completely cleared if you're a smoker or former smoker. That's because pneumonia can sometimes occur when lung cancer obstructs one of your bronchial tubes (obstructive pneumonitis). A foreign object lodged in your lungs also can cause obstructive pneumonitis. If you're not feeling better, the follow-up visit is an opportunity for your doctor to schedule tests to determine more specifically what's causing your symptoms. Screening and diagnosis Your doctor may first suspect pneumonia based on your medical history and a physical exam. During the exam, your doctor will listen to your lungs with a stethoscope to check for abnormal bubbling or cracking sounds (rales) and for rumblings (rhonchi) that signal the presence of thick liquid. Both these sounds may indicate inflammation caused by infection. You're also likely to have chest X-rays to confirm the presence of pneumonia and to determine the extent and location of the infection. If your immune system is compromised, or the X-rays aren't clear, you may have a more sophisticated imaging test known as a computerized tomography (CT) scan, which takes a series of computer-directed X-rays. You may also have blood tests to check your white cell count, or to look for the presence of viruses, bacteria or other organisms. Sometimes your doctor may examine a sample of your phlegm or your blood to help identify the microorganism that's causing your illness. Complications How serious pneumonia is for you depends on your overall health and the type and extent of pneumonia you have. If you're young and healthy, your pneumonia can almost certainly be treated successfully. But if you have heart failure or lung ailments, or if you're older, your pneumonia may be harder to cure. You're also more likely to develop complications, some of which can be life-threatening. Pneumonia can turn deadly, for instance, when inflammation from the disease fills the air spaces within your lungs (alveoli) and interferes with your ability to breathe. In some cases the infection may invade your bloodstream (bacteremia). It can then spread quickly to other organs. Sometimes fluid accumulates between the thin, transparent membrane (pleura) lining your lungs and the membrane that lines the inner surface of your chest wall — a condition known as pleural effusion. Normally, the pleurae are silky smooth, allowing your lungs to slide easily along your chest wall when you breathe in and out. But when your lungs become inflamed (pleurisy) — often as a result of pneumonia — fluid can accumulate and may become infected (empyema). In that case, you may have a tube placed between your ribs to drain the fluid. Treatment Treatments for pneumonia vary, depending on the severity of your symptoms and the type of pneumonia you have. Bacterial. Doctors usually treat bacterial pneumonia with antibiotics. Although you may start to feel better shortly after beginning your medication, be sure to complete your entire course of antibiotics. Stopping medication too soon may cause your pneumonia to return. It also helps create strains of bacteria that are resistant to antibiotics — an increasingly serious problem in the United States. In fact, in the past decade the number of antibiotic-resistant strains of bacteria has risen dramatically. In 1994, approximately 6 percent of bacteria that caused pneumonia were resistant to antibiotics. Just 6 years later, in the year 2000, that number had jumped to 34 percent. Viral. Antibiotics aren't effective against viral forms of pneumonia. And although a few viral pneumonias may be treated with antiviral medications, the recommended treatment is the same as for the flu — rest and plenty of fluids. Overall, it may take you longer to recover from viral pneumonia than from bacterial pneumonia. Mycoplasma. Mycoplasma pneumonias are treated with antibiotics. Even so, recovery may not be immediate — it may take four to six weeks for you to recover completely if your pneumonia is serious. In some cases fatigue may continue long after the infection itself has cleared. In addition to these treatments, your doctor may recommend over-the-counter medications to reduce fever, treat your aches and pains, and soothe the cough associated with pneumonia. You don't want to suppress your cough completely, though, since coughing helps clear your lungs. If you must use a cough suppressant, use the lowest dose that helps you get some rest. If you have serious pneumonia — if your breathing is very labored, for instance — you may be hospitalized and treated with intravenous antibiotics or put on oxygen. Some studies seem to show, however, that you may recover as quickly at home with oral antibiotics as in the hospital, especially if you have access to qualified home health care. Sometimes you may spend three or four days in the hospital receiving intravenous antibiotics and then continue to recover at home with oral medication. Prevention You usually don't "catch" pneumonia from someone else. Instead, you develop the disease because your own immunity is temporarily weakened, often for no known reason. The following suggestions can help keep you healthy:                    Get vaccinated. Because pneumonia can be a complication of the flu, getting a yearly flu shot is a good way to prevent pneumonia. In addition, get a vaccination against pneumococcal pneumonia at least once after age 65. Talk to your doctor about the pneumonia vaccine if you have a chronic illness such as lung or cardiovascular disease, diabetes or sickle cell anemia, if your immune system is compromised or you've had your spleen removed for any reason. A vaccine known as Prevnar can also help protect young children against pneumonia. It's recommended for all children under age 2 and for children 2 years and older who are at particular risk of pneumococcal disease, such as those with an immune system deficiency, cancer, cardiovascular disease or sickle cell anemia. Side effects of the pneumococcal vaccine are generally minor and include mild soreness or swelling at the injection site.                    Wash your hands. Your hands come in daily contact with germs that can cause pneumonia. These germs enter your body when you touch your eyes or rub your nose. Washing your hands thoroughly and often can help reduce your risk.                    Don't smoke. Smoking damages your lungs' natural defenses against respiratory infections.                    Take care of yourself. Proper rest and a diet rich in fruits, vegetables and whole grains along with moderate exercise all help keep your immune system strong.                    Protect others from infection. If you have pneumonia, try to stay away from anyone with a compromised immune system. When that isn't possible, you can help protect others by wearing a face mask and always coughing into a tissue. Self-care If you have pneumonia, the following measures can help you recover more quickly and decrease your risk of complications:                    Get plenty of rest. Even when you start to feel better, be careful not to overdo it.                    Drink lots of fluids, especially water. Liquids keep you from becoming dehydrated and help loosen mucus in your lungs.                    Take the entire course of any prescribed medications. Stopping medication too soon can cause your pneumonia to come back and contributes to the development of antibiotic-resistant bacteria.                    Keep all of your follow-up appointments. Even though you feel better, your lungs may still be infected. It's important to have your doctor monitor your progress. By Mayo Clinic staff DS00135 August 27, 2003 © 1998-2004 Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). All rights reserved.  A single copy of these materials may be reprinted for noncommercial personal use only. "Mayo," "Mayo Clinic," "MayoClinic.com," "Mayo Clinic Health Information," "Reliable information for a healthier life" and the triple-shield Mayo logo are trademarks of Mayo Foundation for Medical Education and Research.     
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۴ساعت 10 AM  توسط پویا  | 

بیماری ویلسون تعریف یک اختلال ارثی که در آن مقادیر اضافی مس در بدن مشاهده میشود که اثرات گوناگونی شامل بیماری کبد و آسیب دستگاه عصبی را در پی دارد . نام دیگر زوال Hepatolenticular   علل ، بروز ، وعوامل خطر ساز بیماری ویلسون یک اختلال نادر ژنتیک است که تقریبا از هر یک میلیون تفر ، یک نفر را مبتلا میکتد . اگر هر دو والد یک ژن غیر طبیعی مربوط به بیماری ویلسون را داشته باشند ، احتمال 25% برای اینکه هر کدام از کودکانشان به این اختلال مبتلا شوند وجود دارد ( یعنی بیماری ویلسون یک بیماری اتوزومال مغلوب است ) . این بیماری بیشتر در اروپای شرقی ، سیسیل و جنوب ایتالیا شایع است ولی در هر گروهی ممکن است اتفاق بیفتد . این اختلال بیش از همه در افراد زیر 40 سال به چشم میخورد .  در کودکان علایم از 4 سالگی شروع به ظاهر شدن میکنند . در بیماری ویلسون بدن مبتلا به جذب و ذخیره ی مقادیر اضافی مس میشود . مس در کبد ، مغز ، کلیه ها وچشم رسوب میکند . رسوب مس منجر به آسیب بافت ، مرگ بافت ، ایجاد ضایعات و در نتیجه به کاهش عملکرد عضو مبتلا میانجامد . از کار افتادگی کبد و آسیب به دستگاه عصبی مرکزی ( شامل مغز و نخاع ) اصلی ترین و خطرناک ترین اثرات این بیماری به شمار میروند .    پیشگیری برای هر کسی که سابقه ی بیماری ویلسون را دارد مشاوره ی پزشکی توصیه میشود . علایم اتساع شکم بزرگی طحال زرد شدن پوست یا چشم استفراغ خون ضعف لرزش دست ها سخت شدن حرکت در انتهاها (خشکی مفاصل ) حالت غیر طبیعی در انتهاها حرکات کند اشکال در راه رفتن وجود حرکات غیر قابل پیش بینی ( لقوه) وجود حرکات غیر قابل مهار کندی غیر قابل تغییر در حرکات احساس ضعف در سر ، گردن ، صورت یا بازوها اشکال در صحبت ، تلفظ غلط کلمات کاهش یا کندی در حرکات صورت و اظهارات بیانی تغییرات رفتاری یا عاطفی گیجی و هذیان زوال عقل ( از دست رفتن عملکرد چندگانه ی مغز)    نشانه ها و آزمون های تشخیصی آزمون چشم ممکن است دانه های  Kayser-Fleischer ( دانه های قهوه ای یا قهوه ای مایل به قرمز اطراف عنبیه ) را نشان دهد . حرکات چشم ممکن است محدود شده باشد . آزمون های کامل تر ممکن است علایمی از اختلالات کبد یا طحال( مثل سیروز یا نکروز کبدی ) ، آسیب به دستگاه عصبی مرکزی مثل از دست رفتن تعادل یا از بین رفتن کنترل عضلانی ، لرزش عضلات ، نبود عملکرد هوشی و درک ، کم شدن حافظه ، گیجی ( هذیان یا جنون ) و دیگر آسیب ها را نشان دهند . سروپلاسمین سرمی پایین است . علیرغم رسوب مس در بافت ها ، مس سرمی پایین است . سطح  مس ادرار بالا است . شمارش کامل گلبول های خونی ممکن است نشان دهنده ی کمخونی همولیتیک یا کاهش گلبول ها ی سفید خون باشد. سطح اسید اوریک سرمی پایین است .    نارسایی های آزمایشگاهی مربوط به نارسایی کبدی : PT/PTT افزایش یافته   SGOT/SGPT  افزایش یافته    کاهش آلبومین افزایش بیلی روبین   یک MRI مغزی یا سی تی اسکن ممکن است خصوصا در منطقه ای از مغز که گانگلیای پایه نامیده میشود غیر طبیعی باشد ولی اختصاصی این بیماری نیست . تصویر غیر طبیعی گرفته شده با پرتو X و سی تی اسکن یا MRI شکمی ممکن است بیماری کبد یا دیگر اختلالات را نشان دهد . بیوپسی کبد یا کلیه یا هر بافت مظنون دیگر رسوب مس و تغییرات و آسیب بافتی را نشان میدهد . این بیماری ممکن است در یک نمونه ادرار 24 ساعته سطح پروتئین و اسید های آمینه را بالا ببرد. آزمون ژنتیکی برای تعیین وجود اختلال در ژن بیماری ویلسون  (ATP7B) موجود است .
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۴ساعت 10 AM  توسط پویا  | 

بررسی کیفی هوا

مرحله ی 1

بررسی کیفی

1.                   توصیف دادخواهی

ابزار/روشها

·                     گفتگوی تلفنی

·                     پرسشنامه های دفتر ایمنی و بهداشت محیط(صفحه ی 24 را ببینید)

·                     راهنمای متخصص صنعتی بهداشت محیط AIHA در بررسیهای کیفیت هوا، ضمیمه ی D، مسائل معمول و راه حل آنها(صفحه ی 20 را ببینید)

مرحله ی اول بررسی IAQ بایستی با ایجاد رابطه ای مناسب بین افراد متاثر از مشکل و توصیف دادخواهی همراه باشد. دادخواهی ممکن است با استفاده از  طرح سوالاتی در یک "گفتگوی تلفنی" انجام پذیرد. در صورتی که نشانه ای از یک بیماری حاد که به نظر برسد مستقیما مرتبط با کیفیت هوای ساختمان است مشاهده شود بایستی محل تخلیه گردد. اگر ضروری باشد بایستی مداخلات پزشکی صورت گرفته و روال گزارش اسیب صورت پذیرد.

یک بازرسی حضوری از محل مورد دادخواهی بایستی بمنظور بررسی منابع آلاینده مورد اجرا قرار گیرد(مورد3. فهرستی از منابع بر روی نمودار گردشی(Flow chart)) را ببینید. اگر امکانپذیر باشد، سوابق هر دادخواهی بایستی بمنظور جستجوی الگوها مورد بازبینی قرار گیرد. گفتگوهای مختصر محلی با ساکنین بایستی بمنظور تعیین ابعاد شکایات انجام شود. اگر مشکل گسترده به نظر میرسد، "پرسشنامه ی دفتر ایمنی و بهداشت محیط بایستی در میان خدمه ی مربوطه توزیع شود.

در مواردی که این پرسشنامه ها مورد استفاده قرار میگیرند، نتایج آنها بایستی بمنظور یافتن الگوهایی که مرتبط با مسائل مربوط به تهویه، منابع آلاینده، نشانه های مربوط به پزشکی، یا دیگر سرنخهایی که مرتبط با شکایات هستند شمارش گردند.

 

ارزیابی سیستم گرمازا، تهویه، و تهویه ی مطبوع(HVAC)

ابزارها، اشکال:

·                     برگه های کاری مربوط به داده های HVAC(صفحه ی 25 را ببینید)

·                     فرمهای کوچک HVAC(EPA) (صفحه ی 26 را ببینید)

انجام یک ارزیابی مختصر از سیستم HVAC مرحله ی کیفی بررسی را به پیش میبرد. یک بررسی سریع در مورد سیستم میتواند مشکلات آشکاری همچون توزیع نامناسب هوا، بهسازی ضعیف مکانیکی و مسیرهای ممکن آلایندگی را آشکار سازد. "فرم کوتاه HVAC(EPA)" ممکن است برای ارزیابی برخی عناصر سیستم HVAC همچون موارد مورد استفاده قرار گیرد:

الف.  موقعیت محلی ورودی هوای خارج( نزدیکی به مجاری/دریچه ها، مناطق پر تردد وسایل نقلیه، اسکله های بارگیری، مواد مربوط به کارخانجات، استخرهای اب راکد، و دیگر منابع ممکن آلاینده را در نظر داشته باشید)

ب. وجود توریهای مربوط به پرندگان، که اگر قابل کاربرد باشد برای جلوگیری از تاثیر گذاری جانوران وحشی به سیستم بکار میرود.

ج. حجمهایی از هوا که در طراحی منظور شده و حجمهایی که در اندازه گیریهای واقعی بدست آمده.

د. آزمایش سیستم و تعدیل داده ها در صورت موجود بودن.

ه. وضعیت میزان کننده ها و کنترل کننده های جریان هوا(هرگونه نشانه از رشد میکروبی، نشست دوده، و اختلال در عملکرد را در نظر داشته باشید)

 (9)

و.  نوع صافی، اندازه، وضعیت و تاریخ اخرین بازرسی(نشانه های رشد میکروبی، متناسب و به اندازه بودن، و نبود فاصله بین صافی ها را در نظر داشته باشید)

ز. موقعیت پنکه(هرگونه نشانه از رشد میکروبی، نشست دوده و اختلال در عملکرد را در نظر داشته باشید)

ح. موقعیت سیم پیچ خنک کننده/گرماده ( هرگونه نشانه ای از رشد میکروبی، نشست دوده، و تخریب را در نظر داشته باشید)

ط. محلهای زه کشی( هرگونه نشانه ی رشد میکروبی، نشست دوده و زنگ زدگی و زه کشی مناسب را در نظر داشته باشید)

ق. وجود و کفایت پنلهایی برای کارکنان تاسیسات.

د. بهسازی عمومی و دیگر دیگر ناکارامدیهای HVAC که با بازرسی ظاهری تشخیص داده میشوند.

 

سیستمهای جمع آوری داده ها از مناطق مربوط به شکایات مطرح شده میتواند ارزیابی HVAC را ارتقاء دهد. "کاربرگ داده های HVAC" (فرم 3 صفحه ی 25 را ببینید) ممکن است برای ثبت حجم اتاق، تامین هوا، و حجمهای هوای بازگشتی مورد استفاده قرار بگیرد. این حجمها برای محاسبه ی تعداد تغییرات هوا به ازای ساعت مورد استفاده قرار گرفته و اغلب با معیارهای پیشنهادی مقایسه میشوند.

 

2.                   فهرست منابع

مامور تحقیق بایستی بدنبال منبع مشخصی از آلودگی که منطقه ی مورد دادخواهی را تحت تاثیر قرار داده باشد. فهرست جامعتری از منابع آلاینده ی بالقوه میتواند در طی مرحله ی نیمه کمی بررسی جمع آوری شود.

ارزیابی اولیه ی HVAC پیش از این مبنایی برای فهرست منابع الاینده خواهد بود. تمامی منابع بالقوه ی آلایندگی بایستی در نظر گرفته شوند و ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 

الف. مجاری/دریچه های خروجی، مناطق پر رفت و امد وسایل نقلیه، اسکله های بارگیری، مواد مربوط به کارخانجات، استخرهای اب راکد، مناطق مربوط به اشیانه ی  حیوانات، و دیگر منابع آلاینده ی ممکن در نزدیکی ورودیهای هوای خارج.

ب. اجزای معیوب یا اسیب دیده ی سیستم HVAC همچون پنکه ها، پره ها، سیم پیچها، محفظه ی زه کشی، صافی ها، و مجاری و واحدهای پوششی. این اجزای سیستم HVAC میتوانند همچنین بعنوان مخازن آلاینده ها عمل کنند.

ج. بوهای قابل شناسایی

د. ورود اب و یا آسیب.

ح. تجمع گرد و غبار.

و. نشانه های اداره ی ضعیف.

 

3.                   نمونه گیری از آلاینده

بطور کلی، نمونه گیری از آلاینده در طی مرحله ی کیفی ارزیابی انجام نمیگیرد. در مورد دادخواهی از بو، مطالعه ی مستقیم دستوالعملها ممکن است برای بازرسی هر الاینده ی هوابرد و بمنظور تعیین اینکه بو یک خطر ایمنی فوری بهداشتی هست یا نه مورد استفاده قرار گیرد.

 

4.                   شناخت علت_مرحله ی کیفی

ابزارها/اشکال

(EPA) فرم فرضیه(صفحه ی 31 را ببینید)

 در این بخش در فاز 1 بررسی، داده های مقدماتی برای فرمولبندی یک فرضیه ی علت/معلول موجود هستند. مامور تحقیق ممکن است از بخش قابل اجرای بسط و آزمون فرضیه(صفحه ی 18) استفاده کند.

 

(10)

مرحله ی 2

بررسی نیمه کمی

1.                   توصیف اجزای دادخواهی

ابزار/ اشکال

·                     (EPA) فهرست مدیریت IQA(صفحه ی 26 را ببینید)

·                     (EPA) برگه ی مصاحبه ی ساکنین(صفحه ی 33 را ببینید)

·                     (EPA) برگه ی دفتر ثبت روزانه ی ساکنین

 

بررسیهای مرحله ی 2 به داده هایی که قبلا در طی مرحله ی قبلی جمع آوری شده اند شکل میدهند. بررسیهای مرحله ی 2 تنها زمانی انجام میشوند که اطلاعات جمع آوری شده برای حل مشکل در طی مرحله ی اول ناکافی باشد. همانطور که در مقدمه اشاره شد، انتقال موثر وضعیت، یافته ها و پیشنهاد فعالیتهای مرتبط با بررسی به مشتری بسیار با اهمیت است.

 

زمان مناسب برای تعیین اینکه آیا سوابق شکایات گذشته موجود بوده و تکمیل یک خلاصه ی IAQ در ابتدای بررسیهای مرحله ی 2 میباشد. هرگونه سوابق موجود از شکایات بایستی برای درک روندها یا الگوهای [حاکم]بررسی و ارزیابی گردد. خلاصه ی IQA را میتوان با استفاده از "فهرست بازرسی مدیریتی IQA(EPA)" تکمیل نمود و این خلاصه بایستی شامل موارد زیر باشد:

 

الف. طراحی داده های HVAC، دستورالعملهای کاربری و آیین نامه ها؛

ب. سوابق تنظیمات و نگهداری، سوابق آزمون و تراز HVAC؛

ج. اجزای نیازمند تعمیر، تنظیم و یا تعویض قطعه ی سیستم HVAC؛

د. جداول کنترل تنظیمات و کاربری HVAC؛

ه. تعیین مکانهایی که در انجا مکان، تجهیزات، یا استفاده از ساختمان تغییر کرده است؛

و. مکانهایی که در آنها فشار مثبت یا منفی بایستی حفظ شود؛

ز. مکانهایی که نیازمند پایش و یا بهسازی هستند؛

ح. مکانهای مورد دادخواهی؛

ط. فهرستی از کارکنان مسئول؛

ف. MSDSهایی برای ملزومات و مواد پر خطر  انبار شده و یا مورد استفاده در ساختمان؛

 

دو گزینه برای تفصیل بیشتر دادخواهی در دسترس هستند.

گزینه ی 1:

گفتگوهای بیشتری در مورد شکایات مشخص ترتیب داده و تعددی مبنی بر تعداد [مواد] غیر دادخواهی بدست آورید.

گزینه ی 2:

 برگه ی "دفتر یادداشت روزانه ی (EPA)" را در میان کارکنان منتخب توزیع کنید. از شاغلین بخواهید شرایط محیطی روزانه و وضعیت شخصی خود را در چند دوره ی زمانی مشخص کنند. مثلا دو هفته یا بیشتر. این شیوه برای ردیابی بوهای گذرا که در طی بازدید محلی مشخص نمیگردند مفید بوده و به مالک این امکان را میدهد که با توجه به دادخواهی مطرح شده مشکل را رفع کند. به محض عودت دفاتر یادداشت روزانه، هرگونه تناقض یا تقلید را ثبت کنید.

 (12)

2.                   ارزیابی سیستم HVAC

ابزارها/اشکال

·                     برگه ی فهرست بازرسی قطع کوچک HVAC(EPA)(صفحه ی 26 را ببینید)

اطلاعات تکمیلی در خصوص سیستم HVAC بایستی با استفاده از " برگه ی فهرست بازرسی قطع کوچک HVAC(EPA)" بازرسی گردد. برخی از اجزای داخل برگه در طی مرحله ی کیفی بررسی مورد توجه قرار گرفته اند. این ارزیابی نیمه کمی از سیستم HVAC بر پایه ی اطلاعات موجود و با نظارت مفصل تر از فضای ماشینی، تجهیزات اصلی ماشینی، واحد تنظیم هوا، سیستم توزیع، و فضای اشغال شده بنا میشود. بطور خلاصه بررسی نیمه کمی شامل موارد زیر است:

الف. بررسی مفصل تر مستندات HVAC از قبیل طراحی برنامه ها، متعادل کردن گزارشها، و غیره؛

ب. گفتگوی مربوط به مهندسان/تعمیرکاران نگهداری [شاغل] ساختمان برای اطلاعاتی در خصوص کاربری سیستم، نگهداری و پیشینه ی سیستم؛

ج. مجموعه ای از داده های محیطی درباره ی دما، رطوبت نسبی، و غلظت دی اکسید کربن در طی مدت مورد نظر در محلهای تعیین شده در دوره ی چند ساعته؛

د. تعیین فشار تفاضلی و حرکت هوا در محل مورد دادخواهی؛

 

3.                   فهرست موجودی منبع

ابزار/اشکال

·                     برگه ی آلاینده و فهرست موجودی منبع(EPA)(صفحه ی 40 را ببینید)

مطابق فصل قبل در خصوص ارزیابی سیستم HVAC، اطلاعات در خصوص آلاینده های بالقوه و منابع آلاینده بایستی برای افزودن به داده های فعلی جمع آوری شود. "برگه ی آلاینده و فهرست موجودی منبع(EPA)" سودمند است. اقلام را در دسته بندیهای مربوط به منبع زیر بازرسی کنید:

الف. منابع خارج از ساختمان یعنی هوای آلوده ی خارج از ساختمان، انتشار از منابع مجاور، گازهای مربوط به خاک، رطوبت و یا آب راکد؛

ب. منابع مربوط به تجهیزات مثل تجهیزات سیستم HVAC، تجهیزات دفتری و یا تجهیزات آزمایشگاهی؛

ج. منابع مربوط به فعالیتهای انسانی همچون غذا/پخت و پز، استعمال دخانیات یا استفاده ی آرایشی. خانه داری یا فعالیتهای مربوط به نگهداری؛

د. منابع مربوط به اجزای مربوط به ساختمان یا اثاثیه همچون ازن یا  فرمالدئید. شرایط غیر بهداشتی یا اثاثیه ی آسیب دیده در مجاورت با آب.

ه. دیگر منابع که شامل رهایش تصادفی، مناطق مورد استفاده ی مختلط یا اختصاصی، تزئینات مجدد، تعمیر یا جابجا کردن میباشد.

 

علاوه بر این سطوح مونوکسید کربن بایستی بمنظور غربالگری فراورده های احتراق اندازه گیری شود. لوله های دود و یا شمعهای دود ممکن است برای ردیابی مسیرهای آلودگی مورد استفاده قرار گیرد. روشنایی، کار پژوهی، یا موارد مربوط به سر و صدا بایستی مورد توجه قرار گیرد. فرایندهای نگهداری HVAC، نگهبانی، مبارزه با افات، و دیگر کارکنان مدیریتی ساختمان بایستی مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، خط و مشی های ساختمان در زمینه ی IAQ بایستی مورد بازرسی قرار گیرد. (14) فعالیتهای کاری بایستی برای شناسایی دیگر منابع بالقوه مورد ملاحظه قرار گیرد. در مواقع انتشارهای مظنون به نزدیک به حداکثر، ساختمان بایستی بمنظور شناسایی منابع متناوب مورد بازرسی مجدد قرار گیرد.

 

 

4.                   نمونه گیری از الاینده

ابزارها/اشکال

·                     برگه ی تقاضای نمونه گیری و تحلیل هوا(صفحه ی 46 را ببینید)

نمونه گیری تحلیلی برای آلاینده ها بمنظور حجم سنجی و یا شناسایی بهتر منابع آلاینده ی بالقوه انجام میگیرند. اتخاذ تصمیم در خصوص نمونه گیری از آلاینده ها بایستی بشکل صحیح انجام شده و خط و مشی در زمینه ی نمونه گیری بایستی پیش از جمع اوری نمونه ها اتخاذ گردد. بطور کلی، نمونه گیری از منابع آلاینده ممکن است به اشکال زیر مورد ملاحظه قرار گیرد:

الف. مشکلات بهسازی گسترده بعنوان نشانه ها و یا دلیلی دال بر احتمال وجود یک خطر بهداشتی بشمار میروند. در چنین موردی نمونه گیری میروبی ممکن است مناسب باشد.

ب. بوهای دائمی و یا منابع شیمیایی امکان وجود یک خطر بهداشتی بشمار میروند. [در این مورد] یک نمونه گیری شیمیایی ممکن است صحیح باشد.

ج. غبارهای بالقوه پر خطر موجود بوده و یا تجمع غیر طبیعی غبار از یک منشاء نامشخص بچشم میخورد. [در این مورد]نمونه گیری ذره ای ممکن است مناسب باشد.

 

5.                   شناخت علت_مرحله ی نیمه کمی

ابزارها/اشکال

·                     برگه ی فرضیه(EPA)(صفحه ی 31 را ببینید)

در این مرحله از بررسی نیمه کمی، ممکن است داده هایی اضافی بمنظور فرمول بندی یک فرضیه ی علت/معلول موجود است. مامور تحقیق ممکن است بخش کاربردی آزمون و تکمیل فرضیه را مورد توجه قرار دهد. (آغاز از صفحه ی 18)

(14)

مرحله ی 3

بررسی کمی

1.                   توصیف دادخواهی

بررسی بایستی بر اساس بنا گردیدن بر تمامی یافته های پیشین بوده و خریداران بایستی مطلع باقی بمانند. در طی مرحله ی 3، توصیف بیشتر دادخواهی میتواند به کارکنان بخش پزشکی محول شود. پزشک ممکن است یکی از گزینه های زیر را انتخاب کند:

الف. تاریخچه ی مفصل پزشکی از دادخواه(شاکی)جمع آوری کرده، یا

ب. آزمونی بالینی از دادخواه انجام داده و احتمالا از دیگر مناطق مورد بهره برداری بعنوان شاهد[مطالعه ی همه گیری شناسی] استفاده کند.

برای کمک به ارزیابی، جزئیات بررسی بایستی در دسترس پزشک قرار گیرد. پزشک ممکن است قادر به تصمیم گیری در خصوص مواردی که ارتباطی بین دادخواهیهای بهداشتی و شرایط ساختمان وجود دارد باشد.

 

2.                   ارزیابی سیستم گرماساز، تهویه، و تهویه ی مطبوع(HVAC)

ابزارها/اشکال

·                     برگه های طوماری HVAC(EPA)(صفحه ی 47 را ببینید)

·                     برگه های کاری مربوط به تهویه(EPA)(صفحه ی 61 را ببینید)

اندازه گیری و ثبت دما، رطوبت نسبی، و سطوح دی اکسید کربن در طی دوره ی سه تا هفت روزه میتواند نمودار داده های محیطی را ارتقاء ببخشد. (توجه کنید که دوره ی زمانی پیشنهادی در مورد نمونه گیری دلبخواهی است). یک تحلیل مهندسی ممکن است منجر به تعیین انکه آیا سیستم در حال مهار بارهای گرمایی وارده، رطوبت و فراهم آوردن تهویه ی هوای بیرونی بمیزان کافی میباشد یا خیر. بمنظور فراهم کردن راهنمایی مفصل در زمینه ی آزمایش اقلام از "برگه های طوماری فهرست بازرسی HVAC(EPA)" و "برگه ی کاری تهویه ی (EPA)" استفاده کنید. در برخی موارد تحلیل گازهای ناچیز ممکن است بمنظور آزمایش پویایی تهویه ی فضا بکار رود.

3.                   فهرست منابع

در مناطقی با نفوذ آب بشکل قابل مشاهده، دیوارها، کف ها، یا سقفها بایستی بمنظور تعیین بزرگی آسیب و تشخیص رشد میکروبی در دسترس باشد. محتوای رطوبتی بخشهای متاثر ساختمان بایستی مورد اندازه گیری قرار گیرد. در طی تهیه ی منابع کیفی، انتشار از قطعات خاص تجهیزات ممکن است با انجام یک ارزیابی مهندسی یا آزمایش دودکش بصورت مستند در اید. همانند ارزیابی HVAC، تحلیل گازهای ناچیز ممکن است بمنظور ارزیابی راههای آلاینده و بزرگی جابجایی الاینده مورد استفاده قرار گیرد.

هرکدام از اجزای مرتبط غیر IAQ بایستی برای ارزیابیهای بیشتر ذکر شوند. این اجزا شامل تابش کافی محیط کار، طراحی نامناسب ماشین الات و سر و صدا و لرزش بیش از حد باشد.

 (16)

4.                   نمونه گیری از آلاینده:

ابزارها/اشکال

·                     برگه ی تقاضای نمونه گیری و تحلیل هوا

حیطه ی نمونه گیری از آلاینده که در طی مرحله ی 2 آغاز گردیده بایستی گسترش یابد. یک هدف ممکن است اعتبار بخشیدن به داده های مربوط به نمونه گیری از طریق اهمیت اماری باشد.

 

5.                   شناسایی مورد-کیفی

ابزارها/اشکال

·                     برگه ی فرضیه(EPA)(صفحه ی 31 را ببینید)

در این مرحله از بررسی کیفی، ممکن است داده هایی اضافی در خصوص فرمولبندی یک فرضیه ی علت/معلول موجود باشد. مامور تحقیق ممکن است بر اساس بخش کاربردی تکمیل فرضیه و آزمایش(صفحه ی 18) عمل کند.

)17)

تکمیل فرضیه و آزمایش

مرحله ی آزمایش فرضیه

1.                   ملاحظات عمومی

ابزارها/اشکال

برگه ی فرضیه ی (EPA)

راهنمای متخصص صنعتی بهداشت در زمینه ی ضمیمه ی D بررسی کیفیت هوای داخلی "مشکلات معمول و راه حلها" (صفحه ی 20 را ببینید)

"برگه ی فرضیه ی (EPA)" ممکن است بعنوان راهنمایی برای تکمیل یک فرضیه بدنبال هر مرحله ی بررسی مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات تکمیلی ای که پس از هر مرحله ی بررسی بدست آمده ممکن است نیازمند تعریف دوباره یا بسط دادخواهی باشد. کمک گرفتن از ضمیمه ی D "مشکلات معمول و راه حلها" در مورد راهنمای متخصص صنعتی بهداشت در زمینه ی بررسیهای کیفیت هوای داخل ممکن است در مرتبط کردن دادخواهیها با یک علت ممکن و یا ارائه ی دید اضافی در مورد  دادخواهی مفید باشد.

 

2.                   کیفی(مرحله ی 1)

در این مرحله ی اولیه از بررسی، یک فرضیه ممکن است بر مبنای اطلاعات فراهم شده توسط دادخواهی در طی گفتگو تکمیل گردد. منطقه ی مربوط به کارکنان ممکن است قادر به ایجاد نگرشی مناسب در خصوص علتها و راه حلهای مسائل مربوط به IAQ  باشد. نتایج حاصله از پرسشنامه ها با کمک گرفتن از توصیف مسائل خاص ممکن است نقش کمکی دیگری در تکمیل نظریه داشته باشد: با توجه به علل مرتبط با تهویه، علل مرتبط با منبع، علل مرتبط با مسائل پزشکی یا دیگر علل اساسی یا کمکی.

مامور تحقیق بایستی تمامی داده های کیفی را در نظر گرفته و "برگه ی فرضیه ی (EPA)" را تکمیل کند. پس از ارزیابی داده های موجود، مامور تحقیق بایستی این امر را در نظر داشته باشد که ایا مسائل مربوط به کیفیت هوا گنجانده شده است یا خیر. اگر اینطور بوده، و یک رابطه ی علت/معلولی ملاحظه میشود، تصحیح مناسبی را باید انجام داد. حال اگر داده ها نشانگر مشکلی کیفی نبوده یا نمیتوان رابطه ای علت/معلولی را برقرار کرد، مامور تحقیق بایستی دیگر عوامل اخلال برانگیز که ممکن است بر دادخواهی تاثیر گذار باشند را در نظر داشته باشد. در این حالت مامور تحقیق بایستی ضرورت یا عدم ضرورت تحقیق بیشتر را در نظر داشته باشد. اگر مامور تحقیق تصمیم به ادامه ی یک آزمون فنی تر بگیرد، یافته های فعلی [تحقیق] بایستی پیش از آغاز بررسی نیمه کمی مرحله ی 2 به اطلاع کارکنان برسد.

اگر مامور تحقیق تصمیم بر عدم اغاز مرحله ی دوم بگیرد، و یا آنکه مشکل مورد ملاحظه قرار گرفته و اصلاح گردد، بایستی گزارش تنظیم گردد که شامل تمامی یافته های اخیر، پیشنهادات، و یا اقدامات اصلاحی باشد. این حالت با به پایان رساندن بررسی مرحله ی 1 انجام میشود.

 

3.                    نیمه کمی(مرحله ی 2)

بررسی نیمه کمی بایستی موارد زیر را نتیجه دهد: اطلاعات اضافی از بررسیها، اقدامات پایه ی محیطی، داده ها از آزمایش مقدماتی پویایی[دینامیک] تهویه، و احیانا جزئیاتی اضافی از کارکنان در محل دادخواهی.

 (18)

این واقعیات بایستی یا اطلاعاتی از بررسی کیفی تلفیق گردیده و بر مبنای تشابهات در مکان، زمان، و علت محتمل طبقه بندی گردد. الگوها همچنین بایستی با اطلاعات حاصل شده در طی ارزیابی سیستم HVAC  و فهرست منابع مرتبط گردد.

"برگه ی فرضیه ی (EPA)" ممکن است بمنظور تطبیق با هر کدام از اطلاعات اضافی بازنویسی گردد. ماموران تحقیق بایستی بدنبال رابطه ی علت/معلولی مستحکمی باشند اما نباید انتظار سازگاری یک در صدی در این بین را داشته باشند. مشابه بررسی مرحله ی 1 ماموران تحقیق بایستی در نظر داشته باشند که یک مشکل مربوط به آلودگی هوا نشان داده شده باشد. اگر چنین باشد و یک رابطه  ی علت/معلول برقرار باشد، یک اقدام اصلاحی مناسب بایستی انجام شود. اگر داده ها نشاندهنده ی مشکل کیفیت هوا نبوده و یا یک رابطه ی علت/معلولی را نتوان برقرار کرد، مامور تحقیق بایستی دیگر عوامل مغشوش کننده که ممکن است بر دادخواهی ها تاثیر بگذارد را در نظر بگیرد. بار دیگر، اگر بررسی بیشتر ضروریست مامور تحقیق بایستی آنرا در نظر داشته باشد.

اگر مامور تحقیق پیگیری آزمون فنی تری را در دستور کار خود قرار دهد، یافته های قبلی بایستی قبل از آغاز بررسی کمی مرحله ی 3 به اطلاع کارکنان برسد.

اگر مامور تحقیق تصمیم به اغاز مرحله ی 3 نداشته باشد، یا مشکل مورد ملاحظه و تصحیح قرار گرفته باشد، گزارشی باید تنظیم گردد که شامل تمامی یافته ها، پیشنهادات، و اقدامات اصلاحی قبلی باشد. این مورد نتیجه ی بررسی مرحله ی 2 بشمار میرود.

 

4.                   کیفی(مرحله ی 3)

داده های حاصل از نمونه گیریهای مفصل، بررسی مهندسی، و ارزیابی پزشکی بایستی به منظور تعیین تاثیر آنها بر فرضیاتی که تا آنزمان مطرح شده اند مورد تحلیل قرار گیرند. "برگه ی فرضیه ی (EPA)" در صورت لزوم بایستی مورد بازنویسی و بازبینی قرار گیرد. مشابه مراحل قبلی بررسی، بازرس بایستی نشان داده شدن یک مشکل مربوط به کیفیت هوا را در نظر داشته باشد. اگر چنین بود و رابطه ی علت/معلولی اشکار بود اقدامات تصحیحی مناسب بایستی انجام پذیرد. اگر داده ها نشان دهنده ی یک مشکل مربوط به کیفیت هوا نبوده و یا نتوان یک علت/معلول را برقرار کرد، مامور تحقیق بایستی دیگر عوامل مغشوش کننده که ممکن است بر دادخواهی ها تاثیر بگذارند را در نظر بگیرد. بار دیگر، مامور تحقیق اگر بازرسی بیشتر ضروری بنظر برسد بایستی انرا مد نظر داشته باشد.

اگر مامور تحقیق پیگیری یک آزمون فنی تر را انتخاب کند، یا مشکل مورد ملاحظه قرار گرفته و اصلاح گردد، گزارشی بایست تنظیم گردد که حاوی تمامی یافته ها، پیشنهادات و اقدامات تصحیحی باشد. این مورد شامل بررسی مرحله ی 3 است.

 (19)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر ۱۳۸۴ساعت 19 PM  توسط پویا  | 

لایه ارتفاع مخلوط

 Mixing Height Layer

از وبلاگ:

http://www.cloob.com/profile/blog/list/username/arashsm

 

لایه مرزی (The Planetary Boundary Layer):

پایین ترین لایه اتمسفر تروپوسفر نامیده می شود. تروپوسفر میتواند به دو بخش تقسیم شود:PBL یا همان لایه مرزی كه از سطح زمین تاارتفاعی در حدود 100 تا 3000 متر گسترده شده است ، و بالاتر از آن كه اتمسفر آزاد نام دارد. لایه مرزی مستقیما ً تحت تأثیر حضور سطح زمین است، كه پاسخ دهنده نیروهای مختلفی مانند كشش اصطكاك ، گرمای خورشیدی و تبخیر است. هر كدام از اینها تولید جریان های متلاطم در سایز های مختلف می نمایند.

ارتفاع مخلوط

ارتفاع مخلوط ، ارتفاعی است در ناحیه پایین اتمسفر كه اختلاط مكانیكی یا متلاطم (Turbulent) را تحمل خواهد كرد و تقریبا ً توده هوا همگنی را تولید می سازد. بنابراین ارتفاع مخلوط ، اختلاط عمودی هوا و معلق نگاه داشتن ذرات معلق است.

از آنجا كه تغییرات شار متلاطم بر اساس گرمای سطحی و فاكتورهای دیگر می باشد ، ارتفاع PBL متغیر است. در شب ، ارتفاع PBL به آرامی به شكل لایه پایدار كاهش می یابد. ارتفاع PBL ارتفاع مخلوط نامیده می شود ، زیرا ارتفاعی است كه هوا به خوبی مخلوط می شود. ارتفاع مخلوط برای كارشناسان هوا بسیار مهم است هنگامیكه پراكندگی آلودگی هوا را اندازه گیری می كنند. زیرا PBL لایه ایی است كه ما در آن زندگی می كنیم و همچنین لایه ایی است كه آنرا آلوده می سازیم ، پی آمد های كیفیت هوا و مطالعات اغلب در این ناحیه صورت می گیرد. حال یك مثال را بررسی می كنیم:

یك كارخانه را كه از دودكش بلند خود آلودگی های شیمیایی را آزاد می سازد در نظر بگیرید. در طول روز ، آلودگی در لایه مخلوط آزاد می شود. همرفت در داخل لایه مخلوط به سرعت آلودگی را در جهت باد پراكنده می سازد. همچنین بایستی توجه كرد كه دود به شكل Looping است. این باعث می شود تا دما در بعضی نقاط افزایش یابد و در بعضی نقاط فروكش subsidence كند.بخش فروكش شده، هوای با فشار بالاتر است كه ته نشین شده است. در روز با ابرهای كومولوس پف كرده فراوان ، ابرها مناطقی از حركت رو به بالا هستند و آسمان صاف در كنار ابرها نشان دهنده مناطق فروكشی هستند. تركیب صعود و سقوط هوا به سرعت آلودگی ها را از دودكش مخلوط می سازد و دود Loop شكل را هدایت می كند. اختلاط سریع ذرات در لایه مخلوط برای جلوگیری از ایجاد غلظت های خطرناك آلودگی در یك منطقه بسیار مفید است.

اگر همین كارخانه آلودگی را در شب از دودكش بلند خود خارج سازد ، دود به شكل Conning خارج می گردد. این ناشی از شرایط طبیعی پایدار است. اگر این دود از یك دودكش كوتاه در شرایط پایدار خارج گردد ، دود به سرعت پراكنده نخواهد شد وبه این حالت Fanning گویند.در حالت Conning بسیار مؤثرتر از حالت Fanning ذرات پخش می شوند. Fanning آلودگی را در جهت افقی پراكنده می سازد اما در جهت عمودی مؤثر نیست.

از این رو آلودگی كه در PBL آزاد می شود و فرایند موجود در آن بسیار بر كیفیت هوا مؤثر است. PBL پایدار می تواند اثرات خطرناكی در مناطق بسیار آلوده داشته باشد ، در حالیكه در PBL ناپایدار رقیق سازی مؤثر آلودگی را شاهد خواهیم بود.

اندازه گیری:

پروفیل دما در اتمسفر توسط اطلاعات گرفته شده از بالون هواشناسی كه دوبار در هفته در سرتاسر ایالات متحده رها می گردد ، اندازه گیری می شود. با ترسیم اطلاعات بر روی نقشه مخصوص دما-فشار، منحنی دما از سطح زمین تا 25000 فوتی كشیده می شود. بسته هوای كه از سطح زمین بلند خواهد شد میزانش مشخص می شود (dry-adiabatic lapse rate). تا زمانیكه بسته هوااز منحنی دما گرم تر باشد ، به بالا رفتن ادامه می دهد. اما اگر زمانی سردتر از منحنی دما بشود ، به آهستگی سقوط می كند و سرانجام متوقف می شود. در این نقطه اتصال ، جایی كه منحنی دما قطع می شود ، ارتفاع مخلوط مشخص می شود.

 

Mixing Height or Mixing Depth is used by meteorologists to quantify the vertical height of mixing in the atmosphere. It is the height at which vertical mixing takes place. Forecasting of mixing height is done with the aid of the vertical temperature profile. A radiosonde is sent aloft and temperatures at various altitudes are radioed back. The altitude at which the dry adiabatic line intersects the radiosonde measurements is taken as the maximum mixing depth (MMD). The dry adiabatic line is defined as a decrease of 5.4 degrees Fahrenheit over height of 1000 feet. The MMD is a function of Stability . In Unstable air the MMD is higher and in Stable air the MMD is lower. Looking at the figure at the top if the same amount of pollutants are emitted you would expect a larger amount of ambient air pollution in the case on the right. There is a smaller volume which the pollutant can be dispersed. There is a seasonal variation of mixing height. For Summer daylight hours MMD can be a few thousand feet where as for Winter it can be a few hundred feet. It varies also in the course of a day. It is lowest at night and increases during the day. With a measure of both MMD and wind speed with respect to height and we get a very good idea of the amount of pollutant dispersion.

http://media.poly.edu/research/pd/mixing.htm

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۸۴ساعت 22 PM  توسط پویا  | 

 فاضلاب چیست؟

از وبلاگ:

http://tanzania.blogfa.com/post-80.aspx

 

مقدمه :

امروزه حفظ منابع آب ، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد بطور فزاینده ای مورد توجه مجامع مختلف بین المللی قرار گرفته است . رشد روز افزون جمعیت و در نتیجه بهره برداری بیش از حد از منابع محدود آب از یک طرف و آلوده شدن آنها بسبب فعالیتهای گوناگون زیستی ، کشاورزی و صنعتی بشر از طرف دیگر همگی دست به دست همدیگر داده و زنگ خطر بحران آب را در سالهای آینده به صدا در آورده است .

بنابراین حفظ کیفیت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب سرلوحه فعالیت بسیاری از سازمانهایی است که به نحوی با این منابع سرو کار دارند .

این مهم از دو جنبه کلی قابل توجه است :

1: افزایش کیفیت آبی که باید به مصارف گوناگون برسد که خود تحت تاثیر سه عامل عمده می باشد :

افزایش آلاینده ها در منابع طبیعی آب

آزمایشهای کیفی آب و فاضلاب با دقت بالا

افزایش سطح استاندارد آب آشامیدنی

تحولاتی که در چند سال اخیر موجب پیشرفت تکنولوژی تصفیه آب و افزایش کیفیت آب آشامیدنی شده است بشرح ذیل می باشد :

*  حذف مرحله کلر زنی در ابتدای تصفیه خانه (استفاده از کلر فقط در آخرین مرحله تصفیه برای بهره برداری از کلر باقی مانده در شبکه )

*  استفاده از ازن و پرتودهی فرابنفش در مراحل مختلف تصفیه

*  استفاده بیشتر از سیستم ازن ، بویژه استفاده از اکسیژن برای تغذیه دستگاه و بهره گیری از برق با فرکانس متوسط ، باعث شده تا غلظت ازن بالا رفته و در نتیجه طراحی دستگاههای تولید ازن کوچکتر شود که نهایتا منجر به کاهش سرمایه گذاری اولیه برای تصفیه به روش ازن می گردد.

 

2: افزایش کیفیت فاضلاب تصفیه شده گوناگون شهری ، روستایی ، کشاورزی و صنعتی پر واضح است که اهمیت این جنبه زیاد بوده و اگر تمام توجه به آن معطوف می شد هیچگاه بشر با بحران کم آبی روبرو نمی شد

 

1- فاضلاب چیست ؟

همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ، فضولات تولید می کنند . بخش مایع این فضولات یا فاضلاب ، اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ، فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع با فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی ، اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و بر حسب مورد ، با آبهای زیر زمینی ، آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است .

اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود ، تجزیه موادآلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گازهای بدبو شود . علاوه بر آن ، فاضلاب تصفیه نشده معمولاً حاوی میکروارگانیسمهای بیماری زای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی فضولات صنعتی موجودند . فاضلاب ، شامل برخی مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود و ممکن است سمیت نیز داشته باشد ، بنا به این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب ، بلکه در جوامع صنعتی ضروری بوده و جنبه اقتصادی و تولید در آمد نیز دارد .

تصفیه آب و فاضلاب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است که اصول بنیادی علوم و مهندسی را در مسائل کنترل آلودگی آب به خدمت می گیرد . هدف نهایی مدیریت فاضلاب حفاظت محیط زیست است به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد .

فاضلاب مخلوطی از مواد دفع شده از بسیاری از مکانها است . فاضلاب شامل مواد دفعی انسانی حاصل از توالتها ، هرز آب هر خانه و کارخانه ، آب بارانی که به چاههای فاضلاب سرازیر می شود و مواد دفعی صنعتی کارخانجات می باشد . این مایع زاید شامل سموم بسیاری است .

در ساحل دریا هنوز کارخانه هایی وجود دارد که تغییرات بسیار کمی بر روی فاضلاب خود قبل از پمپ کردن به دریا اعمال می کنند .

برخی از فاضلاب ها هنوز به طور مستقیم به درون رودخانه ها و دریا ریخته می شوند !

هر کدام از ما هر روزه حدود 200 لیتر آب استفاده  می کنیم . قسمت اعظم این آب با عبور از مجاری به سمت سیستم فاضلاب جریان می یابد . چنانچه این هرز آب مستقیما به درون رودخانه ها یا دریا خالی شود – که تا به حال هم بدین گونه بوده است – تمامی موجودات زنده آن جا از بین خواهند رفت . همچنین برای استفاده های بیشتر ، آب به اندازه کافی در دسترس نیست ، بنابراین آب مصرف شده باید بازیابی شود . این چرخه در یک تصفیه خانه فاضلاب انجام می گیرد .

مشکلات اساسی فاضلاب عبارت است از این که ، فاضلاب سمی است و شامل مواد زاید آلی بسیاری می باشد . در آب ، باکتریها مواد زاید و سمی را می خورند . باکتریها بسیار سریع تولید مثل می کنند و هر نیم ساعت تعداد آنها دو برابر می شود . آنها برای تنفس به اکسیژن نیاز دارند و تعداد آنها کل اکسیژن موجود در آب را می گیرد . جایی که اکسیژن وجود ندارد تعداد بسیار کمی از باکتریها می توانند زندگی کنند . بنابراین اهمیت دارد که برای برطرف کردن سریع مواد سمی و زاید فاضلاب را تصفیه کنیم . سپس آب تمیز یا به رودخانه بر می گردد و یا این که به درون دریا پمپاژ می شود و بدین ترتیب قسمتی از چرخه آب را تشکیل می دهد .

موارد استفاده فاضلاب تصفیه شده :

هنگامی که فاضلاب به طور کامل تصفیه و سپس خشک شد ، همانند کود به نظر می رسد این ماده بسیار شبیه به کود بوده و می تواند برای تقویت خاک بر روی زمین ریخته شود . برخی کاربردهای جدید فاضلاب تصفیه شده نیز شناخته شده است که ساختن گلدان و دیگر ظروفی که به طور کامل ضد آب هستند ، را شامل می شود .

2- تصفیه فاضلاب

فاضلاب جمع آوری شده چه از مراکز جمعیتی یا کارخانجات نهایتاً باید به منابع آب و یا خاک باز گردانده شود . در هر مورد باید به این سوال پیچیده پاسخ دادکه : برای حفظ محیط زیست کدام یک از آلاینده های فاضلاب ، و تا چه حد باید حذف شوند ؟ پاسخ به این سوال مستلزم بررسی شرایط و نیازهای محلی همراه با کاربرد دانش علمی ، قضاوتهای مهندسی متکی به تجربه و رعایت شرایط و مقررات کشوری می شود.

گرچه جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی از زمانهای قدیم شروع شده است ، ولی پیدایش نظریه میکروبی توسط کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز گر عصر جدیدی در زمینه بهداشت عمومی شد. قبل از آن زمان رابطه آلودگی و بیماری فقط به صورت مبهم شناخته شده و از علم نوپای باکتری شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب استفاده نشده بود .

روشهای تصفیه که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی عامل مهمتری است با عنوان عملیات واحد تصفیه شناخته شده اند . روشهای تصفیه که درآن حذف آلاینده ها از طریق واکنشهای شیمیایی و زیست شناسی صورت می گیرد با عنوان فرآینده های واحد تصفیه معروف اند .

در حال حاضر ، عملیات و فرآیند های واحد تصفیه در هم ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اولیه ، و نهایی تصفیه نامیده می شود را تشکیل داده اند . مراحل اولیه شامل جدا کردن مواد شناور و قابل ته نشینی موجود در فاضلاب می باشد که در تصفیه ثانویه از فرایندهای شیمیایی و زیست شناختی استفاده می شود تا قسمت اعظم مواد آلی از فاضلاب جدا شود ، در تصفیه نهایی از واحد های اضافی عملیات و فرآوری استفاده می شود ، تا سایر آلاینده ها مانند نیتروژن و فسفر ، که مقدار آنها در تصفیه ثانویه کاهش چشمگیری پیدا نکرده است حذف شوند . روشهای تصفیه زمینی ، که امروزه بیشتر به سیستمهای طبیعی معروف شده اند ، مجموعه ای از مکانیسم های تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و زیست شناسی را به خدمت گرفته و آب را با کیفیتی مشابه آبی که از تصفیه نهایی فاضلاب حاصل شود تولید می کنند .

در طول 20 تا 30 سال گذشته تعداد مراکز صنعتی که فضولات خود را به شبکه های فاضلاب شهری تخلیه می کنند افزایش چشمگیری یافته است . با عنایت به اثرات سمی ناشی از حضور این فضولات ، حتی با غلظت بسیار کم ، در بسیاری از جوامع آمیختن فاضلاب خانگی با فاضلابهای صنعتی ، که به طور کامل یا ناقص تصفیه اولیه شده اند ، مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است . پیش بینی می شود که در آینده این کارخانجات ملزم به تصفیه این فضولات تا سطوح بالاتر تصفیه شوند تا بی ضرر بودن آنها قبل از تخلیه به شبکه های شهری تضمین شود. در حال حاضر بر روی اغلب عملیات و فرآیند های واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب تحقیقات وسیع و پیوسته ای ، از دیدگاه کاربرد و اجرا ، صورت می گیرد . در نتیجه تغییرات فراوان در فرآینده صورت گرفته و فرآیندها و عملیات جدیدی ابداع و به کار گرفته شده است . به منظور ارتقاء شرایط زیست محیطی آبهای سطحی و رودخانه ها روشهای تصفیه معمول باید بهبود یابد و سیستمهای تصفیه و تکنولوژی نوین دیگری به خدمت گرفته شوند . اگر قرار باشد پیشرفت مهمی در تحلیل و کاربرد فرآیند های موجود و جدید حاصل شود باید روشهای پیشرفته تری برای شناسایی مشخصه های مورد نظر بکار گرفته شود . گرچه اغلب مواد آلی حاضر در فاضلابهای انسانی را می شود تصفیه کرد ولی فاضلاب صنعتی با بهره گیری از فرآیندهای معمول حاضر ، قابل تصفیه نیستند و یا فقط کمی تصفیه می شوند ، به علاوه در بسیاری از موارد ، از آثار دراز مدت زیست محیطی حضور اینگونه مواد اطلاعاتی در دسترس نیست و یا اطلاعات موجود ناچیز است . در بعضی از موارد ممکن است برای حفظ اینگونه آلاینده ها ، قبل از تخلیه به داخل شبکه جمع آوری و کنترل بیشتری در منبع تولید ضروری باشد .

دانستنی های بازیافت

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که الگوی مصرف نادرست همواره موجب تولید پسماند به میزان زیادی می شود. پسماند ها توسط تمامی بخشهای فعال و در همه مراحل اعم از تولید تا مصرف کالاها ایجاد می شوند. اغلب پسماندها بالقوه مخرب محیط زیست می باشند .

مزاياي بازيافت

·          بازیافت مواد ، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی

·          انرژی صرفه جویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیونی ، یک تلویزیون را برای سه ساعت روشن نگه دارد

·          بازیافت هر تن کاغذ باطله ، از تخریب 90 هزار هکتار جنگل ، مصرف 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق می کاهد

·          تهیه شیشه ، از شیشه های بازیافت شده 50 درصد آلودگی آب و 20 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد

·          بازیافت کاغذ ، منابع اقتصادی ، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ ، کاهش آلودگی ، جلوگیری از قطع درختان و کاهش تولید زباله را به دنبال خواهد داشت

·          انرژی لازم برای تولید یک کیلوگرم لاستیک نو ، سه برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم لاستیک بازیافتی است

·          به کمک بازیافت کاغذ ، می توانیم از قطع شدن درختان زیادی جلوگیری کنیم

·          بازیافت هر تن کاغذ ، می تواند زمینه اشتغال برای 5 نفر را فراهم کند

·          اصلاح الگوی مصرف و بازیافت بهداشتی زباله ، دو اصل مهم برای کاهش آلودگی محیط زیست

·          صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و نیز کاهش ورود مواد آلاینده به محیط زیست از فواید بازیافت است

·          بازیافت کامی سبز در جهت توسعه پایدار

·          یا کاهش مصرف منابع طبعی و بازیافت زباله ، عمر تنها زیستگاه بشر یعنی زمین را طولانی تر کرده ایم

·          بازیافت ضمن حفظ شغلهای موجود موجب ایجاد شغلهای جدید و سازنده و نیز رقابت بیشتر در صنایع کاغذ سازی می شود

·          بازیافت نیاز به محل دفن بهداشتی و زباله سوز را کاهش می دهد

·          بازیافت از آآلودگی ایجاد شده توسط ساخت محصولات از مواد خالص و بکر جلوگیری می کند

3- روشهای گند زدایی منابع آب :

یکی از آلودگیهای بسیار عمده و خطر ناک منابع آب ، آلودگی بیولوژیکی است .

آب میتواند به انواع میکرو ارگانیسم ها اعم از انواع باکتریها ، انگلها ، قارچها و ویروسها آلوده شود . آلودگی عمده و شایع آب ، آلودگیهای باکتریای شامل کلی فرمها (باکتریهای روده ای ) انگلی می باشد که به طرق مختلف این باکتریها را از بین می برند .

روشهای گوناگونی برای گندزدایی منابع آب وجود دارد که بطور کلی به دو دسته شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شوند . از روشهای رایج شیمیایی : کلرزنی و استفاده از گاز ازن و از روشهای رایج فیزیکی : حرارت ، فیلتراسیون و پرتودهی را می توان نام برد .

همانگونه که دیده می شود ، ضدعفونی کننده ایده آل باید طیف گسترده ای از مشخصه های مختلف داشته باشد . این نکته نیز مهم است که حمل و کاربرد ماده ضدعفونی کننده بی خطر باشد و بتوان غلظت آن را در آبهای تصفیه شده اندازه گیری کرد . ضدعفونی را اغلب با استفاده از عوامل شیمیایی ، عوامل فیزیکی ، ابزارهای مکانیکی و تابش انجام می دهند .

1-3- گند زدایی به روش کلرزنی :

کلر زنی اگرچه بسیار رایج است اما نیاز به تجهیزات متعدد و جاگیر و از همه مهمتر نقل و انتقال و کاربرد گاز خطر ناک کلر دارد ایمنی کامل در طراحی سیستمهای ذخیره و نگهداری کلر بایستی رعایت گردد بدلیل آنکه گاز کلر بسیار سمی و خورنده است . در کاربرد کلر به عنوان ضدعفونی کننده رعایت موارد زیر الزامی است . * کلریناسیون روزمره بایستی نزدیک نقطه کاربرد صورت گیرد .

* ذخیره کلر و تجهیزات کلریناتور بایستی در اتاقهای جداگانه صورت گیرد .

* تهویه بایستی کف اتاق تعبیه گردد بدلیل اینکه گاز کلر سنگینتر از هوا می باشد .

* ذخیره کلر باید جدا از تغذیه کننده های کلر صورت گیرد .

* اتاق کلریناتور باید از نظر حرارت کنترل گردد . حداقل دمای 21 درجه سانتیگراد پیشنهاد می شود .

* از تابش خورشید بطور مستقیم روی سیلندر های گاز کلر جلوگیری به عمل آید و هرگز حرارت بطور مستقیم در تماس با سیلندرها نباشد .

کلر گازی است سمی و چنانچه در کاربرد آن رعایت نکات ایمنی نشود ممکن است باعث انفجار و مسمومیت گردد . به علاوه مانند تمام روشهای شیمیایی ماده ای به آب افزوده شده و طعم آن را تغییر می دهد و هزاران ترکیب خطرناک و بعضاً سرطان زا پدید می آورد . امروزه مشخص شده که کلر با مواد آلی درون آب ترکیب و واکنش نشان داده و با تشکیل تری هالومتانهای گوناگون (THMS) چیزی حدود 850 ترکیب کارسینوژن (سرطان زا) پدید می آورد .

اثرات زیست محیطی ناشی از گاز کلر در منابع آبی بدین صورت است که مقدار بیشتر از 5/1 میلی گرم در لیتر باعث مرگ و میر آبزیان مخصوصاً ماهی می گردد .

بنابراین استفاده از پرتودهی فرابنفش و گاز ازن بطور روزافزون مورد توجه قرارگرفته و جایگزین کلر می شوند .

 

2-3- گند زدایی به روش ازن :

* : ازن چیست ؟

ازن گازی است تقریباً بی رنگ با بوی ترش با قدرت اکسیداسیون بالا ، مولکول ازن پایدار نبوده و در نتیجه نمی توان آن را انبار یا حمل نمود . این امر باعث می گردد که تولید ازن همواره در محل انجام گیرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد شیمیایی در این روش حذف می شود .

بطور کلی دلایل استفاده از گاز ازن بشرح زیر است :

* اکسیداسیون جزیی یا کلی مواد محلول در آب .

* ته نشینی مواد محلول .

* لخته سازی مواد آلی .

* ناپایدار ساختن اجسام کلوئیدی .

* ضدعفونی و از بین بردن باکتریها ، انگلها و قارچها و ... .

بر خلاف کلر و مواد شیمیایی دیگر ، اکسید اسیون بوسیله ازن ، هیچگونه مواد سمی یا مضر در آب بجای نمی گذارد و نیاز به پالایش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازن سریعاً اجزای محلول در محیط را اکسید می نماید و حاصل این اکسیداسیون تنها اکسید اجزاء و اکسیژن می باشد لذا برای استفاده در مواردی که عناصر باقی مانده دیگر ممکن است مشکلات جنبی دیگر بوجود آورند مناسب می باشد ملکول پایدار اکسیژن می گردد .

* : منابع تولید ازن

گاز ازن بطور طبیعی در زمان رعد و برق یا بوسیله اشعه U.V.Vacume موجود در نور خورشید بوجود می آید . اما بطور مصنوعی تولید ازن به دو طریق لامپهای U.V. و یا تخلیه الکتریکی بر روی دو قطب انجام می پذیرد که بنام Silent Electrical Discharge(SED) شناخته شده است: تولید کننده های ازن با استفاده از این روش با بهره برداری از الکترودهایی با ولتاژ بالا که به فاصله معین از هم قرار گرفته اند کار می کنند . در دستگاههای جدید تولید ازن ، اکسیژن در بین این فاصله جریان می یابد و با استفاده از تخلیه الکتریکی ازن تولید می شود .

 

3-3- گند زدایی به روش پرتودهی :

در میان روشهای فیزیکی ، پرتودهی از دیر باز مورد توجه بوده است . پرتوهای مورد استفاده در این روش به دو دسته پرتو یونیزان (شامل پرتوایکس ، گاما ، بتا ، آلفا) و پرتو فرابنفش تقسیم می شوند . پرتو یونیزان به دلایل گوناگون از جمله عدم دسترسی عموم به منابع تولید آنها (عمدتاً ایزوتوپهای رادیو اکتیو )، خطر کاربرد آنها توسط عموم مردم در نتیجه نیاز به تخصصهای بالا و همچنین قدرت کم نفوذ برخی از آنها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند . اما کاربرد پرتوفرابنفش چیزی نزدیک به حدود یک قرن است که مورد توجه قرار گرفته است گند زدایی بوسیله این پرتو را می توان استفاده از یک روش طبیعی پنداشت چرا که در طبیعت و در نور خورشید نیز گند زدایی بطور طبیعی انجام می شود .

زباله طلای کثیف 

 زباله طلای کثیف

تبدیل مواد غذایی به زباله  ظلمی است در حق انسانها و محیط زیست

انبوه زباله های غیر قابل بازیافت نشانگر ناسپاسی ما نسبت به مواهب الهی و محیط زیست

از محاسن کمپوست  کاهش حجم زباله نیاز به فضای کم و تهیه کودی حاصلخیز برای کشاورزی

دفن زباله پرهزینه ترین روش جمع آوری زباله است و ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد

در کشور ایران روزانه ۳۲ هزار تن و سالانه ۱۲ میلیون تن مواد زائد خانگی تولید می شود

بطور متوسط برای جمع آوری و دفع هر کیلوگرم زباله شهری در کشور ۴۰ ریال هزینه می شود

هر تن زباله شهری حدود ۵۰۰ لیتر شیرابه تولید می کند و هر لیتر شیرابه می تواند در حدود ۴۰۰۰ لیتر آب را آلوده کند

در صورت عدم دفع اصولی و علمی زباله ها ۱۱۸ نوع بیماری از طریق آنها به انسان منتقل می شود

بیش از ۱۰ درصد زباله های شهری را کاغذ تشکیل می دهد

زباله دور ریختن موادی است که به سختی از طبیعت به دست آورده ایم

رواج مصرف زدگی در جامعه به معنی فشار بیشتر بر محیط زیست

در ایران سالانه ۴۰۰هزار تن کاغذ مصرف می شود که معادل ۶ میلیون و ۸۰۰هزار اصله درخت است

برای تولید ۷۰۰ پاکت کاغذی قطع یک درخت ۱۵-۲۰ ساله لازم است

می توان از مصارف غیر ضروری کاغذ خودداری نمود. مثلا برای تبلیغات راه های مناسبتری وجود دارد

بطری شیشه ای را که امروز دور بیندازید تا ۱۰۰۰ سال دیگر هم به صورت زباله در روی زمین قرار دارد

کیسه های نایلونی و پلاستیک تجزیه ناپذیرند از مصرف بی رویه آنها خودداری کنیم

برای دفن هر تن کاغذ باطله نیاز به ۳/۲ متر مکعب زمین است

استفاده از بسته بندی های قابل بازگشت و تجزیه پذیر از راههای موثر در کاهش زباله است با مشارکت در تفکیک زباله به کمپوست می توانیم روزانه ۵۳۰ هکتار از خاک کشورمان را احیا کنیم

کاهش تولید زباله ضامن سلامت و بقای انسان و محیط زیست

با تولید هر تن زباله حدود ۴۰۰ متر مکعب دی اکسید کربن تولید می شود

 هر فرد در طول زندگی خود ۶۰۰ برابر وزن خود زباله تولید می کند

هر شهروند می تواند با کاهش مقدار زباله های خانگی بهترین کمک در راه مبارزه با آلودگی محیط  زیست انجام دهد

دانستنی هایی در مورد خاک

دانستنی های در مورد خاک

·          برای تشکیل هر سانتی متر خاک زراعی به طور متوسط 700 سال زمان لازم است

·          به خاطر داشته باشیم گندم ، تنها از خاک می روید

·          با آلوده کردن خاک به مواد سمی ، جانداران مفیدی که در آن زندگی می کنند از بین می بریم

·          آیا می دانید که یک دهم فرسایش خاکهای جهان مربوط به کشور ماست

·          اگر روند تخریب فعلی خاک ادامه یابد در 30 سال آینده ، تمام زمینهای حاصلخیز کشور را به خاطر فرسایش از دست خواهیم داد

·          بر اساس آمار ، هر سال 5/1 میلیون هکتار یعنی 9 درصد از زمین های کشورمان به بیابان تبدیل می شود

·          آلودگی خاک آبهای سطحی و زیر زمینی و زنجیره غذایی وارد بدن انسان می شود

·          80درصد ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و هر سال 1 تا 5/1 میلیون هکتار به کویرهای ایران افزوده می شود

·          بهره برداری نادرست از منابع کویری منجر به نابودی این ثروت ملی می شود

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۸۴ساعت 22 PM  توسط پویا  | 

  بخش هایی از ترجمه فصل 12 کتاب متکف و ادی—فرایند های گندزدایی صفحه 1271 تاسیسات کلر زدایی کلر زدایی جریان های خروجی کلر زنی شده معمولا با استفاده از دی اکسید گوگرد انجام میشود. در مواردی که از کربن فعال دانه ای به منظور حذف مواد آلی باقیمانده استفاده میشود، میتوان از کربن برای کلر زدایی جریان های خروجی کلرزنی شده استفاده کرد. دی اکسید گوگرد. اجزای اصلی سیستم کلرزدایی با دی اکسید گوگرد عبارتند از مخازن دی اکسید گوگرد، ترازو ها، تغذیه کننده های دی اکسید گوگرد(سولفوناتور ها)، تزریق کننده های محلول، دمنده ها، محفظه اختلاط، و شبکه لوله های بهم پیوسته. در تاسیساتی که نیازمندبرداشت مقدار قابل توجهی از دی اکسید گوگرد هستند، بواسطه فشار اندک تبخیرkN/m2  ۲۴۰ در ۲۱ درجه سانتی گراد(۳۵ lbf/in2  در ۷۰ درجه فارنهایت) تبخیر کننده ها مورد استفاده قرار میگیرند.اندازه های متداول سولفونات ها عبارتند از ۲۱۶، ۸۶۴، و ۳۴۰۹ کیلوگرم بر روز(۴۷۵، ۱۹۰۰، و ۷۵۰۰ پوند در روز). شاخص های اصلی تنظیم این فرایند عبارتند از (۱) دوز مناسب بر مبنای پایش دقیق(بر مبنای فشار) کلر ترکیبی باقیمانده و (۲) اختلاط مناسب در نقطه افزودن دی اکسید گوگرد. بی سولفیت سدیم. بی سولفیت سدیم بصورت گرد سفید، دانه ای، یا مایع موجود می باشد. شکل مایع آن بیش از همه در تاسیسات تصفیه فاضلاب و به منظور کلرزدایی مورد استفاده است. اگر چه محلول هایی با توان ۴۴ درصد نیز موجود است، محلول ۳۸ درصد آن متداول تر می باشد. در اغلب موارد استفاده، یک تلمبه نوع دیافراگمی برای محاسبه مقدار بی سولفیت سدیم مورد استفاده می باشد. واکنش بین بیسولفیت سدیم و کلر باقیمانده پیش تر نشان داده شد[رابطه های(۴۷-۱۲ و ۴۸-۱۲ را مشاهده نمایید)]. بر اساس رابطه (۴۷-۱۲)، هر میلی گرم بر لیتر کلر باقیمانده به حدود ۴۶.۱ میلی گرم بر لیتر بیسولفیت سدیم نیاز داشته و ۳۸.۱ میلی گرم بر لیتر قلیائیت بر مبنای CaCO3 مصرف خواهد شد. کربن فعال دانه ای. روش متداول تصفیه با کربن فعال به منظور کلر زدایی جریان خروجی از مجاری سر باز یا سرپوشیده مورد استفاده میباشد. سیستم کربن فعال، در حالیکه نسبت به تمامی روش های دیگر کلر زدایی هزینه بر است، هنگامیکه کربن فعال در فرایند تصفیه پیشرفته فاضلاب مورد استفاده می باشد مناسب خواهد بود. میزان های متداول بارگذاری هیدرولیک و زمان تماس برای ستون های کربن فعال مورد استفاده در کلر زدایی کربن فعال به ترتیب برابر ۳۰۰۰ تا ۴۰۰ لیتر بر متر مربع در روز و ۱۵ تا ۲۵ دقیقه  می باشند. ۷-۱۲ گندزدایی با ازن ازن برای اولین بار در دهه نخست قرن بیستم برای گندزدایی منابع آب در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. کاربرد آن رفته رفته به چندین کشور اروپای غربی و نهایتا به آمریکای شمالی گسترش یافت. بیش از ۱۰۰۰ تاسیسات گندزدایی با ازن در سراسر جهان وجود دارد که تقریبا تمامی آن ها به منظور گندزدایی منابع آب مورد استفاده می باشند. در حدود ۲۰۰ مورد از این تاسیسات در آمریکای شمالی در حال بهره برداری می باشند. یکی از کابردهای متداول ازن در این تاسیسات از بین بردن عوامل ایجاد مزه، بو و رنگ است. اگرچه ازن در گذشته بیشتر به منظور گندزدایی آب مورد استفاده بوده است، پیشرفت های اخیر در تولید آن و فناوری ایجاد محلول، این گندزدا را برای استفاده در گندزدایی فاضلاب از نظر اقتصادی قابل رقابت تر کرده است.  1287 از ازن همچنین میتوان در تصفیه فاضلاب به منظور مهار بو و در تصفیه پیشرفته فاضلاب به بمنظور حذف مواد آلی مقاوم، به جای فرایند جذب سطحی کربن استفاده نمود. مشخصات ازن، شیمی ازن، تولید ازن، تحلیل عملکرد ازن بعنوان یک گندزدا، و انجام فرایند ازن زنی در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد. مشخصات ازن ازن یک گاز ناپایدار اسا که هنگامی که ملکول های اکسیژن به اکسیژن اتمی شکسته میشود تولید میشود. ازن را میتوان از طریق الکترولیز(برق کافت)، واکنش نور شیمیایی یا واکنش پرتو شیمیایی و از طریق تخلیه الکتریکی تولید کرد. ازن اغلب توسط نور فرابنفش و در هنگام رعد و برق تولید میشود. روش تخلیه الکتریکی به منظور تولید ازن در کابردهای گندزدایی آب و فاضلاب بکار می رود. ازن در دمای اتاق یک گاز آبی رنگ با بویی زننده است. ازن را میتوان در غلظت های ..........تا .......(۰۱.۰ تا ۰۵.۰ پی پی ام) تشخیص داد.  بدلیل داشتن بود، ازن را میتوان پیش از ایجاد آسیب به سلامت فرد شناسایی کرد. پایداری آب در هوا بیش از پایداری آن در آب است اما در هر دو مورد در چند دقیقه روی میدهد. ازن گازی هنگامی که غلظت آن به حدود ۲۴۰ گرم در متر مکعب(۲۰ درصد وزنی در هوا) برسد قابل انفجار است. خصوصیات ازت بصورت خلاصه در جدول ۱۸-۱۲ آورده شده است. محلولیت ازن در آب را میتوان توسط قانون هنری نشان داد. کمیت های متداول ثابت هنری برای ازن در جدول ۱۹-۱۲ آورده شده است.     ۹-۱۲ گندزدایی با استفاده از پرتو فرابنفش(UV) خصوصیات میکروب کش پرتوی تابش شده از منابع نور فرابنفش(UV) از زمان کشف آن در دهه ۱۹۰۰ در انواع مختلف تاسیسات مورد استفاده بوده است. نور فرابنفش که اولین بار در منابع با کیفیت بالای آب مورد استفاده قرار گرفت بعنوان یک گندزدای فاضلاب در دهه ۱۹۰۰ و با ابداع چراغ های جدید، تراز گر ها(ballast) و تجهیزات ضمیمه توسعه یافت. اثبات شده است که پرتو فرابنفش در مقدار مناسب آن برای فاضلاب، بدون تشکیل محصولات جانبی سمی یک عامل موثر باکتری کش و ویروس کش میباشد. بمنظور آشنایی با کاربرد پرتو فرابنفش در گندزدایی فاضلاب، عناوین زیر در این بخش مورد استفاده قرار میگیرند: (۱) منبع پرتو فرابنفش، (۲) اجزا و ترکیب سیستم پرتو فرابنفش، (۳) خاصیت میکروب کشی پرتو فرابنفش، (۴) الگوسازی فرایند گندزدایی با پرتو فرابنفش، (۵) براورد مقدار پرتو فرابنفش، (۶) قابلیت اطمینان به عملکرد سیستم، (۷) طراحی سیستم های پرتو فرابنفش، (۸) عیب یابی سیستم های پرتو فرابنفش، و (۹) تاثیرات زیست محیطی گندزدایی با استفاده از پرتو فرابنفش. منبع پرتو فرابنفش بخشی از طیف الکترومغناطیس که پرتو فرابنفش جزئی از آن میباشد در شکل ۳۲-۱۲ الف بین ۱۰۰ و ۴۰۰نانومتر نشان داده شده است. دامنه پرتو فرابنفش بر مبنای طول موج بصورت موج بلند (UV-A) که پرتو فرابنفش نزدیک هم نامیده میشود، موج متوسط(UV-B) و موج کوتاه(UV-C) که پرتو فرابنفش دور هم نامیده میشود تقسیم بندی میشود. بخش میکروب کش طیف فرابنفش بین ۲۲۰ و ۳۲۰ نانومتر و بیشتر در دامنه UV-C قرار دارد. بمنظور تولید پرتو فرابنفش، چراغ های حاوی بخار جیوه با تحریک یک کمان الکتریک باردار میشوند. نیروی تولید شده در نتیجه تحریک بخار جیوه موجود در چراغ به انتشار نور فرابنفش میانجامد. بطور کلی، گندزدایی با سیستم های فرابنفش با توجه به شاخص های کارکرد داخلی چراغ فرابنفش در سه دسته قرار میگیرند: سیستم های کم فشار کم تراکم، کم فشار پر تراکم، و سیتسم هایی با فشار متوسط و تراکم بالا. بصورتی که در ادامه بررسی میشود، سیستم های گندزدایی فرابنفش همچنین ممکن است بر مبنای مشخصات هیدرولیکی شان بصورت مجرا-باز یا لوله-بسته دسته بندی شوند. در بررسی کوتاه چراغ های فرابنفش که در ادامه آورده شده است، باید توجه داشت که فناوری چراغ فرابنفش به سرعت در حال تغییر است و به این ترتیب بمنظور طراحی تاسیسات گندزدایی فرابنفش، می باید به اطلاعات ارائه شده توسط سازندگان ارجاع شود.   چراغ های کم فشار کم تراکم. چراغ های کم فشار کم تراکم فرابنفش اصولا پرتو تک رنگی با طول موج ۲۵۴ نانومتر تولید میکنند. این طول موج به طول موج ۲۶۰ نانومتر(۲۵۵ تا ۲۶۵ نانومتر) که موثر ترین طول موج در غیر فعال سازی میکروبی است نزدیک میباشد. در تمامی موارد، چراغ های جیوه_آرگون به منظور تولید طول موج های محدوده UV-C بکار میروند. چراغ های فرابنفش کم فشار کم تراکم در طرح هایی با قطر اندک و طول کلی ۷۵.۰ تا ۵.۱ متر و قطری در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلی متر تولید میشوند. این چراغ ها در دمای چراغ دیواری ۴۰ درجه سانتی گراد و فشار داخلی ۰۰۷.۰ میلی متر جیوه(توضیح: ۱ میلی متر جیوه برابر با ۳۲۲.۱۳۳ نیوتن بر متر مربع) مورد استفاده هستند.   خروجی چراغ های کم فشار کم تراکم با نیروی ورودی ۷۰ تا ۸۰ W در حدود ۲۵ تا ۲۷ W در ۲۵۴ نانومتر میباشد. در حدود ۸۵ تا ۸۸ درصد خروجی این چراغ ها در ۲۵۴ نانومتر بصورت تک رنگ میباشد و این چراغ ها را به گزینه ای کار آمد در فرایندهای گندزدایی مبدل میسازد. اطلاعاتی برای مقایسه خصوصیات کارکردی چراغ های فرابنفش در جدول ۲۵-۱۲ آورده شده است. 1299 شکل ۳۲-۱۲ طرح توصیفی گندزدایی با پرتو فرابنفش: (الف) تعیین بخش فرابنفش پرتو در طیف الکترومغناطیس، (ب) تعیین بخش میکروب کش طیف فرابنفش، و (پ) طیف های فرابنفش برای چراغ های فرابنفش کم فشار کم تراکم و چراغ هایی با فشار متوسط و تراکم بالا و جذب نسبی فرابنفش بر ماده ژنتیک(DNA) ترسیم شده در برابر طیف های چراغ های فرابنفش. روکش هایی از جنس کواتز بمنظور دور نگاه داشتن چراغ های فرابنفش از تماس مستقیم آب و تنظیم دمای دیوار از طریق مهار دمای جریان خروجی که چراغ های فرابنفش با آن در مواجهه هستند و در نتیجه آن یکنواخت کردن خروجی این چراغ ها بکار میرود. بدلیل وجود مقدار زیادی از جیوه مایه در چراغ های فرابنفش کم فشار کم تراکم، فشار بخار جیوه توسط خنگ ترین بخش دیواره چراغ تنظیم میشود. درصورتیکه چراغ در دمای بهینه 40 درجه سانتی گراد باقی نماند، بخشی از جیوه موجود در چراغ به صورت مایع متراکم میشود و در نتیجه تعداد اتم های جیوه موجود برای آزاد سازی فوتون های فرابنفش را کاهش میدهد و در نتیجه خروجی فرابنفش کاهش خواهد یافت. خروجی سیستم های گندزدایی فرابنفش همچنین در اثر زمان و در نتیجه کاهش مجموعه الکترونی موجود در چراغ فرابنفش و افت کیفیت الکترو ها و فرسوده شدن پوشش کوارتز کاهش میابد. عمر مفید یک چراغ فرابنفش کم فشار کم تراکم بسته به تعداد چرخه های روشن-خاموش شدن آن در هر روز از ۹۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ساعت متغیر خواهد بود. عمر مفید پوشش کواتز در حدود ۴ تا ۸ سال می باشد. چراغ های فرابنفش کم فشار پر تراکم. چراغ های فرابنفش کم فشار پر تراکم مشابه چراغ های کم فشار کم تراکم هستند با این تفاوت که پوششی از جنس جیوه-ایندیوم بجای جیوه مورد استفاده میباشد. چراغ های فرابنفش کم فشار پر تراکم در جریان های تخلیه الکتریکی بالاتر و فشار بین ۰۰۱.۰ و ۰۱.۰ میلی متر جیوه عمل مینمایند. 1300 جدول ۲۵-۱۲ خصوصیات متداول بهره برداری چراغ های فرابنفش مورد واحد نوع چراغ کم فشار               کم تراکم           فشار  متوسط        کم تراکم                  پر فشار                 پر فشار   توان مصرفی         جریان چراغ     متغیر متغیر ولتاژ چراغ         بازده         خروجی چراغ در ۲۵۴ نانومتر         دما         فشار         طول چراغ         قطر چراغ         چراغ با خروجی بسیار بالا خروجی در دامنه میکروب کش(تقریبا ۲۵۰ تا ۲۶۰ میکرومتر) بکار گرفتن پوشش های جیوه خروجی UV-C بیشتر، عموما ۲ تا ۴ برابر خروجی چراغ های متداول کم تراکم را به همراه دارد. با اینهمه، یکی از تولید کنندگان چراغی را به بازار عرضه کرده است که گفته میشود در ۲۵۴ نانومتر خروجی آن در حدود ۲۰ برابر میباشد. این پوشش در چراغ های فرابنفش کم فشار پر تراکم بمنظور حفظ تعادل ثابت اتم های جیوه مورد استفاده میباشد و به این ترتیب در دامنه دمایی بالاتر، پایداری بیشتر و کارکرد طولانی تری(۲۵ درصد بیشتر از چراغ های کم فشار) از خود نشان میدهد. از آنجایی که چراغ های جدید کم فشار پر تراکم پیوسته در حال عرضه شدن به بازار می باشند، بمنظور آگاهی از موارد تخصصی، متون منتشر شده توسط سازنده های فعلی می باید همواره مورد مطالعه قرار گیرند. چراغ های فرابنفش با فشار متوسط و تراکم بالا. چراغ های فرابنفش با فشار متوسط و تراکم بالا در دهه گذشته تولید شده اند. این چراغ ها که در دماهای ۶۰۰ تا ۸۰۰ درجه و فشار ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلی متر جیوه عمل میکنند، پرتوهای چند رنگ تولید مینمایند(شکل ۳۲-۱۲ پ را مشاهده نمایید). در حدود ۲۷ تا ۴۴ درصد از کل انرژی یک چراغ فرابنفش با فشار متوسط و تراکم بالا در دامنه طول موج  UV-Cمیکروب کش میباشد. تنها در حدود ۷ تا ۱۵ درصد خروجی این چراغ ها نزدیک به ۲۵۴ نانومتر میباشد. با اینهمه چراغ های فرابنفش با فشار متوسط و تراکم بالا در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ برابر کل خروجی UV-C یک چراغ فرابنفش متداول کم فشار کم تراکم می باشد. از آنجایی که در کاربرد این چراغ ها به فضایی کمتر نیاز بوده و فضای مورد نیاز سیستم نیز به میزان قابل توجهی کاهش میابد(یعنی زمان تماس کاهش می یابد) کاربرد آنها بیشتر محدود به جریان های فاضلاب بالاتر، سرریز های سیلابی، یا محل هایی با فضای محدود میباشد. از آنجایی که چراغ های فرابنفش پر فشار پر تراکم در دماهایی که تمامی جیوه تبخیر میشود مورد بهره برداری قرار میگیرند، خروجی فرابنفش آن را می توان بدون تغییر چشمگیر توزیع طیف، در انواع مختلفی از نیروها(عموما از ۶۰ تا ۱۰۰درصد) تنظیم نمود. 1301 قابلیت تنظیم نیرو از نظر مصرف نهایی نیرو با اهمیت است. علاوه بر این، بدلیل دمای بهره برداری بالا، به نظافت مکانیکی پوشش های کوارتز بمنظور پیشگیری از تشکیل لایه های کدر بر طرح پوشش نیازی نخواهد بود. اگر چه انواع مختلفی از چراغ های فرابنفش پر فشار از سوی سازندگان در دسترس است، بیشتر این چراغ ها سیستم های گندزدایی فرابنفش کاملی را روانه بازار نمی نمایند. چراغ فرابنفش ویژه گزینش شده توسط سازندگان سیستم فرابنفش بر مبنای رویکرد تلفیقی که در آن چراغ فرابنفش، ترازگر، و طرح راکتور بر یکدیگر تاثیرگذار می باشند انتخاب میشود. فناوری های نوین چراغ فرابنفش. فناوری های نوین به گونه ای توسعه می یابند که کاربردهایی در گندزدایی فاضلاب داشته باشند. دو گونه از چراغ ها که در حال ساخت بوده و در حوزه فاضلاب کاربرد دارند عبارتند از (1) چراغ زنون طیف گسترده با انرژی ضربانی(فرابنفش ضربانی) و (۲) چراغ فرابنفش اکسمر طیف محدود. اصل کارکرد چراغ فرابنفش ضربانی شامل تبدیل جریان متناوب(AC) به جریان مستقیم(DC) که در یک خازن ذخیره میشود می باشد. انرژی ذخیره شده در خازن از طریق یک کلید پر سرعت آزاد میشود و با ایجاد ضربان یک حوزه تابش فرابنفش پر قدرت ایجاد می نماید. هر بار که کلید بسته میشود، چراغ انگیخته شده و یک گاز یونیزه(یک پلاسما) تولید میکند. پلاسما انبساط می یابد تا هنگامیکه به دیواره چراغ می رسد. جریان برق حمل شده توسط پلاسما به گرما تبدیل میشود و به نوبه خود دمای پلاسما را تا ۱۰۰۰۰ کلوین افزایش میدهد. در این دمای بالا، طیف گسترده ای شامل فرابنفش، نور مرئی، و طول موج های مادون قرمز(شکل ۳۲-۱۲ الف را مشاهده نمایید) توسط پلاسما تابش میشود. براورد میشود تابش ایجاد شده توسط چراغ فرابنفش ۲۰۰۰۰ برابر قوی تر از نور خورشید در سطح دریا می باشد(ای پی آر آی، ۱۹۹۶؛ او براین و همکاران، ۱۹۹۶). چراغ های اکسیمر با طیف محدود عمدتا پرتو تک رنگ تولید می نمایند. از یک تخلیه الکتریکی بنفش رنگ برای ایجاد دایمر های برانگیخته شده استفاده میشود(دو مونومر متصل به یکدیگر، یعنی دو ملکول گاز متصل به یکدیگر). دو ملکول در حالت بر انگیخته اکسیمر نامیده میشوند. جریان موجود در فاصله خالی تخلیه از تعداد زیادی از تخلیه های کوچک که به مدت چند میلیاردم ثانیه باقی می مانند تشکیل شده است.   در مدت زمان این تخلیه های کوتاه، الکترون ها با ملکول های گاز برخورد میکنند و موجب برخورد بین ملکول های تحریک شده گاز و تشکیل دایمر ها میشوند. دایمر ها بدلیل ناپایدار بودن ضمن فرایند آزاد سازی انرژی به شکل فوتون به حالت طبیعی خود باز میگردند. گازهایی که به این منظور مورد استفاده هستند عبارتند از زنون(Xe)، کلرید زنون(XeCl)، کریپتون(Kr)، و کلرید کریپتون (KrCl). طول موج های اختصاصی تابش شده از چراغ های فرابنفش به گاز بکار رفته در چراغ بستگی خواهد داشت. چراغ های اکسیمر تجاری که عمدتا در سه طول موج ۱۷۲، ۲۲۲، و ۳۰۸ نانومتر نور تک رنگ تابش میکنند موجود هستند. انواع بسیاری از دیگر چراغ ها در دست ساخت هستند(ای پی آر آی، ۱۹۹۶؛ او براین و همکاران، ۱۹۹۶). بدلیل توسعه سریع فناوری فرابنفش با سرعت بسیار زیاد، مطالعه متون تازه انتشار یافته در هنگام طراحی سیستم های گندزدایی فرابنفش ضروری است. باید توجه داشت که در بیشتر موارد، فناوری های در حال ظهور سابقه اثبات شده ای از به صرفه بودن و عملکرد قابل اطمینان ندارند. اجزا و ترکیب سیستم گندزدایی فرابنفش اجزای اصلی یک سیستم گندزدای فرابنفش از (۱) چراغ های فرابنفش، (۲) پوشش های کوارتز که چراغ های فرابنفش در داخل آن ها قرار می گیرند، (۳) ساختار حفاظت کننده چراغ های فرابنفش و پوشش های کوارتز، (۴) ترازگر های مورد استفاده بمنظور تنظیم نیروی مورد نیاز چراغ ها، و (۵) نیروی تغذیه کننده مورد استفاده ترازگر ها تشکیل شده است. سه گونه از تراز گر ها مورد استفاده می باشند: (۱) نوع متداول(هسته سیم پیچ)، (۲) کم مصرف(هسته سیم پیچ)، و (۳) الکترونیک(حالت جامد).    1302 تراز گر ها بمنظور کاهش جریان ورودی به چراغ در گرفته شده اند. از آنجایکه چراغ های فرابنفش ابزارهایی با تخلیه کمان الکتریک هستند، هر چه جریان بیشتری در کمان وجود داشته باشد، مقاومت کمتر میشود. بدون وجود ترازگر برای محدود کردن جریان، چراغ خود را تخریب خواهد کرد. به این ترتیب هماهنگ کردن چراغ و ترازگر در طراحی سیستم های گندزدایی فرابنفش از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر نوع چراغ مورد استفاده، سیستم های فرابنفش مورد استفاده در گندزدایی فاضلاب را میتوان بر مبنای عبور جریان در مجاری باز یا بسته طبقه بندی کرد. ترکیب های مختلف سیستم در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.    سیستم های گندزدایی مجرا باز. جزای اصلی سیستم های فرابنفش مجرا باز کم فشار و پر تراکم مورد استفاده در گتذزذلیی فاضلاب در شکل ۳۳-۱۲ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، قرار گیری چراغ ها میتواند بصورت افقی یا موازی جریان(شکل ۳۳-۱۲ الف را مشاهده نمایید) یا عمودی و قائم به جریان(شکل ۳۳-۱۲ ب را مشاهده نمایید) باشد.نمونه هایی از سیستم های گندزدایی فرابنفش کم فشار کم تراکم در شکل های ۳۴-۱۲ و ۳۵-۱۲ نشان داده شده است. جریان در این انواع عموما در میان تعدادی از مجاری باز بصورت برابر تقسیم می شود. هر مجرا معمولا مجهز به دو یا تعداد بیشتری از مجموعه چراغ های فرابنفش در حالت سری می باشد و هر مجموعه دارای تعداد مشخصی واحد تشکیل دهنده(یا محفظه) می باشد.       باید توجه داشت که وجود یک محفظه یا مجرا در حالت آماده باش بمنظور بالا بردن قابلیت اطمینان به سیستم ضروری است. هر واحد دارای تعداد مشخصی از چراغ های فرابنفش در داخل پوشش های کوارتز می باشد. تعداد چراغ های فرابنفش در هر واحد برابر ۲، ۴، ۸ یا ۱۶ می باشد. در نظر گرفتن فضای ۷۵ میلی متری(۳ اینچ) بین نقاط مرکزی چراغ های فرابنفش در حال حاضر متداول ترین ترکیب تولیدی چراغ های فرابنفش می باشد. یک مدخل درب دار، سدی با برجستگی های پیش آمده، یا کنترل کننده خودکار سطح جریان برای کنترل عمق جریان در هر مجرای گندزدایی مورد استفاده می باشد. بمنظور غلبه بر گرفتگی، که موجب کاهش شدت نور در مایع میشود، چراغ ها باید هر چند وقت یک بار از مجرای جریان خارج شده و پاکسازی شوند. سیستم های پاکسازی مکانیکی در سیستم های کم فشار پر تراکم بمنظور پیشگیری از گرفتگی پوشش های کوارتز مورد استفاده قرار میگیرند. شکل ۳۳-۱۲ نمای عرضی ایزومتریک سیستم های گندزدایی فرابنفش مجرا باز متداول پس از برداشته شدن نرده محافظ: (الف) سیستم چراغ افقس موازی با جریان(برگرفته از شرکت تروجان تکنولوژیز) و (ب) سیستم چراغ افقی عمود به جریان.(برگرفته از شرکت اینفیلکو دگرمونت.) 1303 شکل ۳۴-۱۲ نمونه متداولی از سیستم گندزدایی فرابنفش با مجرای باز و چراغ افقی: (الف) نمایی از سیستم گندزدایی فرابنفش با دو مجرا و  چهار محفظه فرابنفش در هر مجرا. جرثقیل نشان داده شده در بالا بمنظور برداشتن چراغ های منفرد مورد استفاده قرار میگیرد. (ب) واحد متداول با ۸ چراغ فرابنفش.     شکل ۳۵-۱۲ نمونه متداولی از سیستم گندزدایی فرابنفش مجرا باز و چراغ عمودی: (الف) نمایی از سیستم گندزدایی فرابنفش با مجرای منفرد تشکیل شده از هفت محفظه فرابنفش در هر مجرا که یکی از محفظه های فرابنفش بمنظور پاکسازی جدا شده است و (ب) جرثقیل رویی که بمنظور جداسازی واحد ها برای پاکسازی مورد استفاده میباشد. واحد مورد نظر برای پاکسازی در مخزنی که در بخش پایین بخش نگهدارنده جرثقیل نشان داده شده است قرار داده می شوند.   1304 سیستم های گندزدایی مجرا-بسته. تعدادی از سیستم های گندزدایی فرابنفش کم فشار و فشار متوسط و پر تراکم به گونه ای طراحی شده اند تا در مجاری بسته مورد بهره برداری قرار گیرند. در ترکیب بیشتر طرح ها، همان طور که در شکل ۳۶-۱۲ نشان داده شده است مسیر جریان عمود بر وضعیت قرار گرفتن چراغ ها می باشد اما با این همه، ترکیباتی وجود دارند که مسیر جریان در موازات چراغ های فرابنفش می باشد(شکل ۳۷-۱۲ را مشاهده نمایید). در سیستم های گند زدایی فرابنفش که در شکل ۳۸-۱۲ نشان داده شده است، چراغ ها در واحد هایی نصب شده و در وضعیتی ثابت در یک راکتور قرار داده شده اند. از آنجایی که چراغ های فرابنفش پر تراکم(شکل ۳۸-۱۲ پ را مشاهده نمایید) در دمای چراغ های دیواری و برابر با ۶۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد عمل میکنند، خروجی فرابنفش این چراغ ها تحت تاثیر دمای جریان خروجی نخواهد بود. اصولا تمامی این سیستم های بسته یا ثابت که برای گندزدایی فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند، از گونه ای از پاکسازی مکانیکی پوشش های کوارتز برای بهینه نگاه داشتن عملکرد سیستم مورد استفاده قرار میدهد.    بازده میکروب کشی تابش فرابنفش نور فرابنفش بیشتر یک عامل فیزیک محسوب میشود تا یک عامل شیمیایی. پرتو به دیواره سلولی ارگانیسم نفوذ میکنند و توسط اسید های نوکلئیک آن جذب میشوند(شکل ۳۹-۱۲ را مشاهده نمایید)، که یا منجر به توقف همانند سازی سلول گردیده یا موجب مرگ سلول می گردند. بازده فرایند گندزدایی فرابنفش به متغیرهای مختلفی منجمله خصوصیات سیستم گندزدایی فرابنفش، هیدرولیک کلی سیستم، وجود ذرات، خصوصیات میکرو ارگانیسم ها، و خصوصیات شیمیایی فاضلاب بستگی خواهد داشت.   شکل ۳۶-۱۲ سیستم گندزدایی فرابنفش با مجرای بسته متداول با چراغ های عمود بر جریان: (الف) نمای مقطع عرضی راکتور گندزدایی و (ب) نمای تاسیسات معمول. (با تشکر از شرکت آکینیکس)   
+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۸۴ساعت 22 PM  توسط پویا